Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Schizofrénia

Pochopenie schizofrénie

Schizofrénia je psychotická porucha, často dlhotrvajúca, ktorá u chorého vedie k značným zmenám vnímania reality.

Podcasty

Dokument na stiahnutie pRE ŠTART... dá sa to aj inak.

základné informácie o ochorení

Schizofrénia je spôsobená nerovnováhou chemických látok, ktoré v mozgu zabezpečujú komunikáciu medzi neurónmi, čo vedie k vnímaniu (videniu/počutiu/presvedčeniu o pravdivosti) vecí, ktoré nie sú skutočné. Faktory, ktoré túto nerovnováhu vytvárajú, nie sú ešte plne objasnené.

Schizofrénia je častá forma závažného duševného ochorenia, ktoré so sebou nesie značnú „stigmu“ a často zostáva nepochopená. Ľudia so schizofréniou majú porušené myslenie, emócie a správanie a pripadá im zložité posudzovať realitu.¹ Toto ochorenia má obrovský dopad na život pacienta a jeho/jej rodiny.

Fakty o schizofrénii

Schizofrénia je v Lundbecku jednou z oblastí záujmu. Ide o chronické, závažné a zneschopňujúce duševné ochorenie, charakterizované poruchami myslenia, vnímania, emócií, reči, vnímania samého seba a správania. Častými príznakmi sú počutie hlasov a bludy.¹

Schizofrénia postihuje mužov aj ženy, aj keď u mužov je tendencia k skoršiemu nástupu ochorenia.

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že na schizofréniu trpí viac ako 21 miliónov ľudí, čo ju zaraďuje medzi 10 najčastejších príčin zdravotného zneschopnenia na svete.1-2

Príznaky

Schizofrénia je charakterizovaná epizódami psychózy (kedy sa stráca kontakt s realitou) medzi obdobiami otupených emócií a sociálneho stiahnutia sa.¹ Príznaky schizofrénie rozdeľujeme na pozitívne a negatívne symptómy, sprevádzané ešte kognitívnymi, emočnými a motorickými príznakmi.

 

Pozitívne symptómy – objavujú sa počas epizód psychózy a zahŕňajú poruchy myslenia, bludy (falošné presvedčenia, často s paranojou) a halucinácie – najmä počutie hlasov. Tieto symptómy často sprevádza úzkosť, depresia a nadmerná aktivita – neustály nepokoj a rozrušenosť.

 

 Negatívne symptómy – epizódy stiahnutia sa pozostávajú z „negatívnych symptómov“, ktoré zahŕňajú ochudobnenie emócií, menej plynulú reč, zníženú kapacitu plánovať veci, začínať a/alebo vytrvať pri nejakej činnosti a zníženú schopnosť zaujímať sa o niečo alebo tešiť sa z niečoho. Negatívne symptómy sú obvykle zodpovedné za zlyhávanie v sociálnych interakciách a každodenných aktivitách. 

Fakty o schizofrénii

Schizofrénia patrí medzi finančne najnákladnejšie ochorenia na svete.3,5

Schizofrénia sa vyznačuje pozitívnymi príznakmi, ako sú halucinácie a bludy, a negatívnymi príznakmi, ako sú otupené emócie a sociálne stiahnutie sa.

Epidemiológia a náklady 

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že na schizofréniu trpí viac ako 21 miliónov ľudí, čo ju zaraďuje medzi 20 najčastejších príčin zdravotného zneschopnenia na svete.2-3 Schizofrénia postihuje ľudí bez ohľadu na rasu, kultúru alebo spoločenskú vrstvu. Typicky začína v ranej dospelosti (po 20.roku veku)³, ale môže sa rozvinúť v každom veku.

 

Schizofréniou trpia muži aj ženy, aj keď u mužov je tendencia k skoršiemu nástupu ochorenia.4-5 Šanca, že u človeka sa v priebehu jeho života rozvinie schizofrénia, je približne 1%.4

 

Schizofrénia patrí aj medzi najnákladnejšie ochorenia na svete a podieľa sa, spolu s inými psychotickými poruchami, na 1,5% (vo Veľkej Británii), 2% (v Holandsku a Francúzsku) a 2,5% (v USA) celkových národných nákladov na zdravotnú starostlivosť.6-7

Fakty o schizofrénii

Schizofrénia postihuje ľudí bez ohľadu na rasu, kultúru alebo espoločenskú vrstvu. Typicky začína v ranej dospelosti okolo dvadsiatky, ale môže sa rozvinúť v ktoromkoľvek veku.6

Celoživotné riziko, že sa u jedinca rozvinie schizofrénia, je približne 1%.6

Ľudia, ktorí sa obávajú, že oni sami – alebo ich blízki – majú príznaky schizofrénie, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať ho o pomoc a radu.

Diagnostika a starostlivosť

Ľudia, ktorí sa obávajú, že oni sami – alebo ich blízki – majú príznaky schizofrénie, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať ho o pomoc a radu. V diagnostike schizofrénie sa využíva rozhovor s pacientom ale často aj s jeho blízkymi. Existuje aj množstvo hodnotiacich škál, ktoré možno použiť na identifikáciu príznakov a závažnosti schizofrénie.

 

Schizofrénia vyžaduje liečbu. Správnou liečbou je možné podstatne zmierniť príznaky ochorenia a rozpoznať „rizikové faktory“ alebo „varovné príznaky“ hroziaceho relapsu (nového ataku ochorenia). Liečba zvyčajne pozostáva z kombinácie liekov a psychosociálnej liečby, pričom v obdobiach akútnych psychotických epizód je často nevyhnutná hospitalizácia v nemocnici. 

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
  2. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
  4. Tsuang MT, Faraone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.
  5. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
  6. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.
  7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020
2. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
3. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
4. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
5. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
6. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Naša história

Dlhá a hrdá história priviedla Lundbeck tam, kde je dnes.

Naša veda

Spoločnosť Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.