Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Výskum a vývoj

Naším jadrom je výskum a vývoj

Jadrom toho, čo robíme, je výskum a vývoj liečiv, ktoré pretvárajú svet. Hnacou silou našej snahy sú naši zanietení pracovníci v našich vlastných výskumných a vývojových pracoviskách. Financujeme aj nezávislý výskum a úzko spolupracujeme s partnermi na celom svete.

Keďže sme organizácia budovaná na vede, naša výskumná a vývojová činnosť je našim najväčším príspevkom nášmu záväzku obnovovať zdravie mozgu. Svoj výskum a vývoj založený na interných a externých inováciách zameriavame na vývoj nových a inovatívnych liekov v rôznych indikáciách na liečbu ochorení mozgu.

Základná biológia ochorenia

Výskum a vývoj v spoločnosti Lundbeck sa zameriava na objavenie a vývoj nových liečiv, ktoré sa cielene zameriavajú na základné mechanizmy ochorení mozgu. Vyžaduje si to komplexný výskum v biológii a mechanizmoch týchto ochorení, ako aj lepšie pochopenie výskumných cieľov a klinických výstupov. V priebehu rokov sme vybudovali širokú a robustnú platformu v psychiatrii a neurodegenerácii, čo nám umožňuje používať malé molekuly, protilátky a vakcíny vo vývoji nových liekov, ktoré môžu účinnejšie liečiť symptómy a prípadne aj meniť priebeh ochorení.

Naša výskumno-vývojová organizácia

Výskum v spoločnosti Lundbeck je založený na snažení našich multidisciplinárnych kompetentných projektových tímov, našej
vnútropodnikovej odbornosti v oblasti ochorení mozgu a nových technológiách. Pracujeme v najmodernejších laboratóriách. V každom
projektovom tíme spájame naše najnovšie vedomosti vo vedecko-výskumných disciplínach s odbornosťou klinickej praxe a terapeutickými potrebami.

Úcta k jednotlivcovi

Pracujeme spolu ako jednotlivci, ktorí majú spoločné ciele.  Snažíme sa neustále vyvíjať a zlepšovať naše vedecké a osobné zručnosti a odbornú kvalifikáciu. To nám umožňuje podporovať kariérne možnosti pre jednotlivca, ale aj udržiavať a rozvíjať naše kompetencie ako organizácie. Publikovanie vedeckých výsledkov je prirodzenou súčasťou našej účasti ako aktívneho člena medzinárodnej vedeckej komunity.

Lieky vo vývoji

Naše lieky vo vývoji odrážajú náš cieľ poskytnúť nové terapie, ktoré budú nanovo definovať štandard starostlivosti o pacienta a zasiahnu tie oblasti ochorenia mozgu, kde vidíme najväčšiu potrebu.

Klinické štúdie

Cielom spoločnosti Lundbeck je obnovenie zdravia mozgu a sme vďační pacientom, zdravým dobrovoľníkom, rodinám a klinikám, ktoré sa zúčastňujú našich klinických štúdií.

Siete a spolupráca

Dlhoročné skúsenosti a nepretržitá práca spoločnosti Lundbeck v oblasti ochorení mozgu nám priniesla silnú globálnu sieť pracovísk predklinického a klinického neurovedeckého výskumu. Je pre nás nevyhnutné, aby sme udržali naše silné interné kapacity v oblasti výskumu a vývoja a zároveň budovali externé partnerstvá na doplnenie našich interných kapacít pri využití lepších príležitostí vytváraných inovatívnymi technológiami.

 

Spoločnosť Lundbeck sa tiež pripojila ku genetickej spoločnosti 23andMe, Inc. a think-tanku na The Milken Institute v rámci novej veľkej štúdie s cieľom zvýšiť porozumenie príčin depresívnej poruchy (MDD) a bipolárnej  afektívnej poruchy. Táto štúdia skúma aj to ako sú tieto ochorenia a funkcie mozgu, ako pozornosť a rozhodovanie, podmienené geneticky.

 

Ďalším príkladom je naša účasť v projekte RADAR-CNS s cieľom vyvinúť nové spôsoby monitorovania stavov ako napr. depresia, epilepsia a skleróza multiplex prostredníctvom inteligentných náramkov a smartfónov. Tieto široko dostupné zariadenia môžu na diaľku s veľkou presnosťou zmerať aktuálny stav pacienta.

Každý deň chodíme do práce, aby sme vyvinuli nové a vylepšené liečebné postupy, ktoré môžu zlepšiť život ľudí žijúcich s mozgovými chorobami.

Budúca platforma

Naša stratégia výskumu a vývoja vytvára budúcu platformu, na ktorej dokáže spoločnosť Lundbeck objaviť a vyvinúť lieky s jasne dokumentovanými účinkami pre biologicky definované skupiny pacientov. Tento prístup je v neposlednom rade postavený na našom digitálnom prístupe v optimalizácii liečby ochorení mozgu. Očakáva sa, že dopyt spoločnosti po takýchto nových druhoch terapie bude rásť.

 

V poslednom čase rozsiahla analýza posmrtného vyšetrenia mozgu odhaľuje zreteľné molekulárne stopy u ľudí s psychiatrickými poruchami1. Medzinárodný tím výskumníkov zistil, že päť hlavných psychiatrických porúch má modely génovej aktivity, ktoré sa často prekrývajú, ale aj odlišujú podľa ochorenia a niekedy v protiklade s tým, čo by sa očakávalo. Tieto zistenia môžu niekedy v budúcnosti viesť k diagnostickým testom a novým terapiám.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Vedecké partnerstvá

Úspechy a naša minulosť nám poskytujú pevné partnerstvá na celom svete.

Medicínske vzdelávanie

Medicínske vzdelávanie založené na dôkazoch a školenie pre zdravotníkov.

Kariéra

Urobte ďalší krok vašej kariéry so spoločnosťou Lundbeck.