Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Transparentné interakcie

Práca so zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi

Zaviazali sme sa k transparentnosti. Preto zverejňujeme prevody hodnôt jednotlivým zdravotníckym pracovníkom, pacientom a ich príslušným organizáciám. Pracujeme so zdravotníckymi pracovníkmi a pacientskými organizáciami, aby sme prinášali nové možnosti liečby ochorení mozgu a naše interakcie sú správne riadené.

Sila spolupráce

Aby sme vyvíjali a dodávali inovatívne lieky na ochorenia mozgu, spolupracujeme s rôznymi zainteresovanými subjektmi. Patria medzi nich profesionálni zdravotnícki pracovníci, pacienti a ich príslušné organizácie. Spolupracujeme vo výskume, klinickom vývoji, výmene vedeckých informácií a marketingových a obchodných aktivitách.

 

Tieto interakcie sú dobre riadené národnými zákonmi a predpismi stavovských asociácií, ktoré zapájame do našich pracovných procesov, školení a riadenia.

 

Zaviazali sme sa k transparentnosti a informácie, ktoré zverejňujeme sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi stavovských asociácií, do ktorých sme vstúpili, ako je Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA).

Prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom a pacientskym organizáciám

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Zodpovedné podnikanie

Usmerňujeme svoj podnikateľský cieľ podľa viacerých pilierov a Kódexu správania. 

Toto je Lundbeck

Špecializovaná farmaceutická spoločnosť zameraná výlučne na ochorenia mozgu. 

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.