Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Hlásenie o nežiaducich účinkoch liekov, alebo iné informácie o bezpečnosti

Upozorňujeme, že by ste sa mali poradiť so svojím všeobecným lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v týchto prípadoch:

 

  • ak máte zdravotný problém,
  • ak máte otázky týkajúce sa vášho zdravia,
  • ak sa u vás (alebo u osoby, za ktorú podávate hlásenie) prejaví vedľajší účinok(-ky) súvisiaci s používaním lieku.   

Ak sa zúčastňujete na klinickom skúšaní, nahláste vedľajší účinok na pracovisko skúšania.

 

Vedľajší účinok je nežiaduci a nezamýšľaný účinok lieku, ktorý sa prejaví u človeka. Všetky lieky majú možné vedľajšie účinky (známe aj ako nežiaduce účinky), ale môžu mať aj neočakávané prínosy.

 

V spoločnosti Lundbeck neustále monitorujeme bezpečnosť a kvalitu našich produktov, aby sme ochránili ľudí, ktorí sa spoliehajú na ich užívanie. Dôležitým zdrojom informácií pre tento proces sú informácie o vedľajších účinkoch, neočakávaných prínosoch alebo iné informácie o bezpečnosti (ako napr. chyby v podávaní liekov, tehotenstvo alebo použitie liekov mimo schválenej indikácie). Informácie, ktoré nám poskytnete, nám preto pomáhajú zaistiť bezpečnosť našich produktov a pacientov, ktorí ich užívajú.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Lundbeck spracúva vaše osobné údaje pri hlásení vedľajšieho účinku, navštívte nižšie uvedenú ponuku „Politika ochrany osobných údajov“ alebo kliknite sem.

Ak chcete nahlásiť nežiaduci účinok alebo iné informácie o bezpečnosti priamo spoločnosti Lundbeck, použite nižšie uvedený odkaz:

Ak sa chcete radšej obrátiť na zástupcu spoločnosti Lundbeck vo svojej krajine, príslušné kontaktné údaje nájdete tu.

Ak chcete nahlásiť vedľajší účinok na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL), tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: portal.sukl.sk/eskadra/.

Ďalšie informácie

Nasledujúce situácie predstavujú príklady informácií o bezpečnosti, ktoré sú dôležité na priebežné monitorovanie bezpečnosti liekov Lundbeck:

 

  • Podozrenie na nežiaduce účinky
  • Tehotenstvo počas užívania liekov Lundbeck (platí to aj pre tehotenstvo bez pridružených komplikácií a ak otec užíval lieky Lundbeck)
  • Podozrenie na nežiaduce účinky u dojčených detí, ak matka užívala lieky Lundbeck
  • Predávkovanie, nesprávne použitie alebo zneužitie liekov Lundbeck
  • Nedostatočná účinnosť
  • Chyby pri podávaní liekov alebo úmyselné odchýlky od plánovanej liečby alebo metódy

Vo formulári na hlásenie nežiaduceho účinku budete mať možnosť vyplniť informácie o tom, kto nežiaduci účinok hlási, o pacientovi a type lieku Lundbeck, ktorého sa týka, ako aj podrobnosti o nežiaducom účinku. Možno poskytnúť aj informácie o iných zdravotných ťažkostiach a/alebo ďalších užívaných liekoch.

 

Pri vypĺňaní formulára neuvádzajte osobné údaje, ako je celé meno, adresa alebo číslo občianskeho preukazu/rodné číslo.

Všetky informácie poskytnuté spoločnosti Lundbeck budú považované za dôverné v súlade s jej postupmi na spracovanie údajov a v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov. Údaje nahlásené o nežiaducich účinkoch budú zaznamenané do celosvetovej bezpečnostnej databázy spoločnosti Lundbeck a uchovávané po dobu, ktorú vyžadujú platné právne predpisy. Spoločnosť Lundbeck je zo zákona povinná oznamovať informácie o nežiaducich účinkoch zdravotníckym orgánom.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvame osobné údaje a aké sú vaše práva, pozrite si Politiku ochrany osobných údajov, alebo kontaktujte zodpovednú osobu spoločnosti Lundbeck pre ochranu údajov na dataprivacy@lundbeck.com.

Otázky týkajúce sa produktov Lundbeck: info@lundbeck.com

Otázky týkajúce sa hlásenia nežiaducich účinkov: safety@lundbeck.com

Otázky týkajúce sa nahlasovacieho formulára: info@lundbeck.com

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Naša veda

Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.

Kontakt

Kontaktujte nás lokálne.