Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Vedecké partnerstvá

Inovácie vznikajú spoluprácou 

Zložitosť ochorení mozgu vyžaduje spojené úsilie. Sme odhodlaní vyvíjať nové a lepšie možnosti liečby na základe našich alebo externých inovácií. Aby sme posilnili našu snahu, vytvárame spojenia s partnermi s podobným poslaním, pretože náš úspech – úspech našich pacientov – od toho závisí. 

Naše zameranie vo vedeckých partnerstvách

Spoločnosť Lundbeck má viaceré vedecké, multidisciplinárne spolupráce s mnohými partnermi. Zameriavame sa na to, aby sme prispeli k strategickému smerovaniu v budúcnosti a umožnili:

 

  • Vytvárať nové vedecké pohľady
  • Vyvíjať platformy, nástroje a štandardy na podporu objavov a vývoja liekov
  • Vytvárať synergiu a prepojenie medzi kľúčovými partnermi
  • Naše vlastné schopnosti obohacovať o dodatočné kompetencie

 

Dnes je spoločnosť Lundbeck uznávaným atraktívnym partnerom v oblasti ochorení mozgu a využívame to ako odrazový mostík na vytváranie hodnôt. Pokračujeme v našom internom výskume a aktivitách v celom hodnotovom reťazci, ako aj v spolupráci s externými partnermi. Ak sa pozrieme na náš dnešný úspech a úspechy, ktoré sme dosiahli za posledných 20 rokov tak zistíme, že spolupráca a partnerstvá stále zohrávajú dôležitú úlohu.

Globálny zosieťovaný ekosystém

Dlhoročné skúsenosti spoločnosti Lundbeck a kontinuálna práca v oblasti ochorení mozgu nám poskytli bohatú globálnu sieť partnerov v predklinickom a klinickom neurovedeckom výskume. Naši partneri predstavujú odbornosť vo viacerých vedeckých oblastiach a pochádzajú z vysokoškolského prostredia, zdravotníckych organizácií, regulačných orgánov, pacientskych skupín, vedeckých a medicínskych spoločností a farmaceuticko-biotechnologického priemyslu.

 

Partnerstvá ponúkajú spoločnosti Lundbeck možnosti výmeny odborných poznatkov a názorov, o ktoré sa môžu opierať spoločné strategické projekty. V závislosti od zamerania môžu partnerstvá poskytnúť aj prístup napr. k testovacím súpravám, biomarkerom, overeným klinickým výstupom (vrátane digitálnych nástrojov), veľkým databázam.

 

Partnerstvá sa obyčajne budujú okolo spoločného cieľa, keď všetci partneri prispievajú ľudskými zdrojmi. Partneri z priemyslu a spoločenskí partneri môžu tiež prispieť finančnými zdrojmi. Partnerstvá sa zvyčajne uzatvárajú na obdobie 2-5 rokov.  

Naši partneri

Spoločnosť Lundbeck spolupracuje so spoločnosťami, akademickými inštitúciami, jednotlivcami a tretími stranami z celého sveta. 

23andMe

IBM Watson

University of Glasgow

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

The Michael J. Fox Foundation

PD-Mito UANT

PHAG

CERVEAU

Massachusetts Life Sciences Center

NYU

Critical Path Institute

Alzheimer's Association

Wellcome

Mindstrong

Radar-CNS

Imprind

Ubiquent

Priamal

Confo

ImmunoBrain

Otsuka

Takeda

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.

Teva

Merck

CMS

Merz

Ovation

Chelsea Therapeutics

Prexton

Abide Therapeutics

Alder Biopharmaceuticals

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.