Náš záväzok

Prinášame viac ako len tabletu

Globálny pokrok pre ľudí s ochoreniami mozgu si žiada mnohostranný prístup. Okrem vývoja nových a lepších medicínskych terapií sa snažíme dosiahnuť u pacientov zmenu, zvyšovať podporu dotknutých rodín a angažovať sa pri vytváraní širokej spoločenskej akceptácie ľudí s ochoreniami mozgu.
V spoločnosti Lundbeck sa vytrvalo venujeme obnove zdravia mozgu s cieľom umožniť ľuďom žiť naplno. 

Vytrvalo sa venujeme obnove zdravia mozgu pretože:

 

  • Viac ako 70% ľudí s ochorením mozgu zažíva diskrimináciu.1
  • Ľudia s ochorením mozgu žijú o 10-20 rokov menej ako zdraví jedinci.2
  • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že globálna ekonomika stráca na produktivite iba v dôsledku depresií a úzkosti okolo 1 bilión USD ročne.3

Naším záväzkom je podporovať pacientov tak, že im dáme nástroj a zdroje, ktoré potrebujú, aby svoje ochorenie a jeho priebeh pochopili.

 

Naším záväzkom je neustále vzdorovať danému stavu a posúvať vedecký výskum ďalej, aby sme pacientom zaručili naozajstnú zmenu.

 

Naším záväzkom sú rodiny, poskytnúť im dáta na základe dôkazov, zviditeľniť ich a podporiť ich pri zvládaní chronického ochorenia.

 

Naším záväzkom sú komunity, aby sa skončila stigmatizácia, strach a ticho, ktoré obkľučujú ochorenia mozgu.

 

Hovoríme tomu Progress in Mind – Pokrok v mysli.

Profesionálni zdravotnícki pracovníci

Výskum a vývoj nových a lepších terapií je jadrom toho, čo robíme. Máme najmodernejšie V&V pracoviská v Dánsku a v USA, financujeme nezávislý výskum a úzko spolupracujeme so strategickými partnermi na celom svete.

 Prostredníctvom seminárov Lundbeck Institute, publikácií, on-line campusu a nášho centra Progress in Mind Resource Centre poskytujeme medicínske vzdelávanie vysokej kvality založené na dôkazoch a školenia pre zdravotníckych pracovníkov v neurológii a psychiatrii.

Posilnenie komunít

Napriek čiastočným zlepšeniam je diskriminácia ľudí s ochoreniami mozgu vážnym a všadeprítomným spoločenským problémom. Stigmatizácia funguje v mnohých formách, od osobnej až po profesionálnu. Preto berieme naše postavenie špecialistov vážne a využívame svoj hlas, aby sme zvýšili informovanosť ľudí, zlepšujeme zabehnuté prístupy a rozširujeme možnosti pre pacientov, aby sa intenzívnejšie zapájali vo svojej komunite a kontaktoch.

 

Robíme to aktívnym sponzoringom a účasťou na zvyšovaní informovanosti, bojom proti stigmatizácii, propagovaním kampaní za duševné zdravie a prácou s medzinárodnou komunitou, ktorá zastupuje túto skupinu ľudí.

Pre pacientov a s pacientmi

Mať diagnózu ochorenia mozgu prináša zložité skúsenosti. Chceme, aby bolo hlas pacientov a ich potreby viac počuť prostredníctvom našich publikácií, podujatí, aktivít, do ktorých sa zapájame a partnerstiev so skupinami, ktoré pacientov zastupujú a s pacientskými organizáciami –
spoločne nesieme odkaz silnejšie akoby to dokázala akákoľvek skupina sama.

Rodina

Aby sme ovplyvnili podporu rodín, blízkych a opatrovateľov, pracujeme s poskytovateľmi starostlivosti a skupinami, ktoré týchto pacientov zastupujú, aby sa podporila tvorba dôkazov a informačné kampane o tom, akú hodnotu prinášajú do manažmentu ochorenia.

Naša stála zodpovednosť

Už viac ako 70 rokov posúvame hranice neurovied. Aj keď je výskum mozgu nákladnejší, trvá viac času a neúspech prichádza častejšie ako v iných odvetviach medicínskeho výskumu, psychiatrický a neurologický priestor sme neopustili. Naopak, keďže výskyt ochorení mozgu prudko rastie, je ešte dôležitejšie, aby sme zvýšili tempo nášho snaženia. Ako jedna z mála globálnych farmaceutických spoločností, ktorá sa zameriava výlučne na ochorenia mozgu, sme ukázali vytrvalosť, odborné znalosti a komplexný prístup k liečbe.

 

S presvedčením, že dokážeme pomôcť zlepšiť kvalitu života ľuďom, ktorí trpia ochoreniami mozgu a majúc tento cieľ stále na pamäti, spoločnosť Lundbeck vytrvá.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Obnovenie zdravia mozgu

Čo pre nás v spoločnosti Lundbeck znamená zdravie mozgu

Naša veda

Spoločnosť Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.