Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Depresia

Pochopenie depresie

Depresia je závažné ochorenie s príznakmi ako je melanchólia, strata schopnosti tešiť sa, strata energie, ťažkosti so sústredením a samovražedné myšlienky.

základné informácie o ochorení

Depresia je časté ochorenie charakterizované širokou škálou emočných, kognitívnych a telesných príznakov.¹ Tieto príznaky ovplyvňujú každodenný život. Ľudia, ktorí trpia na depresiu, nevedia kontrolovať svoju náladu a pocity a majú tendenciu cítiť sa takmer stále zle. V dôsledku toho majú problém udržať si zamestnanie, zvládať štúdium a/alebo udržať si rodinný život a spoločenské kontakty.1-3

Depresia môže postihnúť každého, ale rôzne sociálne a biologické faktory môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa depresia u jedinca rozvinie.1-3
Okrem toho stresové udalosti, ako je choroba, nezamestnanosť alebo strata blízkeho môžu tiež vyprovokovať depresiu u niektorých ľudí.1-3

Fakty o depresii

Depresia je jednou z oblastí, na ktoré sa Lundbeck zameriava. Ide o závažné ochorenie s príznakmi ako sú melanchólia, strata energie
a samovražedné myšlienky.¹ 

Depresia môže mať aj iné príznaky, napríklad kognitívne problémy vrátane ťažkostí s pamäťou a sústredením.¹ Kognitívne príznaky depresie môžu zostať nerozpoznané tak pacientom, ako aj zdravotníkom.²

Príznaky

Depresia postihuje ľudí rôzne, ale vždy ide o viac ako len krátkodobý pocit „skleslosti“.3 V dôsledku chemických zmien v mozgu môžu príznaky pretrvávať celé týždne, mesiace alebo roky. Depresia sa prejavuje kombináciou troch skupín príznakov: emočných (citových), kognitívnych (rozumových) a telesných.

 

Emočné príznaky – smútok, pocity beznádeje a úzkosť sú zrejme tradične najviac spájané s depresiou.¹ Telesné príznaky – ide o širokú škálu prejavov, ktoré zahŕňajú problémy so spánkom, zmeny chuti do jedla a hmotnosti, sexuálne poruchy a bolesti hlavy; všetky sú pre pacienta veľmi obťažujúce.¹

 

Kognitívne príznaky – poruchy pozornosti, pamäti, rozhodovania a rýchlosti myslenia, ktoré môžu obzvlášť negatívne vplývať na každodenné fungovanie a obmedzovať pracovnú alebo školskú výkonnosť.² Výskum tiež ukázal, že kognitívne symptómy, ako sú problémy so sústredením, zábudlivosť alebo nerozhodnosť, sú prítomné počas 94% času v rámci depresívnej epizódy.4 Dokonca aj u pacientov, ktorí už dosiahli remisiu (teda epizóda depresie skončila), boli kognitívne symptómy stále prítomné priemerne počas 39-44% času trvania remisie.4

 

V jej najzávažnejšej podobe môže byť depresia sprevádzaná samovražednými myšlienkami a sebapoškodzujúcim konaním.

300 milliónov

Odhaduje sa, že 300 miliónov ľudí na svete má depresiu.3

1 z 10

ľudí kvôli depresii vymeškal prácu.4

Symptómy, ktoré si treba všímať:

 

 • Pocity bezmocnosti a beznádeje
 • Pocity zhnusenia zo seba samého
 • Strata energie
 • Strata záujmu o každodenné činnosti
 • Zmeny chuti do jedla alebo zmena hmotnosti
 • Zmeny spánku (priveľa alebo primálo)
 • Problémy so sústredením
 • Vracajúce sa myšlienky na smrť

Epidemiológia a náklady

Depresia celosvetovo postihuje ľudí vo všetkých vekových skupinách a zo všetkých sociálnych vrstiev, mužov aj ženy. 3-5 Depresia sa typicky prvý krát objavuje vo veku 20-25 rokov.4-5 Odhady výskytu depresie sa veľmi líšia, ale vo väčšine krajín zažije depresiu aspoň raz za život 8-12% ľudí.4-5

 

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza depresiu ako vedúcu príčinu zdravotného zneschopnenia na svete.3 V jednej štúdii sa zistilo, že až 66% ľudí s depresiou považovalo svoj stav za závažné zneschopnenie.6 Napriek tomu, že depresia je veľkou záťažou pre chorého aj pre celú spoločnosť, zostáva mnoho ľudí s depresiou neliečených.6-7

Ľudia, ktorí sa obávajú, že oni sami – alebo ich blízki – majú príznaky depresie, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať ho o pomoc a radu.

Diagnostika a starostlivosť

Depresiu diagnostikuje lekár, ktorý sa opýta na príznaky, každodenný život a rodinné zázemie. Existuje aj množstvo hodnotiacich škál, ktoré možno použiť na identifikáciu symptómov a závažnosti depresie. Keď je stanovená diagnóza, obvykle je odporúčaná kombinácia rôznych liečebných postupov vrátane liekov, poradenstva, sociálnej podpory, cvičenia a svojpomocných techník.

 

Príčinu depresie v súčasnosti liečiť nevieme, ale vieme liečiť jej príznaky a výskum stále pokračuje. Veľmi dôležitou súčasťou celkovej liečby je aj podpora od priateľov a členov rodiny. Blízkych človeka s depresiou povzbudzujeme k tomu, aby pomohli chorému vyhľadať odbornú pomoc a boli mu pozitívnou posilou, ak už s liečbou začal.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Hammar Å, Årdal G. Cognitive functioning in major depression – a summary. Front Hum Neurosci 2009; 3: 26.
 3. World Health Organization. Depression fact sheet. 2020. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression. Accessed January 2020.
 4. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41 (6): 1165–1174.
 5. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (3): 165.
 6. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psichiatr Soc 2009; 18 (1): 23–33.
 7. Wang PS, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. Lancet 2007; 370 (9590): 841–850.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Conradi H, Ormel J, De Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: A 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41(6): 1165-1174.
 3. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(3): 165.
 4. IDEA: Impact of Depression at Work in Europe Audit Final report. Ipsos Healthcare. October 2012.

Fakty o depresii

Kognitívne príznaky (ťažkosti so sústredením, zábudlivosť a/alebo nerozhodnosť) sú prítomné 94% času trvania depresívnej epizódy.²

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že depresia je vedúcou príčinou zdravotného zneschopnenia na svete a má hlavný podiel na celkových nákladoch spoločnosti na choroby³

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Naša história

Dlhá a hrdá história priviedla Lundbeck tam, kde je dnes.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.

Obnovenie zdravia mozgu

Čo pre nás v spoločnosti Lundbeck znamená zdravie mozgu.