Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Alzheimerova choroba

Pochopenie Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je neurologická porucha, pri ktorej mozog pomaly degeneruje, čo vedie k problémom s pamäťou, každodenným fungovaním a správaním.

základné informácie o ochorení

Alzheimerova choroba je progresívna porucha mozgu, pri ktorej mozog postupne degeneruje. Najčastejšie sa objavuje u ľudí vo veku nad 65 rokov.

 

V priebehu ochorenia degenerujú určité oblasti mozgu, čo vyúsťuje do straty mozgových buniek a poruchy funkcie týchto oblastí. Prejaví sa to postupnou stratou pamäti, problémami pri uvažovaní a poruchami úsudku, dezorientáciou, ťažkosťami s učením, stratou rečových schopností a úpadkom schopnosti vykonávať rutinné činnosti.2-3 Tieto zmeny čoraz viac ovplyvňujú každodenný život chorého a zhoršujú jeho nezávislosť, až napokon sa stane úplne závislým od iných.2

 

Alzheimerova choroba má tiež mimoriadny dopad na tých, ktorí sa o jedinca s Alzheimerovou chorobou starajú.4 Väčšina opatrovníkov sú blízki príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť doma – ide o náročnú a vyčerpávajúcu úlohu, ktorá predstavuje obrovskú emocionálnu aj fyzickú záťaž.3-4

Fakty o Alzheimerovej chorobe

Alzheimerova choroba je jedným z najčastejších neurodegeneratívnych ochorení a je jednou z oblastí, na ktoré sa spoločnosť Lundbeck zameriava. Príznaky Alzheimerovej choroby možno rozdeliť na kognitívne, funkčné a behaviorálno/psychologické zmeny. V priebehu choroby určité oblasti mozgu degenerujú, čo vyúsťuje do straty mozgových buniek a poruchy funkcie týchto oblastí a prejaví sa to postupnou stratou pamäti, problémami s uvažovaním a úsudkom, dezorientáciou, ťažkosťami pri učení, stratou rečových schopností a poklesom schopnosti vykonávať bežné činnosti.1-2

Alzheimerova choroba je najčastejším neurodegeneratívnym ochorením a najčastejšie sa objavuje u ľudí nad 65 rokov veku.¹

Príznaky

Symptómy Alzheimerovej choroby sa objavujú postupne, počas niekoľkých rokov, a od prípadu k prípadu sa líšia.3 Ako prvé príznaky sa zvyčajne prejavujú zábudlivosť a ľahká zmätenosť.3 Príznaky Alzheimerovej choroby možno rozdeliť na kognitívne, funkčné a behaviorálno/psychologické zmeny:

 

  • Kognitívne zmeny – porucha krátkodobej pamäti (ako je zabúdanie nedávnych udalostí, opakovanie sa, strácanie vecí v dome, zlá organizácia dňa), ťažkosti s rozhodovaním, zhoršené chápanie konceptu času a priestoru, znížená schopnosť učiť sa nové veci a problémy s rozpoznávaním priateľov a rodiny.3,5-6  

 

  • Funkčné zmeny – znížená schopnosť vykonávať každodenné činnosti: ťažkosti narábať s peniazmi, cestovať a starať sa o seba (jedenie, obliekanie sa, udržiavanie osobnej hygieny), rovnako ako problémy s rovnováhou a nestabilné pohyby.3,7 Ľudia s Alzheimerovou chorobou sa zvyčajne stanú kompletne závislými od opatrovníkov.3,7

 

  • Behaviorálne/psychiatrické zmeny – u pacientov sa môžu rozvinúť poruchy správania, ktoré opateru ešte sťažujú. Zahŕňajú stiahnutie sa zo spoločenských aktivít, apatiu/ľahostajnosť, depresívnu náladu, úzkosť a nepokoj.3 Zmeny v správaní súobzvlášť zaťažujúce pre rodinu a opatrovníkov a často sú dôvodom umiestnenia chorého do opatrovateľského zariadenia.9

Včasné varovné znaky (10)

1.    Strata pamäti, ktorá narúša každodenný život

2.    Ťažkosti s plánovaním a riešením problémov

3.    Ťažkosti s dokončením známych úloh v domácnosti, v práci alebo oddychových činností

4.    Dezorientácia v čase a mieste

5.    Problémy pochopiť zrakové vnemy a priestorové vzťahy

6.    Nové problémy so slovami pri reči alebo písaní

7.    Zakladanie vecí na nesprávne miesta a strácanie schopnosti vystopovať svoje kroky

8.    Zhoršený alebo zlý úsudok

9.    Stiahnutie sa z pracovných alebo spoločenských aktivít

10. Zmeny nálady a osobnosti

50 miliónov

Demenciu má 50 miliónov ľudí na celom svete (Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie a tvorí 60-80% prípadov)2

818 miliárd dolárov 

Celkové náklady spoločnosti na demenciu sa odhadujú na 818 miliárd dolárov a do roku 2030 porastú na 2 bilióny dolárov.2

Epidemiológia a náklady

Na celom svete trpí demenciou 50 miliónov ľudí.² So starnutím populácie každoročne pribúda takmer 10 miliónov nových prípadov.11 WHO predpokladá, že výskyt demencie sa každých 20 rokov takmer zdvojnásobí, a do roku 2050 bude mať demenciu 152 miliónov ľudí. 11

 

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie, tvorí 60-80% všetkých prípadov.3

Celkové náklady spoločnosti na demenciu sa odhadujú na 818 miliárd amerických dolárov a do roku 2030 narastú na 2  bilióny dolárov. 11

Ludia, ktorí sa obávajú, že by oni sami – alebo ich blízki  – mohli mat príznaky  Alzheimerovej choroby, by mali navštívit svojho lekára a požiadat o pomoc a radu.

Diagnostika a starostlivosť

Alzheimerova choroba sa diagnostikuje pomocou rozhovoru s pacientom a jeho opatrovníkom; niekedy sa používajú aj krvné testy a techniky zobrazovania mozgu. Existuje množstvo hodnotiacich škál, ktoré možno použiť na identifikáciu
príznakov a závažnosti ochorenia.

 

Alzheimerovu chorobu v súčasnosti nevieme vyliečiť, ale vieme liečiť jej príznaky a výskum stále pokračuje. 1 Aj keď súčasná liečba Alzheimerovej choroby nevie zastaviť jej progresiu, môže na istý čas spomaliť zhoršovanie príznakov demencie a zlepšiť kvalitu života ľudí s Alzheimerovou chorobou aj ich opatrovníkov. 1 Na celom svete dnes prebiehajú snahy nájsť lepšie spôsoby liečby tejto poruchy, oddialiť jej nástup a predísť jej ďalšiemu rozvoju. 1

1.    Alzheimer’s Association. What is Alzheimer’s disease: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.
2.    World Health Organization. Dementia fact sheet. 2020. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia. Accessed January 2020.
3.    Alzheimer’s Association. Alzheimer’s Association Report. 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement 2020; 16 (3): 391–460.
4.    Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
5.    Joubert S, Joncas S, Barbeau E, et al. Cognition. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
6.    Rainville C, Caza N, Belleville S, Gilbert B. Neuropsychological assessment. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
7.    Sarazin M, Horne N, Dubois B. Natural decline and prognostic factors. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
8.    Gélinas I. Functional autonomy. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
9.    Teng E, Cummings JL. Behaviour. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
10.  Alzheimer’s Association. 10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer’s: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs.
11.  World Health Organization. Dementia - A public health priority. 2017. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic_dementia/en/.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.