Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Poruchy spojené s užívaním alkoholu

Pochopenie porúch spojených s užívaním alkoholu

Závislosť od alkoholu je charakterizovaná nadmerným a nekontrolovateľným pitím, ktoré významne ovplyvňuje schopnosť človeka zvládať bežné činnosti v práci a doma a ktoré môže mať závažný dopad na jeho celkové zdravie.

Závislosť od alkoholu

Ľudia závislí od alkoholu konzumujú alkohol vo veľkých množstvách, čo ovplyvňuje ich správanie a môže spôsobiť vážne zdravotné problémy.¹ Ľudia s touto poruchou si často uvedomujú, ako im to škodí, ale zdá sa im veľmi ťažké, aby obmedzili svoje pitie.¹

Dlhodobá expozícia alkoholu spôsobuje zmeny v mozgových okruhoch, zapojených do regulácie odmeny, motivácie, pamäti a sebakontroly, čo zvyšuje nutkanie ku konzumácii alkoholu.² Aj napriek tomu, že pitie závislému už neprináša príjemné pocity, pociťuje silnú túžbu po alkohole.³ Takýto človek potom pije preto, aby sa vyhol nepríjemným abstinenčným príznakom („negatívne posilňovanie“) a nie preto, aby dosiahol príjemné pocity („pozitívne posilňovanie“).³

Fakty o poruchách spojených s užívaním alkoholu

Poruchy spojené s užívaním alkoholu sú charakterizované nadmerným a nekontrolovateľným pitím, ktoré významne ovplyvňuje schopnosť človeka zvládať bežné činnosti v práci a doma, a ktoré môže mať závažný dopad na jeho celkové zdravie. Značná je aj záťaž pacientových blízkych, zdravotníckych služieb a celej spoločnosti.

Človek so závislosťou od alkoholu by chcel obmedziť svoje pitie, ale nedokáže to, pretože pociťuje po alkohole silnú túžbu a pri vynechaní dávky má abstinenčné príznaky, ako je nevoľnosť a úzkosť.³

Príznaky

Jadrový príznak závislosti od alkoholu je dlhodobé pitie veľkých množstiev alkoholu počas dlhšieho obdobia s významným vplyvom na schopnosť zvládať bežné každodenné činnosti.¹ Človek so závislosťou od alkoholu by chcel obmedziť svoje pitie, ale nedokáže to, pretože pociťuje po alkohole silnú túžbu a pri vynechaní dávky má abstinenčné príznaky, ako je nevoľnosť a úzkosť.¹

 

Pitie môže u závislého viesť k zanedbávaniu povinností, napríklad starostlivosti o deti alebo o domácnosť či vymeškávaniu v práci.¹ Chorý pokračuje v pití aj vtedy, ak je to pre neho alebo pre iných nebezpečné, napríklad šoféruje alebo obsluhuje stroje pod vplyvom alkoholu.¹

 

Telesné príznaky závislosti od alkoholu zahŕňajú tras, ťažkosti s chôdzou a problémy so spánkom.¹ Ťažká závislosť od alkoholu je spojená s vyšším výskytom samovražedných myšlienok a pokusov.¹

107 milliónov

Na celom svete trpí poruchami spojenými s užívaním alkoholu 107 miliónov ľudí1

26 rokov

Priemerný vek nástupu alkoholizmu je 26 rokov.2

Fakty o poruchách spojených s užívaním alkoholu

Užívanie alkoholu je siedmym najväčším rizikovým faktorom predčasného úmrtia a zdravotného postihnutia na svete.4

Medzi ľuďmi vo veku 15-49 rokov je alkohol zodpovedný za 3,8% úmrtí žien a 12,2% úmrtí mužov.4

Ľudia, ktorí sa obávajú, že by oni sami – alebo ich blízki  – mohli mať príznaky  porúch spojených s užívaním alkoholu, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať o pomoc a radu.

Epidemiológia a náklady

Na celom svete trpí poruchami spojenými s užívaním alkoholu 107 miliónov ľudí.4 Spotreba alkoholu sa líši v závislosti od náboženských a kultúrnych postojov a má tendenciu byť vyššia v krajinách s vyššími príjmami.5 Poruchy spojené s užívaním alkoholu sa obvykle rozvíjajú u ľudí medzi dvadsiatkou a tridsiatkou, aj keď budúci alkoholici typicky začínajú nadmerne piť už počas dospievania.1,6 Sú dvakrát častejšie u mužov ako u žien.6

 

Konzumácia alkoholu je príčinou viac ako 200 typov chorôb a úrazov, vrátane duševných porúch a porúch správania, cirhózy pečene, rakoviny a srdcovocievnych ochorení.7 V jednej medzinárodnej štúdii sa zistilo, že 77% alkoholikov trpelo najmenej na jednu sprievodnú chorobu.8

 

Užívanie alkoholu je siedmym najväčším rizikovým faktorom predčasného úmrtia a zdravotného postihnutia na svete a podieľa sa na 2,2% všetkých úmrtí u žien a 6,8% všetkých úmrtí u mužov.5 U ľudí vo veku 15-49 rokov je užívanie alkoholu vedúcim rizikovým faktorom predčasného úmrtia a je zodpovedné za 3,8% úmrtí žien a 12,2% úmrtí mužov.5 Mnoho z týchto úmrtí je dôsledkom úrazov pri dopravných nehodách a násilí.7

 

Globálna štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zistila, že ľudia s poruchami spojenými s užívaním alkoholu vymeškajú v práci priemerne dva dni navyše ročne.9 Ochorenie ovplyvňuje duševné zdravie, emócie a vzťahy s partnerom, rodinou a kolegami.6

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. The addicted human brain viewed in the light of imaging studies: brain circuits and treatment strategies. Neuropharmacology. 2004;47(Suppl 1):3–13.
 3. Gilpin NW, Koob GF. Neurobiology of alcohol dependence. Alcohol Res Health. 2008;31(3):185–195.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015–1035.
 6. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 7. World Health Organization. Alcohol fact sheet. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol [accessed 26 September 2019].
 8. Odlaug BL, Gual A, DeCourcy J, Perry R, Pike J, Heron L, Rehm J. Alcohol dependence, co-occurring conditions and attributable burden. Alcohol Alcohol. 2016;51(2):201–209.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 10. Ambrogne JA. Reduced-risk drinking as a treatment goal: what clinicians need to know. J Subst Abuse Treat. 2002;22(1):45–53.
 11. Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ. 2004;82(11):858–866.
 12. Keyes KM, Hatzenbuehler ML, McLaughlin KA, Link B, Olfson M, Grant BF, Hasin D. Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States. Am J Epidemiol. 2010;172(12):1364–1372.
 13. Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Huang B, Ruan WJ. Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, 2001–2002. Addiction. 2005;100(3):281–292.

 1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 2. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 4. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015-1035.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.

Udržateľnosť

Spoločnosť Lundbeck vo svojej silnej stratégii ostáva zameraná na udržateľnosť.