Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Náš hodnotový reťazec

Od myšlienky k pacientovi

Vývoj inovatívnych a bezpečných terapií je zložitý. Trvá to 10-15 rokov, kým nový liek prejde farmaceutickým hodnotovým reťazcom, od vzniku myšlienky až do chvíle, keď je schválená liečba k dispozícii pre pacientov.

Výskum

Vo Výskume rozpoznávame nové ciele ochorení a vytvárame a potvrdzujeme mechanizmus pôsobenia kandidátov na nové a bezpečné lieky. Výskum nových liečebných postupov si vyžaduje hlboko preniknúť do ochorenia a neuspokojených medicínskych potrieb pacientov. Výskumníci pracujú, aby porozumeli biológii daného ochorenia a v mozgu identifikovali nové ciele. Potom sa na základe účinnosti vyberú nové látky a testuje sa ich bezpečnosť a znášanlivosť až kým sa nevyberú pre vývoj lieku.

Vývoj liekov

Vo Vývoji liekov robíme globálne klinické štúdie, aby sme získali dôkazy o nových kandidátoch na lieky. Zapájame zdravotníckych špecialistov do vedeckých diskusií, aby sme prehĺbili pochopenie našich klinických výsledkov a pracujeme na vývoji bezpečných, spoľahlivých a efektívnych výrobných procesov. Ochrana práv, bezpečnosti a dobrých podmienok pre účastníkov štúdií je pre nás to najdôležitejšie.

Štúdie neustále monitorujeme, aby sme vyhodnocovali bezpečnosť, kvalitu a účinnosť našich produktov a o našej činnosti a zisteniach nepretržite informujeme regulačné orgány. Nahlasovanie možných nežiaducich účinkov liekov zo strany zdravotníckych odborníkov a pacientov je veľmi dôležité, aby sa neustále vyhodnocovali prínosy a riziká našich produktov, čo nám umožňuje, ak je to opodstatnené, konať proaktívne.

Výroba

Výrobný proces má tri hlavné časti: Chemickú výrobu, kde sa vyrába Aktívne farmaceutické liečivo (API); Farmaceutickú výrobu kde sa vyrába produkt a Výrobu konečných produktov, kde sa balenia liekov skladajú. Neustálym zlepšovaním spoľahlivosti, kvality a nákladov sa snažíme vytvoriť ten najlepší dodávateľský reťazec vo farmaceutickom priemysle. Každý rok odosielame veľkodistribútorom a nemocniciam viac ako 100 miliónov hotových výrobkov v úzkej spolupráci s našimi obchodnými pobočkami na celom svete.

Marketing

Naše produkty sú registrované vo viac ako 100 krajinách na celom svete. Organizujeme vedecké a propagačné podujatia, aby sme vzdelávali odborníkov v zdravotníctve o bezpečnosti a efektívnom používaní našich produktov. Spájame sa s rozhodujúcimi osobami a orgánmi, aby sme pomohli uprednostniť psychiatrické a neurologické ochorenia a potvrdiť spoločenskú hodnotu našich produktov na základe dôsledného posúdenia.

Predaj

V Predaji informujeme a vzdelávame kľúčové rozhodujúce osoby zodpovedné za manažment liečby s liekmi na predpis. Máme obchodných zástupcov vo viac ako 50 krajinách. Cieľom našich aktivít smerujúcich k odborníkom v zdravotníctve je zabezpečiť správne pochopenie našich produktov a ich použitia. Pozývame aj expertov a špičkových špecialistov, aby prednášali na vzdelávacích podujatiach, kde prichádza k výmene informácií za účelom skvalitnenia starostlivosti o pacienta.

 

Vývoj našich liečiv často pokračuje aj po prvotnom schválení uvedenia na trh. Na základe našich vedomostí o molekulách ich často skúmame v rôznych iných indikáciách, kde očakávame, že by mohli mať účinok. Venujeme množstvo času a zdrojov, aby sme sa ubezpečili, že vyvíjame lieky v plnom rozsahu ich medicínskeho potenciálu. 

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Vedecké partnerstvá

Úspechy a naša minulosť nám poskytujú pevné partnerstvá na celom svete.

Kariéra

Urobte ďalší krok vašej kariéry so spoločnosťou Lundbeck

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.