Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Lundbeck Institute

Lundbeck Institute - semináre a Campus

Poslaním Lundbeck Institute je pripravovať a poskytovať kaskádovým modelom objektívne medicínske vzdelávanie v psychiatrii a neurológii, založené na dôkazoch, prezentované špičkovými odborníkmi a vytvárať fórum pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré umožní zdieľať poznanie, budovať kontakty a spoluprácu.

Vyše 20 rokov skúseností so vzdelávaním medicínskej komunity

Psychiatrické a neurologické poruchy sa často vyskytujú a predstavujú obrovské bremeno nielen pre pacientov a ich rodiny, ale aj pre spoločnosť. Dopad týchto ochorení sa podceňuje a na ich zvládnutie je vo všeobecnosti vyčlenených málo zdrojov.

 

Naším cieľom je poskytovať kvalitné medicínske vzdelávanie prístupné na celom svete, podporovať odborníkov v zdravotníctve pri zvyšovaní kvality života ľudí s psychiatrickými a neurologickými poruchami prostredníctvom aktuálneho pochopenia daného ochorenia, ktoré vedie k optimalizovanej starostlivosti.

 

Lundbeck Institute sa od svojho založenia v roku 1997 venuje organizovaniu odborných, medzinárodných a interaktívnych seminárov, čím buduje hodnotný odkaz v medicínskom vzdelávaní. Semináre sa venujú poruchám nálady, schizofrénii, demencii a Parkinsonovej chorobe*. Okrem toho ponúkame vzdelávacie materiály a nástroje, ktoré uľahčia organizáciu lokálnych workshopov. 

Semináre Lundbeck Institute

Semináre, ktoré organizuje Lundbeck Institute, sa venujú poruchám nálady, schizofrénii, demencii a Parkinsonovej chorobe a sú prístupné pre všetkých. Lundbeck Institute však nedokáže zaručiť, že na seminári, ktorý si vyberiete bude voľné miesto. Viac informácii o obsahu semináru a účastníckych poplatkoch získate na adrese seminars@lundbeck.com.

O Lundbeck Institute Campus

Tu je niekoľko príkladov druhov materiálov, ktoré môžu zdravotnícki odborníci získať v Lundbeck Institute Campus.

Knižnica diapozitívov

Prezerajte si alebo sťahujte prezentácie o psychiatrických a neurologických stavoch s integrovanými vizualizáciami údajov a poznámkami čitateľov alebo rečníkov.

Obrázky

Vaša rozvíjajúca sa knižnica obrazkov z oblasti psychiatrie a neurológie - podporuje vaše štúdijné a učebné potreby.

Atlas s informáciami o ochorení

Interaktívny atlas chorôb prezentujúci štatistiku prevalencie a zaťaženia chorobami pre vybrané psychiatrické a neurologické stavy.

Články

Najnovšie správy a perspektívy v psychiatrii a neurológii od našej redakčnej rady.

Videá

Odborné prezentácie, rozhovory a podrobné vysvetlenia kľúčových tém pre vaše ďalšie odborné vzdelávanie.

Lundbeck Institute Campus poskytuje aj:

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.

Progress in Mind

Najnovšie správy, názory a poznatky z oblasti psychiatrie a neurológie.

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.