Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Pochopenie ochorení mozgu

Život s ochoreniami mozgu

Skoro polovica svetovej populácie na svete žije s ochorením mozgu.1 Ale na štatistikách nezáleží - pokiaľ vy, alebo niekto, koho poznáte, nie ste jedným z nich.

Vieme, že ľudia s ochoreniami mozgu strácajú značnú časť samých seba a tieto zmeny prinášajú novú realitu nielen im, ale aj ich rodinám, priateľom, kolegom a známym.

 

Zlepšovanie  výsledkov liečby ochorení mozgu je záväzkom, ktorý spoločnosť Lundbeck s hrdosťou na seba preberá.

 

Úzko spolupracujeme s pacientmi, zdravotníckymi pracovníkmi a vedeckou komunitou, aby sme našli odpovede na nevyriešené otázky v oblasti neurovied.

 

Pre nás aj pre vás je prvým krokom na ceste k zdravému mozgu porozumenie, čo spôsobuje ochorenia mozgu, ako postupujú a čo môžeme urobiť, aby sme im predišli alebo ich vyliečili.

  1. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Naša veda

Spoločnosť Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.

Obnovenie zdravia mozgu

Čo pre nás v spoločnosti Lundbeck znamená zdravie mozgu.