Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Organizácia a vlastnícke vzťahy

Ako sme organizovaní

Spoločnosť Lundbeck je od roku 1999 kótovaná na Kodanskej burze cenných papierov. Naším najväčším akcionárom je Nadácia Lundbeck, ktorá ročne rozdeľuje okolo 500 miliónov dánskych korún (DKK) na rôzne vedecké granty. Nadácia vlastní približne 70% akcií spoločnosti Lundbeck a zvyšných 30% sa obchoduje na burze.

Výkonný manažment spoločnosti Lundbeck sa v súčasnosti skladá z ôsmych členov, ktorých vedie Charl van Zyl, prezident a CEO.

Títo jedenásti členovia – siedmi externí  riaditelia a štyria zamestnanci spoločnosti Lundbeck – prinášajú do predstavenstva hlboké porozumenie z oblasti priemyslu spolu s manažérskymi skúsenosťami.

Naše obchodné jednotky

Veda a výskum

Naše tímy pre výskum a vývoj (V&V) sa venujú vytváraniu najinovatívnejších a najefektívnejších spôsobov liečby pacientov s psychiatrickými a neurologickými poruchami. Sme jediná plne integrovaná farmaceutická spoločnosť na svete, ktorá sa venuje iba liečbe týchto porúch - a sme nadšení tým, čo robíme. Naše výskumné pracoviská sa nachádzajú v Dánsku a Spojených štátoch a máme výrobné závody vo Francúzsku, Taliansku a Dánsku.

Komerčné operácie

Náš tím komerčných operácií je zastúpený globálne a máme pobočky vo viac ako 50 krajinách. Globálny marketingový tím spoločnosti Lundbeck v našej centrále v dánskom hlavnom meste Kodaň formuje našu globálnu stratégiu značky. Úzko spolupracuje s výskumom a vývojom, rozvojom podnikania a ďalšími kľúčovými oblasťami podnikania. Tím komerčných operácií je zodpovedný za všetky komerčné aktivity v Lundbecku a riadi predaj a marketing produktov Lundbeck po celom svete prostredníctvom našich pobočiek. Na ďalších trhoch predávame produkty Lundbeck prostredníctvom partnerov a distribútorov. Divíziu vedú spoločne výkonní viceprezidenti a je rozdelená do troch hlavných oblastí: Regióny, Globálny strategický marketing a obchodné operácie.

Korporátne činnosti

Naše korporátne činnosti poskytujú špecializovanú podporu pre naše podnikanie v oblasti financií, IT a digitalizácie, právnych predpisov, dodržiavania a trvalej udržateľnosti, obstarávania a vzťahov s investormi, aby sa zaistila obchodná hodnota. Podporujeme našu globálnu organizáciu z nášho ústredia v Kodani a nášho centra obchodných služieb v Krakove. Naše pobočky vo viac ako 50 krajinách majú tiež vlastné vnútropodnikové činnosti.

Vývoj produktov a zásobovanie

Toto je jadro našej výrobnej jednotky. Ponúka významné príležitosti pre technikov v oblasti chémie, výroby, dodávateľského reťazca, inžinierstva a údržby. Tím pre vývoj a dodávku produktov je tvorený špecialistami s odbornýcmi zručnosťami naprieč celej organizácie. Spravujú celý životný cyklus projektu - od špecifikácií požiadaviek používateľov a výberu dodávateľov až po inštaláciu, kvalifikáciu / schvaľovanie a konečné odovzdanie koncovému používateľovi.

Obchodný rozvoj podniku a stratégia

Spoločnosť Lundbeck vyvinula a uviedla na trh niektoré z najpredávanejších svetových terapií pre choroby mozgu. Vďaka svojmu 70-ročnému dedičstvu sme dôveryhodnými partnermi v lekárskej komunite. Lundbeck je medzi biofarmaceutickými spoločnosťami jedinečný vďaka našej vlastníckej štruktúre - zo 70 percent nás vlastní nadácia zameraná na výskum. Máme dôkladný a produktívny program a pokračujeme v navrhovaní symptomatických terapií, ktoré pomôžu ľuďom žiť lepší život.

Ľudia a komunikácia

Ľudia a Komunikácia sa skladá z dvoch oddelení – Korporátne oddelenie ľudských zdrojov a Korporátne oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Poskytujeme podporu našim zamestnancom v oblasti ľudských zdrojov a komunikácie v rôznych štruktúrach po celom svete. Na Korporátnom oddelení ľudských zdrojov sa snažíme rozvíjať globálny potenciál spoločnosti Lundbeck rozvojom ľudí a organizácie, získavaním nových zamestnancov, prevádzkou a prevádzkovou dokonalosťou. Naše Korporátne oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou podporuje a uľahčuje komunikáciu s cieľom rozvoja značky našej spoločnosti, zapájania zamestnancov a zabezpečovania ich porozumenia strategickým prioritám.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Naša história

Dlhá a hrdá história priviedla Lundbeck tam, kde je dnes.

Nadácia Lundbeck

Nadácia Lundbeck priniesla počas 60 rokov nové objavy.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.