Lieky

Lieky registrované na Slovensku

Spoločnosť Lundbeck má širokú paletu liekov na ochorenia mozgu. Lieky registrované vo viac ako 100 krajinách posilňujú našu globálnu prítomnosť, aby sme mohli ľuďom s ochoreniami mozgu prinášať inovatívne terapie na celom svete.
Neurologické poruchy
Oblasť ochorenia Obchodná značka Liečivo
Alzheimerova choroba Ebixa® Memantín

Memantín účinkuje tak, že sa viaže na kanál NMDA receptora, ktorým sa môže vápnik dostať do bunky. Tento kanál blokuje a tak reguluje hladinu vápnika v bunke.
Ebixa® je registrovaná na liečbu miernej až ťažkej Alzheimerovej choroby.

Stránka o Alzheimerovej chorobe.

Psychiatrické poruchy
Oblasť ochorenia Obchodná značka Liečivo
Depresia Cipralex® Escitalopram

Escitalopram je selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu, ktorého úlohou je optimalizovať množstvo sérotonínu v mozgu, aby bunky nervového systému mohli spolu správne komunikovať. Týmto spôsobom postupne znižuje príznaky depresie a úzkosti.
Cipralex® je registrovaný na liečbu depresívnych epizód, panickej poruchy s agorafóbiou (t.j. strachu z otvoreného priestoru) alebo bez agorafóbie, sociálnej fóbie, generalizovanej úzkostnej poruchy a obsedantne-kompulzívnej poruchy.

Stránka o  generalizovanej úzkostnej poruche.

Brintellix® Vortioxetín

Vortioxetín je antidepresívum s multimodálnou aktivitou, ktorou zmierňuje široké spektrum príznakov depresie.
Brintellix® registrovaný na liečbu depresívnych epizód a recidivujúcich depresívnych porúch u dospelých.

Stránka o depresii.

Psychóza Fluanxol Depot® Flupentixóliumdekanoát

Flupentixol je antipsychotikum, ktoré blokuje dopamínové a sérotonínové receptory.
Fluanxol-Depot® je registrovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie a iných psychóz.

Stránka o schizofrénii.

Cisordinol® zuklopenthixol -dihydrochlorid

Zuklopentixol je antipsychotikum, ktoré blokuje dopamínové a sérotonínové receptory.
Cisordinol® je registrovaný na liečbu akútnej a chronickej schizofrénie a iných psychóz.

Stránka o schizofrénii.

Cisordinol Depot® Zuclopenthixoldecanoate

Zuklopentixol je antipsychotikum, ktoré blokuje dopamínové a sérotonínové receptory.
Cisordinol-Depot® je registrovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie a iných psychóz.

Stránka o schizofrénii.

Schizofrénia Serdolect® Sertindol

Sertindol je antipsychotikum, ktoré upravuje hladiny sérotonínu a dopamínu. Úprava hladín má za následok zmiernenie až odstránenie príznakov schizofrénie.
Serdolect® je registrovaný na liečbu schizofrénie.

Stránka o schizofrénii.

Abilify Maintena® Aripiprazole

Abilify Maintena® je injekčné antipsychotikum s predĺženým uvoľňovaním podávané do svalu.
Abilify Maintena je určená pre dospelých pacientov trpiacich schizofréniou, ktorí sú dostatočne stabilizovaní počas liečby perorálnym aripiprazolom.

Stránka o schizofrénii

Závislosť od alkoholu Selincro® Nalmefén

Nalmefén pôsobí na mozgový motivačný systém, znižuje posilňujúce účinky alkoholu, čím znižuje nutkanie na pitie.
Selincro® je registrované na znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od alkoholu a vysokým rizikom pitia alkoholu, bez fyzických abstinenčných príznakov, ktorí nepotrebujú okamžitú detoxikáciu.

Stránka o závislosti od alkoholu.

Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Nahlasovanie možných nežiaducich účinkov liekov je dôležité, aby sme neustále vyhodnocovali benefity a riziká našich liekov a v prípade potreby proaktívne zasiahli. 

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.

Pacienti

V pacientovi vidíme človeka, ktorého sa snažíme podporiť.

Prístup k zdraviu mozgu

Chceme zlepšovať prístup ku zdraviu mozgu v súlade s WHO.