Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Parkinsonova choroba

Pochopenie Parkinsonovej choroby

Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie, charakterizované postupnou stratou neurónov, ktoré normálne produkujú neurotransmiter dopamín, čo vedie k problémom s kontrolou pohybov a k ďalším príznakom, ktoré nesúvisia s pohybom.

základné informácie o ochorení

Parkinsonova choroba je dlhodobé progresívne ochorenie mozgu, ktoré najčastejšie postihuje ľudí vo veku nad 60 rokov.¹ Ľudia s Parkinsonovou
chorobou majú ťažkosti s kontrolovaním telesných pohybov a tieto príznaky sa zhoršujú, ako choroba postupuje.¹  Parkinsonova choroba nakoniec naruší schopnosť jedinca fungovať v situáciách každodenného života.¹ 

Symptómy Parkinsonovej choroby sú dôsledkom úbytku neurónov v tých oblastiach mozgu, ktoré kontrolujú pohyby, ale aj náladu, spánok a myslenie. Presná príčina tohto úbytku neurónov stále nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických a environmentálnych faktorov a vplyvu starnutia.¹ 

Fakty o Parkinsonovej chorobe

Parkinsonova choroba je jedným z ochorení, na ktoré sa Lundbeck zameriava. Ide o chronické progresívne neurodegeneratívne ochorenie, charakterizované prítomnosťou prevažnemotorických príznakov (pokojový tras, stuhnutosť, spomalenie pohybov a nestabilita postoja a chôdze). Sprevádzajú ho tiež rôznorodé nemotorické príznaky.¹ Motorické symptómy sú spôsobené degeneráciou mozgových buniek, ktoré produkujú dopamín.²

Výskyt Parkinsonovej choroby sa v USA do roku 2040 (v porovnaní s rokom 2010) zdvojnásobí5

Príznaky

Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie, počas ktorého sa objavujú nové príznaky a tie existujúce sa zhoršujú.² Nejde však o ochorenie, ktoré by viedlo k rýchlemu koncu – od okamihu stanovenia diagnózy môžu ľudia prežiť ešte 15 až 25 rokov – ide teda o dlhodobý (chronický) stav.²

 

Symptómy Parkinsonovej choroby možno rozdeliť na motorické a nemotorické príznaky a komplikácie.

 

  • Motorické príznaky – klasické príznaky Parkinsonovej choroby – takzvané „motorické“ (pohybové) – zahŕňajú tras, spomalenie pohybov, stuhnutosť svalov a problémy s rovnováhou.³
  • Nemotorické príznaky – sprevádzajú všetky štádiá Parkinsonovej choroby a podstatne vplývajú na kvalitu života pacienta - napríklad náhly pokles krvného tlaku po postavení sa, poruchy nálady, poruchy spánku, zmyslové poruchy, strata čuchu, zápcha a kognitívne poruchy ako sú poruchy pamäti, spomalené myslenie, zmätenosť a demencia. 3-4
  • Komplikácie – po niekoľkých rokoch liečby sa začínajú objavovať komplikácie.5  Môže ísť o „fluktuácie“, kedy sa u jedinca striedajú obdobia výrazného zmiernenia a výrazného zhoršenia symptómov.

 

Všetky tieto príznaky pacienta značne zaťažujú.

Približne 6 miliónov ľudí

Odhaduje sa, že na svete trpí Parkinsonovou chorobou približne 6 miliónov ľudí3

Parkinsonova choroba postihuje 1%

populácie nad 60 rokov6

Epidemiológia a náklady

Parkinsonova choroba je jedným z najčastejších neurologických ochorení.5 V roku 2017 postihovala približne 8,5 miliónov mužov a žien na
celom svete.6 Výskyt Parkinsonovej choroby v USA sa do roku 2040 (v porovnaní s rokom 2010) zdvojnásobí.7

 

Parkinsonova choroba sa zvyčajne rozvinie u človeka v neskorých päťdesiatych a skorých šesťdesiatych rokoch života,1, 8 aj keď zriedkavejšie formy tohto ochorenia môžu vzniknúť aj pred štyridsiatkou.8 Jedno % ľudí vo veku 60 rokov a starších trpí Parkinsonovou chorobou.8

 

Pretože riziko vzniku Parkinsonovej choroby s vekom narastá, fakt, že sa dnes viac ľudí dožíva staroby, znamená, že narastá aj počet ľudí s Parkinsonovou chorobou.9

Fakty o Parkinsonovej chorobe

Parkinsonova choroba sa zvyčajne rozvinie u človeka v neskorých päťdesiatych a skorých šesťdesiatych rokoch života.4

Parkinsonova choroba je druhým najčastejším neurodegeneratívnym
ochorením.3

Ľudia, ktorí sa obávajú, že by oni sami – alebo ich blízki  – mohli mať príznaky  Parkinsonovej choroby, by mali navštíviť svojho lekára a požiadať o pomoc a radu.

Diagnostika a starostlivosť

Parkinsonova choroba sa diagnostikuje prostredníctvom anamnézy, klinického vyšetrenia a odpovede na liečbu; v súčasnosti neexistuje žiaden spoľahlivý biochemický, zobrazovací či genetický test, ktorý by poskytol definitívnu diagnózu.10,11 Okrem toho sú mnohé hodnotiace škály, ktoré možno použiť na identifikáciu symptómov a hodnotenie závažnosti ochorenia.

 

V súčasnosti sa Parkinsonova choroba nedá vyliečiť, ale je dostupná liečba jej príznakov a výskum stále pokračuje. Aj keď súčasné liečebné postupy nedokážu zastaviť progresiu ochorenia, môžu dočasne zmierniť symptómy, dostať ich pod kontrolu a tým zlepšiť kvalitu života chorých s Parkinsonovou chorobou a ich opatrovníkov.

 

Liečba Parkinsonovej choroby zvyčajne zahŕňa lieky a v niektorých prípadoch aj chirurgické zákroky. Okrem toho hrá významnú úlohu aj telesné cvičenie, diéta, doplnkové terapie, emočná podpora a pevné vzťahy. Pochopenie Parkinsonovej choroby, vyrovnanie sa s novou životnou situáciou a učenie sa prijímať nové ciele a výzvy sú takmer také dôležité ako praktický manažment ochorenia.

1.    Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis,        and assessment. Am J Manag Care 2008; 14 (2 Suppl): S40–48.
2.    Poewe W, Mahlknecht P. The clinical progression of Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15 (Suppl 4):
       S28–S32.
3.    Chaudhuri KR, Ondo W. Handbook of Movement Disorders. London: Current Medicine Group, 2009.
4.    Goldman JG, Postuma R. Premotor and nonmotor features of Parkinson’s disease. Curr Opin Neurol 2014; 27 (4): 434–441.
5.    Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386 (9996): 896–912.
6.    GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence,        and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis        for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
7.    Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United            States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
8.   de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurol 2006; 5 (6): 525–535.
9.   Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous   
      nations, 2005 through 2030. Neurology 2007; 68 (5): 384–386.
10.  Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79 (4): 368–376.
11.  Williams DR, Litvan I. Parkinsonian syndromes. Continuum (Minneap Minn) 2013; 19 (5): 1189–1212.

  1. World Health Organization. Neurological Disorders: Public Health Challenges. 2006. (http://www.who.int/mental_health/publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/)
  2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):12.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis  for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858
  4. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
  5. Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
  6. Tysnes & Storstein. Epidemiology of Parkinson's disease. J Neural Transm 2017;124:901-905.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Naša história

Dlhá a hrdá história priviedla Lundbeck tam, kde je dnes.

Obnovenie zdravia mozgu

Čo pre nás v spoločnosti Lundbeck znamená zdravie mozgu.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nových a vylepšených terapií je jadrom našej práce.