Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Lieky

Lieky registrované na Slovensku

Spoločnosť Lundbeck má širokú paletu liekov na ochorenia mozgu. Lieky registrované vo viac ako 100 krajinách posilňujú našu globálnu prítomnosť, aby sme mohli ľuďom s ochoreniami mozgu prinášať inovatívne terapie na celom svete.
Neurologické poruchy
Oblasť ochorenia Obchodná značka Liečivo
Alzheimerova choroba Ebixa® Memantín

Memantín účinkuje tak, že sa viaže na kanál NMDA receptora, ktorým sa môže vápnik dostať do bunky. Tento kanál blokuje a tak reguluje hladinu vápnika v bunke.
Ebixa® je registrovaná na liečbu miernej až ťažkej Alzheimerovej choroby.

Stránka o Alzheimerovej chorobe.

Psychiatrické poruchy
Oblasť ochorenia Obchodná značka Liečivo
Depresia Cipralex® Escitalopram

Escitalopram je selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu, ktorého úlohou je optimalizovať množstvo sérotonínu v mozgu, aby bunky nervového systému mohli spolu správne komunikovať. Týmto spôsobom postupne znižuje príznaky depresie a úzkosti.
Cipralex® je registrovaný na liečbu depresívnych epizód, panickej poruchy s agorafóbiou (t.j. strachu z otvoreného priestoru) alebo bez agorafóbie, sociálnej fóbie, generalizovanej úzkostnej poruchy a obsedantne-kompulzívnej poruchy.

Stránka o  generalizovanej úzkostnej poruche.

Brintellix® Vortioxetín

Vortioxetín je antidepresívum s multimodálnou aktivitou, ktorou zmierňuje široké spektrum príznakov depresie.
Brintellix® registrovaný na liečbu depresívnych epizód a recidivujúcich depresívnych porúch u dospelých.

Stránka o depresii.

Psychóza Fluanxol Depot® Flupentixóliumdekanoát

Flupentixol je antipsychotikum, ktoré blokuje dopamínové a sérotonínové receptory.
Fluanxol-Depot® je registrovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie a iných psychóz.

Stránka o schizofrénii.

Cisordinol® zuklopenthixol -dihydrochlorid

Zuklopentixol je antipsychotikum, ktoré blokuje dopamínové a sérotonínové receptory.
Cisordinol® je registrovaný na liečbu akútnej a chronickej schizofrénie a iných psychóz.

Stránka o schizofrénii.

Cisordinol Depot® Zuclopenthixoldecanoate

Zuklopentixol je antipsychotikum, ktoré blokuje dopamínové a sérotonínové receptory.
Cisordinol-Depot® je registrovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie a iných psychóz.

Stránka o schizofrénii.

Schizofrénia Serdolect® Sertindol

Sertindol je antipsychotikum, ktoré upravuje hladiny sérotonínu a dopamínu. Úprava hladín má za následok zmiernenie až odstránenie príznakov schizofrénie.
Serdolect® je registrovaný na liečbu schizofrénie.

Stránka o schizofrénii.

Abilify Maintena® Aripiprazole

Abilify Maintena® je injekčné antipsychotikum s predĺženým uvoľňovaním podávané do svalu.
Abilify Maintena je určená pre dospelých pacientov trpiacich schizofréniou, ktorí sú dostatočne stabilizovaní počas liečby perorálnym aripiprazolom.

Stránka o schizofrénii

Závislosť od alkoholu Selincro® Nalmefén

Nalmefén pôsobí na mozgový motivačný systém, znižuje posilňujúce účinky alkoholu, čím znižuje nutkanie na pitie.
Selincro® je registrované na znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od alkoholu a vysokým rizikom pitia alkoholu, bez fyzických abstinenčných príznakov, ktorí nepotrebujú okamžitú detoxikáciu.

Stránka o závislosti od alkoholu.

Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Nahlasovanie možných nežiaducich účinkov liekov je dôležité, aby sme neustále vyhodnocovali benefity a riziká našich liekov a v prípade potreby proaktívne zasiahli. 

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.

Prístup k zdraviu mozgu

Chceme zlepšovať prístup ku zdraviu mozgu v súlade s WHO.