Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Generalizovaná úzkostná porucha

Pochopenie generalizovanej úzkostnej poruchy

Generalizovaná úzkostná porucha je charakterizovaná nadmernými obavami, ktoré môžu mať značný dopad na osobný, rodinný život a pracovný život.

základné informácie o ochorení

Ľudia s generalizovanou úzkostnou poruchou sa cítia extrémne ustarostení z bežných každodenných vecí. Tieto obavy sa často týkajú ich povinností, financií alebo zdravia – či už ich vlastného alebo zdravia ich blízkych.¹ 

Generalizovaná úzkostná porucha sa odlišuje od normálnych obáv v tom, že úzkosť je výraznejšia, dlhšie trvá a často nie je spôsobená jednou špecifickou starosťou.¹

Fakty o generalizovanej úzkostnej poruche

Generalizovaná úzkostná porucha je zaťažujúce ochorenie spojené s nadmernými obavami, ktoré môžu značne ovplyvniť pacientov osobný, rodinný a pracovný život. Tieto obavy sa často týkajú ich povinností, financií alebo zdravia – či už ich vlastného alebo zdravia ich blízkych.¹

Ľudia s generalizovanou úzkostnou poruchou prežívajú obavy väčšinu času, čo je neprimerané vzhľadom k pravdepodobnosti, že sa  niečo zlého skutočne stane.¹

Príznaky

Ľudia s generalizovanou úzkostnou poruchou sa väčšinu času niečoho obávajú.¹ Napríklad si robia starosti o svoju prácu, obávajú sa, že nezvládnu starostlivosť o domácnosť alebo že budú meškať na schôdzku.¹ Obavy sú neprimerané vzhľadom k pravdepodobnosti, že sa niečo zlého naozaj stane, ale chorí majú ťažkosti tieto pocity ovládnuť.¹ Ak sa vyrieši jedna starosť, pacient má tendenciu obávať sa niečoho ďalšieho.¹

 

Okrem nadmerných obáv môžu mať pacienti s generalizovanou úzkostnou poruchou aj ďalšie príznaky, ako sú ťažkosti so sústredením, pocity, že sú na hrane, ľahšia unaviteľnosť a precitlivenosť.¹ Ľudia s touto poruchou mávajú aj telesné príznaky ako je potenie, nevoľnosť a hnačka.¹

 

Symptómy generalizovanej úzkostnej poruchy sa môžu počas života zjavovať a miznúť, ale všeobecne sa táto porucha považuje za dlhodobú (chronickú) ochorenie, a len veľmi málo ľudí sa symptómov kompletne zbaví.¹

3.7%

Na celom svete trpí generalizovanou úzkostnou poruchou 3,7% ľudí.²

50%

U 50% pacientov sa prvé príznaky objavia pred dovŕšením 39.roku veku.2

51%

ľudí s generalizovanou úzkostnou poruchou je vážne znevýhodnených v určitých aspektoch ich domáceho, pracovného či spoločenského života lebo ich vzťahov.2

Fakty o generalizovanej úzkostnej poruche

Generalizovaná úzkostná porucha je dvakrát častejšia u žien ako u mužov.1

Ľudia s generalizovanou úzkostnou poruchou vymeškajú kvôli svojmu ochoreniu priemerne 8 pracovných dní ročne.3

Ľudia, ktorí sa obávajú, že oni sami – alebo ich blízki – majú príznaky generalizovanej úzkostnej poruchy, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať ho o pomoc a radu.

Epidemiológia a náklady 

Na celom svete trpí na generalizovanú úzkostnú poruchu 3,7% ľudí.² Porucha je častejšia v rozvinutých krajinách (5,0%) ako v rozvojových krajinách (1,6%).² Väčšinou sa generalizovaná úzkostná porucha diagnostikuje u ľudí v strednom veku, ale symptómy sa môžu objaviť v širokom vekovom rozpätí.¹,² Generalizovaná úzkostná porucha je dvakrát častejšia u žien ako u mužov.¹

 

Globálny prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zistil, že 51% ľudí s generalizovanou úzkostnou poruchou je vážne znevýhodnených v určitých aspektoch ich domáceho, pracovného či spoločenského života alebo ich vzťahov.² Ľudia s generalizovanou úzkostnou poruchou vymeškajú kvôli svojmu ochoreniu priemerne 8 pracovných dní ročne.³ Ľudia s generalizovanou úzkostnou poruchou tiež udávajú horší celkový pocit zdravia a horšiu kvalitu života ako ľudia bez tejto poruchy. 4

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Pochopenie ochorení mozgu

Cesta k zdravému mozgu začína pochopením jeho ochorení.

Naša veda

Spoločnosť Lundbeck vyvinula niektoré z najviac predpisovaných liekov na svete.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.