Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Náš záväzok

Vytrvalo sa venujeme obnove zdravia mozgu

Okrem vývoja medicínskych terapií, ktoré menia životy sa snažíme priniesť pacientom zmenu v tom, že zvyšujeme našu podporu dotknutým rodinám a svoju angažovanosť v komunitách, aby sme vytvárali širokú spoločenskú akceptáciu ľudí s ochoreniami mozgu.

Rovnako dôležité ako to, čo poskytujeme, je aj to ako to poskytujeme. Náš prístup v rámci hodnotového reťazca obsahuje udržateľné obchodné postupy. Záleží nám na ľuďoch, životnom prostredí a spoločnosti, a robíme tak s úctou voči rôznym pohľadom a skúsenostiam druhých.

Zaviazali sme sa poskytovať ľuďom s ochoreniami mozgu výstupy, ktoré menia ich životy

Vytrvalo sa venujeme obnove zdravia mozgu pretože:

 • Podmienky zdravia mozgu sa týkajú takmer 3 miliárd ľudí na celom svete.1
 • Ochorenia mozgu stoja 10% svetového HDP.2
 • Ľudia s ochorením mozgu žijú o 10-20 rokov menej ako zdraví jedinci.3
 • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že globálna ekonomika stráca na produktivite iba v dôsledku depresií a úzkosti okolo 1 bilión USD ročne.4

Naším záväzkom je podporovať pacientov tak, že im dáme nástroj a zdroje, ktoré potrebujú, aby svoje ochorenie a jeho priebeh pochopili.

Naším záväzkom je neustále vzdorovať danému stavu a posúvať vedecký výskum ďalej, aby sme pacientom zaručili naozajstnú zmenu.

Naším záväzkom sú rodiny, poskytnúť im dáta na základe dôkazov, zviditeľniť ich a podporiť ich pri zvládaní chronického ochorenia.

Naším záväzkom sú komunity, aby sa skončila stigmatizácia, strach a ticho, ktoré obkľučujú ochorenia mozgu.

Spoločnosti sme sa zaviazali, že zlepšíme prístup k liekom tým  najzraniteľnejším, že budeme konať zodpovedne voči životnému prostrediu a budeme sa správať s úctou a integritou vo všetkom, čo robíme.

Depresívni ľudia si nedokážu pomôcť sami. Potrebujú pomoc.5 Xue Bing, living with depression

Obnovenie zdravia mozgu

Výskum a vzdelávanie v oblasti medicíny

Spoločnosť Lundbeck posilnená myšlienkou o „hlade po liekoch“ investovala v roku 2021 sumu 514 miliónov eúr (takmer 20% našich príjmov) do výskumu mozgu. Spolupracujeme s poprednými vedcami a výskumnými centrami, a investujeme do vzdelávania v oblasti medicíny.

Ľudia s prežitými skúsenosťami a ich rodiny

Zaručujeme sa, že pacientov počúvame a ich názory integrujeme do celého hodnotového reťazca spoločnosti Lundbeck. Pacientom poskytujeme vzdelávacie programy, ako aj inovatívnu liečbu popri podporných programoch.

Komunita a spoločnosť

Snažíme sa podporovať komunitu, ktorá obhajuje zdravie mozgu,  poluvytvárame a uverejňujeme dôkazy, ktoré bojujú proti stigmám a obhajujeme systematické zmeny, aby sa zlepšil život ľudí s ochoreniami  mozgu.

 

Ako spoločnosť, ktorá má na celom svete 5 300 zamestnancov, máme zodpovednosť, aby sme propagovali dobré životné podmienky, vzdelávali našich zamestnancov a zabezpečovali právne chránené a inkluzívne pracovné miesta bez diskriminácie, aj pre ľudí s ochoreniami mozgu.

Vrátiť to späť spoločnosti

Naším najväčším príspevkom spoločnosti je výskum a vývoj zdravotnej starostlivosti. Chceme zlepšiť prístup k zdraviu mozgu tým najzraniteľnejším. Zameriavame sa na to, aby sme zrýchlili naše snahy s pomocou strategických partnerstiev a spoluprácou s poprednými odborníkmi.

 

Veda a inovácie nám umožňujú podporovať prelomové objavy v neurovede. Zohrávajú však hlavnú úlohu aj pre nás ako spoločnosť tým, že nám pomáhajú dávať prioritu ochrane klímy. V ochrane klímy sme lídrami a všetko čo robíme, meriame podľa tých najambicióznejších cieľov, ktoré veda nastavuje. V priebehu celého hodnotového reťazca stále znižujeme svoju uhlíkovú stopu, stávame sa cirkulárnou spoločnosťou a zvyšujeme recykláciu.

 

Základom je dôvera. Pre nás a pre naše priemyselné odvetvie. Ako obchodný partner propagujeme integritu vo farmaceutickom priemysle. Podnikáme rozvážne kroky, aby sme boli stále zodpovední. 

Naša pokračujúca zodpovednosť

Najväčším príspevkom spoločnosti Lundbeck pre spoločnosť je to, že pomáhame niesť globálne bremeno ľudí, ktorí majú ochorenia mozgu. A patríme medzi tých málo spoločností na svete, ktoré sa zameriavajú výsostne na tieto nenaplnené potreby. Už viac ako 70 rokov posúvame hranice neurovied.

 

Zdravie mozgu má dopad na takmer polovicu svetovej populácie7, a preto je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme sa sústredili na naše snahy a urýchlili ich. Pri vývoji liečby sme preukázali stabilnú silu, odbornosť a komplexný prístup.

 

Chceme pomáhať zvyšovať kvalitu života ľudí, ktorí trpia ochoreniami mozgu a spoločnosť Lundbeck, uvedomujúc si tento cieľ, pri ňom zotrváva.

 1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9
 2. Henry Markram, Seven challenges for neuroscience, Funct Neurol. 2013 Jul-Sep; 28(3): 145 – 151
 3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
 4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
 5. https://www.lundbeck.com/global/stories/stories-library/xue-bing
 6. Lundbeck’s Annual Report 2021, page 6, 9 Feb. 2022, https://www.lundbeck.com/global/investors/reports-and-presentations/annual-reporting-2021#financial_highlights 
 7. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019)

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Obnovenie zdravia mozgu

Čo pre nás v spoločnosti Lundbeck znamená zdravie mozgu

Naša veda

Spoločnosť Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.