Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Naša kultúra a ľudia

Sme odborníci

Je nás 5 600 kolegýň a kolegov po celom svete a tvoríme farmaceutickú spoločnosť strednej veľkosti. Sme spoločenstvom odborníkov hlboko oddaných prinavrátiť ľuďom zdravie mozgu a podporujeme jedinečnosť každého zamestnanca.

Naše presvedčenie

Myslíme na pacientov

Pacienti sú v centre nášho boja za zdravie a ľudskú dôstojnosť.

Sme odvážni

Trúfame si prijať nevyriešené výzvy v zdravotníctve.

Sme ambiciózni

Kladieme na seba vysoké nároky kvôli ľuďom, ktorí od nás veľa očakávajú.

Sme zanietení

Pokračujeme vo vývoji terapii, ktoré menia život, pretože ochorenie mozgu by život
nemalo prerušiť.

Sme zodpovední

Všetko čo robíme, robíme s rešpektom a integritou.

Kto sme

Vysoko špecializovaná  farmaceutická spoločnosť, ktorá sa už viac ako 70 rokov venuje výskumu v oblasti neurovied. Vyvíjame inovatívne terapie, ktoré obnovujú zdravie mozgu a menia život miliónom ľudí na celom svete.

O čo sa snažíme

Globálne líderstvo v oblasti zdravia mozgu. Nech je vaša špecializácia akákoľvek, budete súčasťou nášho odhodlania vyvinúť a zlepšovať terapie, ktoré skvalitňujú život ľudí s ochorením mozgu.

Čo nás poháňa

Kultúra inovácie, spolupráce a úcty. Podporujeme zvedavosť, očakávame integritu a naše výsledky šírime zdieľaním vedomostí, aktívnou prácou pre pacientov a odhodlaním dosiahnuť náš konečný cieľ.

Naše spoločenské záväzky

Uvedomujeme si, že máme obrovskú zodpovednosť  za spoločnosť, ktorej slúžime. Svoje vedomosti a náš hlas využívame na zvyšovanie informovanosti, zlepšovanie štandardov a rozširovanie možností – pre pacientov i každého z nás. Sme v čele inovácií liečby a spoločne prispievame k zmene pre ľudí, ktorí žijú s ochorením mozgu.

Naša investícia do vás

Do vašej kariéry investujeme tak, že zamestnancom ponúkame konkurenčnú kompenzáciu a balíček benefitov, ktorý zodpovedá úrovni a všeobecným podmienkam na trhu našich jednotlivých pobočiek. 

Spokojnosť zamestnancov

Úspech našej stratégie „Expanzia a investície do rastu Lundbecku“ závisí od našich kombinovaných spôsobilostí – a spôsobilosť závisí od vysoko kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. 

Prieskum spokojnosti zamestnancov spoločnosti Lundbeck (ESS) nám hovorí o motivácii zamestnancov, keď sa pýtame na kľúčové prvky nášho pracovného života, pracovnú atmosféru a príležitosti osobného rozvoja. Výsledky ESS premieňame do konkrétnych iniciatív, ktorých cieľom je udržiavať našu jedinečnú kultúru na pracovisku a našim zamestnancom poskytovať personalizované a dobre nastavené príležitosti rozvoja.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.

Pracovné príležitosti

Neustále hľadáme ľudí s talentom, odvahou a nadšením.

Náš Hodnotový reťazec

Trvá to 10-15 rokov, kým nový liek prejde farmaceutickým hodnotovým reťazcom.