Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Migréna

Pochopenie migrény

Záchvat migrény je závažná bolesť hlavy, obvykle aj s ďalšími príznakmi, ktorá človeku úplne znemožní fungovať v každodennom živote.

základné informácie o ochorení

Migréna je časté ochorenie spojené so silnými, obmedzujúcimi bolesťami hlavy. Niektorí ľudia majú aj príznaky známe ako „aura“ – prechodné poruchy zraku alebo iných zmyslov.

Ľudia s migrénou často opisujú „spúšťacie faktory“, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že dostanú záchvat. Príkladmi spúšťačov sú hormonálne zmeny u žien (napríklad zmeny počas menštruačného cyklu), vystavenie sa jasnému svetlu, nedostatok spánku, hlad alebo dehydratácia a stres. Záchvat migrény však môže vzniknúť aj bez zjavnej príčiny.

 

Každý človek prežíva migrénu rôzne – niekto je schopný zvládať jej príznaky sám, iný vyžaduje liečbu.

Fakty o migréne

Záchvat migrény je závažná bolesť hlavy, ktorá človeku znemožní fungovať v každodennom živote. Niektorí ľudia majú aj príznaky, známe ako „aura“ – prechodné poruchy zraku či iných zmyslov, napríklad záblesky svetla, slepé body alebo pocity pichania. 1,2

Migrenózne bolesti hlavy sa zhoršujú normálnymi činnosťami, ako je chôdza alebo kráčanie po schodoch.¹ Osoba s migrénou môže pociťovať nevoľnosť alebo byť extrémne citlivá na svetlo a zvuk.¹

Symptómy

Existujú dva hlavné podtypy migrény: bez aury a s aurou.

 

 • Migréna bez aury – stredne ťažká až ťažká pulzujúca bolesť hlavy, typicky na jednej strane hlavy (a normálne smerom k čelu), ktorá trvá od najmenej niekoľkých hodín až do troch dní. Bolesť hlavy zhoršujú normálne činnosti ako je chôdza alebo kráčanie po schodoch. Človek so záchvatom migrény môže pociťovať nevoľnosť a extrémnu citlivosť na svetlo a zvuky.

 •  Migréna s aurou – bolesť hlavy spojená so sériou porúch zraku, ako sú záblesky svetla, kľukaté obrazce alebo slepé body. Alternatívne môže byť  bolesť hlavy sprevádzaná pocitmi pichania, tŕpnutia alebo znecitlivenia ruky, ramena alebo tváre. Menej často auru sprevádzajú ťažkosti s rečou. Symptómy aury trvajú od 5 minút do jednej hodiny a obvykle začínajú pred bolesťou hlavy.

 

Počas hodín (alebo dokonca dní) pred a po záchvate migrény môže človek zažívať únavu, zhoršené sústredenie alebo stuhnutosť krku. O ľuďoch s veľmi častými záchvatmi migrény, s bolesťami hlavy počas 15 či viacerých dní za mesiac a s charakteristikami migrény počas aspoň 8 z týchto dní, hovoríme ako o ľuďoch s „chronickou“ migrénou.

1,3 miliardy

Na svete trpí migrénou asi 1,3 miliardy ľudí. ³

Asi 20%

Asi 20% ľudí s migrénou má príznaky aury.²

Len asi 40%

Len asi 40% ľudí s migrénou navštívi lekára. 6

Fakty o migréne

Migrénou najčastejšie trpia ľudia vo veku 35-39 rokov.4

Ľudia s migrénou vymeškajú priemerne 7 pracovných dní ročne.5

Ľudia, ktorí sa obávajú, že by oni sami – alebo ich blízki  – mohli mať príznaky  migrény, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať o pomoc a radu.

Diagnostika a starostlivosť

Ľudia, ktorí sa obávajú, že oni sami – alebo ich blízki – zažívajú príznaky migrény, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať ho o pomoc a radu. Migréna sa diagnostikuje na základe anamnézy bolestí hlavy (vrátane údajov o tom, ako často sa objavujú a či je bolesť stredne ťažká alebo ťažká, „pulzujúca“ a len na jednej strane hlavy), či si chorý všimol nejaké spúšťače a či mal aj nejaké ďalšie telesné príznaky. Lekárovi pri správnej diagnóze často pomôže, ak si chorý vedie denník o svojich bolestiach hlavy.


 Úpravy životného štýlu, ako je pravidelné stravovanie a spánok, môžu pomôcť vyhnúť sa spúšťačom a znížiť frekvenciu záchvatov migrény.³ Lieky sa používajú počas záchvatu na zmiernenie bolestí a ostatných príznakov (akútna liečba) a dlhodobo na zníženie pravdepodobnosti výskytu ďalších záchvatov (preventívna liečba). V 30-ročnej štúdii s ľuďmi s migrénou sa však zistilo, že len asi 40% chorých  navštívi lekára a len asi 60% užívalo nejakú liečbu.


Je dôležité, aby migréna bola dobre manažovaná, pretože nadužívanie liekov môže viesť k ďalším bolestiam hlavy alebo k zhoršeniu existujúcich bolestí hlavy – nazývame to „bolesť hlavy z nadužívania liekov“.

Epidemiológia a náklady

Na celom svete trpí migrénou asi 1,3 miliardy ľudí, čo ju robí jednou z najčastejších chorôb na svete. Veková skupina, ktorá trpí migrénou najpravdepodobnejšie, je od 35 do 39 rokov a ženy majú túto chorobu dvakrát častejšie ako muži. Symptómy aury sa vyskytujú asi u 20% ľudí s migrénou.

 

Rozsiahly prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zistil, že ľudia s migrénou alebo inými závažnými bolesťami hlavy vynechajú kvôli chorobe priemerne 7 pracovných dní ročne. Okrem toho ľudia s chronickou migrénou majú v porovnaní s ľuďmi s menej častými záchvatmi viac ako trojnásobok takých dní, kedy nie sú schopní vykonávať bežné každodenné činnosti.

 

Ľudia s migrénou môžu mať problémy aj v obdobiach medzi záchvatmi, napríklad môžu pociťovať nedostatok energie a rôzne emocionálne
a psychické problémy.

 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38(1):1–211.
 2. Pavlovic JM, Buse DC, Sollars CM, Haut S, Lipton RB. Trigger factors and premonitory features of migraine attacks: summary of studies. Headache. 2014;54(10):1670–1679.
 3. Weatherall MW. The diagnosis and treatment of chronic migraine. Ther Adv Chronic Dis. 2015;6(3):115–123.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858
 5. GBD 2016 Headache Collaborators. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018;17(11):954–976.
 6. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 7. Adams AM, Serrano D, Buse DC, Reed ML, Marske V, Fanning KM, et al. The impact of chronic migraine: the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) Study methods and baseline results. Cephalalgia. 2015;35(7):563–578
 8. Raggi A, Giovannetti AM, Quintas R, D’Amico D, Cieza A, Sabariego C, et al. A systematic review of the psychosocial difficulties relevant to patients with migraine. J Headache Pain. 2012;13(8):595–606.
 9. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Headaches in over 12s: diagnosis and management. Clinical guideline. 2012. Available from: http://nice.org.uk/guidance/cg150 [accessed 15 October 2019].
 10. Merikangas KR, Cui L, Richardson AK, Isler H, Khoromi S, Nakamura E, et al. Magnitude, impact, and stability of primary headache subtypes: 30 year prospective Swiss cohort study. BMJ. 2011;343:d5076.

 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38(1):1–211.
 2. Weatherall MW. The diagnosis and treatment of chronic migraine. Ther Adv Chronic Dis. 2015;6(3):115–123.
 3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 4. GBD 2016 Headache Collaborators. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018;17(11):954–976. 
 5. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 6. Merikangas KR, Cui L, Richardson AK, Isler H, Khoromi S, Nakamura E, et al. Magnitude, impact, and stability of primary headache subtypes: 30 year prospective Swiss cohort study. BMJ. 2011;343:d5076.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Toto je Lundbeck

Špecializovaná farmaceutická spoločnosť zameraná výlučne na ochorenia mozgu.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.