Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Naša história

Viac ako jedno storočie odhodlania

Hans Lundbeck založil spoločnosť 14. augusta 1915 v Kodani v Dánsku. Hansovou prvou zamestnankyňou, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou, bola Grete Lundbeck, ktorá založila Nadáciu Lundbeck, čím vznikol základ dnešnej spoločnosti Lundbeck. Pracujeme pre budúcnosť, ale s hrdosťou sa dívame na našu minulosť. 

1915-1925 Prvé roky

Hans Lundbeck založil spoločnosť 14. augusta 1915 v Kodani v Dánsku. Prvou zamestnankyňou, ktorú prijal, bola mladá dáma, ktorá bola niekoľko rokov šampiónkou Dánska v strojopise. Neskôr sa stala jeho manželkou a zakladateľkou Nadácie Lundbeck.

Hans Lundbeck (1885-1943)

Spoločnosť sa zaoberala všetkým od strojných zariadení, sušienok, cukrárskych výrobkov, sladidiel, zariadenia kín a kamier až po fotografický papier a hliníkové fólie. Popritom taktiež prenajímala vysávače.

Grete Lundbeck

Počas prvých rokov firma pôsobila ako obchodná spoločnosť, ale od polovice dvadsiatych rokov pridali do sortimentu liečivá.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

Eduard Goldschmidt, ktorého do spoločnosti prijali v roku 1924, priniesol svoje skúsenosti z chemického a farmaceutického priemyslu a niekoľko nových zmlúv o zastúpení na lieky ako čípky a lieky proti bolesti. Do portfólia spoločnosti pridali aj kolínske vody a krémy a spoločnosť kúpila svoj prvý stroj na lisovanie tabliet.

Vedeli ste, že?

Obete 1. svetovej vojny poskytli neurológom jedinečnú, aj keď nechcenú vedeckú príležitosť. Pozorovaním fyzických aj psychologických dysfunkcií, ktoré vojnové zranenia spôsobili, dokázali neurológovia prepojiť súčasti nášho centrálneho nervového systému s určitými špecifickými schopnosťami. Keď v roku 1917 Julius Wagner Ritter z Jaureggu objavil liečbu progresívnej paralýzy naočkovaním malárie, popísal vlastne prvú kauzálnu psychiatrickú liečbu.

V roku 1920 uskutočnil Otto Loewi prvý pokus, ktorým preukázal, že prenosy nervových impulzov sú chemickým procesom. V roku 1922 začali pacientov so schizofréniou liečiť tabletkami na spanie Somnifen. Pacienti dostali veľkú dávku Somnifenu (barbiturát) tak, že 2-3 týždne celé dni prespali.

1926-1935 Naše vlastné výrobné závody

Počas prvých rokov firma pôsobila ako obchodná spoločnosť, ale od polovice dvadsiatych rokov pridali do sortimentu liečivá. 

 

V 30-tych rokoch začala spoločnosť Lundbeck s vlastnou výrobou a balením liečiv v Dánsku. Rastúci objem výroby priniesol potrebu väčších priestorov a ďalších zamestnancov. Spoločnosť Lundbeck sa vydala na cestu rastu.

V roku 1927 sa spoločnosť Lundbeck presťahovala do novšej a väčšej kancelárskej budovy v centre Kodane.
V roku 1993 spoločnosť Lundbeck predala chemické produkty v hodnote 42 000 DKK pričom ostatné produkty z portfólia sa stávali stále dôležitejšími.

Vedeli ste, že?

V roku 1929 predviedol Hans Berger prvý ľudský elektroencefalograf (EEG), zariadenie na meranie a zaznamenávanie elektrickej aktivity mozgu. Bergerov vynález sa dnes bežne používa ako diagnostický test v neurológii a psychiatrii
a pri výskume mozgu. Manfred Sakel uverejnil v roku 1933 svoje prvé experimentálne zistenia, keď v Berlíne testoval účinnosť liečby pacientov so schizofréniou inzulínovými šokmi. Rozvíjala sa somatická liečba duševných chorôb, napríklad elektrokonvulzívna liečba a psychochirurgia. Liečby vychádzali z biologického modelu duševnej patológie, ktorý duševnú chorobu považuje za výsledok biologickej nerovnováhy v tele a možno ju porovnávať s
fyzickou chorobou.

V 30-tych rokoch 20. storočia objavil Wilder Penfield v Montreali, spolu s kolegom Herbertom Jasperom postup, ktorým liečil pacientov s ťažkou epilepsiou zničením
nervových buniek v mozgu, kde je pôvod záchvatov. Pred operáciou stimuloval mozog pacientov elektródami, pričom pacienti boli na operačnom stole pri vedomí
(dostali iba lokálnu anestéziu)  a on pozoroval ich reakcie. Takto mohol presnejšie zamerať oblasti mozgu, ktoré sú príčinou ochorenia a znížiť vedľajšie účinky operácie. Táto procedúra sa úspešne používa aj dnes.

1936-1945 Prvý originálny produkt

V roku 1937 nastúpil do Lundbecku prvý vedecký zamestnanec, farmaceut Oluf Hübner, ktorý so sebou priniesol ďalšie farmaceutické produkty a začal prvý dialóg spoločnosti Lundbeck s lekármi.

P.V. Petersen (1920-1988)

V roku 1937 spoločnosť Lundbeck vyvinula, spolu s biologickým inštitútom Nadácie Carlsberg, prvý originálny produkt Lundbecku na hojenie rán nazvaný Epicutan®. Úspech Epicutan-u® podporil medzinárodné ambície Lundbecku a dôveru, aby hľadal nové výskumné možnosti -  hnacie sily, ktoré aj dnes spoločnosť charakterizujú.

 Aby bolo možné zabezpečiť dostatočné výrobné kapacity, spoločnosť sa v roku 1939 presťahovala na predmestie Kodane – Valby, kde centrála Lundbecku sídli dodnes. Pod vedením Olufa Hübnera zriadil Lundbeck svoje prvé chemické výskumné pracovisko, ktoré vytvorilo potrebné podmienky pre vývoj produktu Lucosil® na liečbu infekcií močového ústrojenstva. Počet zamestnancov bol vtedy 45.

Plant facilities, Otiliavej 7, Valby, Denmark

Hans Lundbeck zomrel v roku 1943 a spoločnosť prijala Paula Vigga Petersena, aby v spoločnosti vybudoval farmaceutický výskum. P.V. Petersen v roku 1946 priniesol z Nemecka zlúčeninu, z ktorej Lundbeck ďalším vývojom vytvoril liek na silné bolesti Ketogan®, ktorý bol asi dvakrát tak silný ako morfium. Vďaka predaju Ketogan-u® sa spoločnosť Lundbeck dostala do ďalšej fázy prudkého rastu, keď zahraničné trhy boli už dôležitejšie ako ten domáci.

Vedeli ste, že?

V roku 1935 uskutočnil portugalský neurológ Egas Moniz prvú lobotómiu na svete. Walter Freeman a James W. Watts uskutočnili v nasledujúcich rokoch prvé lobotómie v USA. Pôvodným cieľom lobotómie bola ukľudniť nekontrolovane násilných alebo emotívnych pacientov a na začiatku to vyzeralo, že operácie boli úspešné. Avšak popri 25% úmrtnosti sa ukázalo, že pacienti po lobotómii nedokázali svoje impulzy kontrolovať, boli neprirodzene tichí, obmedzení a/alebo preukazovali úplný nedostatok citu. Nástupom psychoaktívnych liekov sa táto metóda postupne prestala používať. Egaz Moniz dostal za svoju prácu v roku 1949 Nobelovu cenu. 

V roku 1936 uskutočnili talianski lekári Ugo Cerletti a Lucio Bini prvú šokovú terapiu elektrickým prúdom u pacienta so schizofréniou a dosiahli uspokojivé výsledky. Táto liečba sa čoskoro veľmi rozšírila a najčastejšie sa používala v USA a Európe. Napriek prípadom zneužívania v minulosti sa táto metóda úspešne používa aj dnes, i keď prešla významnými zmenami. V roku 1937 popísali H. Houston Merritt a Tracy J. Putnam svoje pozoruhodné výsledky pri použití fenytoínu v liečbe epilepsie.

1946-1955 Intenzívny neurovedecký výskum

V období po druhej svetovej vojne spoločnosť Lundbeck zintenzívnila výskum, čím položila základy pre lieky, ktoré spoločnosť neskôr preslávili na celom svete.

Na začiatku 50-tych rokov mala spoločnosť Lundbeck už 180 zamestnancov.

Spoločnosť Lundbeck zamestnala vlastného výskumníka – mikrobiológa Ladislausa Szaba, ktorý na začiatku 50-tych rokov pomáhal vyvinúť prvé antibiotiká spoločnosti Lundbeck - Tyrosolvin a Tyrosolvetter. Portfólio antibiotík pomohlo spoločnosti Lundbeck získať silné postavenie na trhu v USA, aj na iných medzinárodných trhoch.

Bohužiaľ, Lacumin®  sa veľmi neuchytil, ale podnietil  záujem spoločnosti Lundbeck o vývoj liekov na liečbu psychiatrických ochorení.

V roku 1954 pani Grete Lundbeck, vdova po zakladateľovi spoločnosti Lundbeck Hansovi Lundbeckovi, založila Nadáciu Lundbeck za účelom zabezpečiť a rozšíriť podnikanie spoločnosti Lundbeck, a taktiež za účelom poskytovať finančnú podporu primárne vedeckým aktivitám a boju proti ochoreniam.

V roku 1954 spoločnosť Lundbeck podnikla prvé kroky vo svete psychiatrickej liečby licenciou na predaj Lacumin-u®, ktorý vyvinula nemecká farmaceutická spoločnosť Chemische Fabrik Promonta.

 

V roku 1950 sa spoločnosť Lundbeck stala akciovou spoločnosťou s kapitálom 1 milión DKK.

Vedeli ste, že?

Švajčiarsky fyziológ Walter Rudolf Hess získal v roku 1949 Nobelovu cenu za mapovanie oblastí mozgu, ktoré sú zapojené do kontroly vnútorných orgánov. Hess používal techniky na stimuláciu mozgu, ktoré sa vyvinuli v 20-tych rokoch 20. storočia a na stimuláciu mozgu v dobre zadefinovaných anatomických oblastiach používal elektródy. To mu umožnilo mapovať časti mozgu podľa špecifickej fyziologickej odozvy. Stimuláciou hypotalamu dokázal vyvolať správanie od rozrušenia po apatiu, a to v závislosti od toho, ktorú časť stimuloval.

Austrálsky psychiater J.F.J Cade tiež v roku 1949 predstavil psychotropný liek Litium, a tým za spustila doba psychofarmakológie. V 50-tych rokoch sa objavil celý rad úspešných antipsychotických liekov, ktoré síce psychózu neliečili, ale dokázali kontrolať jej symptómy. V roku 1952 sa dostal na trh chlorpromazín (bežne známy pod menom Thorazine), ako prvý z antipsychotických liekov, ktoré vyvinuli vo Francúzsku.

1956-1965 Prvé antipsychotikum

V roku 1959 spoločnosť Lundeck uviedla Truxal® – jedno z prvých antipsychotík na svete. Truxal® sa v 60-tych a 70-tych rokoch stal najpredávanejším liekom spoločnosti Lundbeck a tak sa pre spoločnosť Lundbeck začala nová éra antipsychotík.

Robotníci na stavbe budovy v Lumsås.

Úspech spoločnosti s liekom Truxal® na liečbu schizofrénie zvýšil potrebu ďalších výrobných kapacít. V roku 1961 spoločnosť Lundbeck kúpila bývalú mliekareň v Lumsåse v Dánsku  a čoskoro začala s výrobou liečiv.

Budova vo Valby – hlavný vchod pred rokom 1964.

Na začiatku 60-tych rokov spoločnosť Lundbeck uviedla na trh antidepresívum Saroten®. To bol začiatok záujmu spoločnosti Lundbeck o antidepresíva, čo neskôr viedlo k objavu citalopramu a vývoju Cipramil-u®.

Vedeli ste,že?

Koncom 50-tych rokov sa objavil Imipramine, prvé tricyklické antidepresívum. V septembri 1958 na prvom medzinárodnom neurofarmakologickom kongrese v Taliansku v Ríme, bol Dr. Freyhan z americkej University  of Pennsylvania jedným z prvých klinických lekárov, ktorý diskutoval o účinkoch Imipramínu v skupine 46 pacientov, z ktorých väčšina mala diagnózu ”depresívna psychóza”.

Pacientov do tejto štúdie vyberali na základe symptómov, ako depresívna apatia, kinetická retardácia a pocity beznádeje a zúfalstva.

1966-1975 Globálny rast

V období medzi rokmi 1960 a 1970 sa počet zamestnancov zdvojnásobil na 680, z ktorých približne 100 bolo zamestnaných mimo územia Dánska. Spoločnosť Lundbeck sa stáva medzinárodnou spoločnosťou.

Spoločnosť otvára nové pobočky v New Yorku a Paríži. V roku 1972 bola založená dcérska spoločnosť Lundbeck Ltd. v Lutone vo Veľkej Británií.

Vedeli ste,že?

V priebehu 70-tych rokov vývoj nových zobrazovacích technológií zrazu umožnil lekárom a výskumníkom bližší pohľad do mozgu bez toho, aby otvárali lebku. V roku 1972 urobil G. N. Hounsfield zo spoločnosti EMI Limited of London v Anglicku prvý prototyp skenu počítačovou axiálnou tomografiou (CAT). Americký lekár a vedec Raymond Damadian vyvinul prvé zariadenie zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI), keď skúmal analytické vlastnosti magnetickej rezonancie.

V roku 1974, M. E. Phelps, E. J. Hoffman a M. M. Ter Pogossian vyvinuli prvý pozitrónový emisný topografový skener (PET), zariadenie, ktoré poskytuje vizuálne informácie o aktivite mozgu. Lekári používajú PET skeny napríklad na monitorovanie krvného toku a využitia kyslíku mozgom.

1976-1985 Zameranie výlučne iba na ochorenia mozgu

Po 60 rokoch rastu a vývoja založenom na širokom sortimente produktov sa na konci 70-tych rokov spoločnosť Lundbeck rozhodla postupne rušiť už existujúce filiálky a oddelenia s kozmetikou a sústrediť sa na vývoj a predaj liečív.

Koncom 80-tych rokov spoločnosť Lundbeck zintenzívnila svoje strategické zameranie na budovanie svojej
pozície v oblasti CNS (centrálnej nervovej sústavy). V nasledujúcich rokoch spoločnosť Lundbeck venovala všetko svoje úsilie výskumu, vývoju, výrobe a predaju liekov na liečbu ochorení mozgu.

1986-1995 Seropram® v 70-tich krajinách

Spoločnosť Lundbeck sa v 90-tych rokoch vďaka úspechu Seropram-u® rýchlo rozrastala. Seropram® bol zaregistrovaný vo viac ako 70 krajinách na liečbu depresie a úzkosti.

 

Pri 75.výročí spoločnosti Lundbeck v roku 1990 dosiahli výnosy 0,5 miliardy dánskych korún (DKK) a spoločnosť mala 8 pobočiek, 739 zamestnancov, z toho 189 pracovalo v zámorí.

Klaus Bøgesø stál so svojim tímom za vývojom escitalopramu.
Molekula escitalopram

Vedeli ste, že?

Na začiatku 90-tych rokov ohlásil americký prezident George H. W. Bush ”Dekádu mozgu”, čím zdôraznil, že ochorenia spojené s mozgom sa začínajú dostávať aj do pozornosti politiky. V roku 1933 identifikovali gén zodpovedný za Huntingtonovu chorobu. V roku 1994 dostali Alfred G. Gilman a Martin Rodbell Nobelovu cenu za objav skupiny proteínov v ľudských bunkách nazvaných receptory spriahnuté s G-proteínmi (GPCR) a ich úlohy pri prenose signálu.

Vďaka ich fyziologickej a patofyziologickej relavancii sa GPCR stali veľmi úspešnými cieľmi veľkej časti modernej medicíny. V Roku 1955 Dr. John R. Marler a jeho kolegovia ukázali prvú efektívnu intervenciu pri cievnej mozgovej príhode.

1996-2005 Cipralex® a obchodný rast spoločnosti Lundbeck

Za účelom zabezpečenia pokračovania v raste spoločnosť Lundbeck zintenzívnila výskumné aktivity a začala aj s licenčným nákupom liečív od iných farmaceutických spoločností. To spoločnosti Lundbeck umožnilo, aby na trh uviedla nové lieky po vypršaní patentov na staršie lieky.

V roku 1997 spoločnosť Lundbeck založila Lundbeck Institute, aby vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov na celom svete pomohol zmierniť celkové bremeno v súvislosti s ochoreniami mozgu.

V júni 1999 sa spoločnosť Hansa Lundbecka dostala do štádia, keď boli jej akcie kótované na Kodanskej burze cenných papierov (KFX). Spoločnosti Lundbeck to umožnilo prístup k novému kapitálu pre prípad, že by chcel vybudovať viac dcérskych spoločností, ktorých bolo v roku 2000 už 30.

Spoločnosť sa viac zviditeľnila, čo prinieslo väčšiu zodpovednosťou pre manažment, ale zároveň novú možnosť odmeňovania zamestnancov formou akcií.

V roku 2002 bol uvedený na trh Cipralex®/Lexapro®, ktorý sa stal dostupný v asi 100 krajinách po celom svete a tvoril hlavný podiel obchodnej činnosti spoločnosti Lundbeck.

Recepcia pri príležitosti kótovania akcií na Kodanskej burze cenných papierov (KFX) 1999.

V roku 2003 spoločnosť Lundbeck kúpila americkú spoločnosť Synaptic, ktorá sa venovala výskumu, čím vytvoril premostenie do USA cez výskumné pracovisko. Jedným z dôvodov akvizície spoločnosti Synaptic bol záujem získať ďalšie poznatky o skupine receptorov viazaných na G-proteíny, na ktoré sa Synaptic špecializovala.

2006-2015 Naša cestu rastu

V roku 2008 spoločnosť Lundbeck nastúpila novú cestu strategického rozvoja, keď sa z prevažne európskej spoločnosti stáva globálna, ktorá expanduje na nové, medzinárodné trhy.

Koncom roku 2013 mala spoločnosť Lundbeck okolo 6 000 zamestnancov v 57 krajinách.

V roku 2009 spoločnosť Lundbeck kúpila spoločnosť Ovation Pharmaceuticals, Inc., čím si vytvorila v USA vlastnú obchodnú platformu a dostala sa tak na najväčší trh s liekmi na svete. Spoločnosť Lundbeck kúpila aj spoločnosť Elaiapharm vo Francúzku, čím sa zvýšil objem výroby spoločnosti. V USA bol uvedený na trh liek Sabril® na liečbu epilepsie.

V roku 2013 bol v USA uvedený Abilify Maintena® na liečbu schizofrénie.

V roku 2011 spoločnosť Lundbeck uviedla na trh liek Saphris®/Sycrest® na liečbu schizofrénie a bipolárnej poruchy. Okrem toho spoločnosť Lundbeck otvorila nové výskumné centrum v Číne a podpísala historickú dohodu s japonskou spoločnosťou Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. o spolupráci pri inovatívnych liekov zameraných na psychiatrické poruchy.

 Vďaka uvedeniu lieku Onfi® na americký trh dostali pacienti s Lennox-Gastautovým syndrómom prístup k novému spôsobu liečby.

 V roku 2013 urobila spoločnosť Lundbeck prvé kroky do nového obdobia spoločnosti, keď uviedla v Európe Selincro® na liečbu závislosti od alkoholu.

V roku 2014 bol v USA, niektorých európskych krajinách a iných medzinárodných trhoch uvedený Brintellix® na liečbu depresie. 

V roku 2014 spoločnosť Lundbeck rozšírila svoju prítomnosť na trhu USA kúpou spoločnosti Chelsea Therapeutics a lieku Northera™ na liečbu symptomatickej neurogénnej ortostatickej hypotenzie (NOH).

 Spoločnosti Lundbeck trvalo 75 rokov, kým dosiahol svoju prvú pol miliardu dánskych korún (DKK) vo výnosoch. Počas ďalších 25 rokov spoločnosť narástla 30-násobne a v roku 2015, keď oslavovala 100. výročie svojho založenia dosiahla výnosy v objeme približne 13,5 miliardy dánskych korún (DKK).

Koncom roku 2015 spoločnosť Lundbeck uviedla Rexulti/Rxulti® na liečbu depresie a schizofrénie čím rozšírila naše pôsobenie v oblasti liečby týchto ochorení.

Vedeli ste, že?

V roku 2013 získal Ernst Bamberg a kol. Cenu Brain Prize, ktorú udeľuje Nadácia
Grete Lundbeck pre európsky výskum mozgu za ich objav a zdokonalenie optogenetiky.

Táto revolučná technika umožňuje svetlom zapnúť alebo vypnúť geneticky špecifickú populáciu neurónov, čo ponúka nielen možnosť objasniť charakteristické znaky normálnych a abnormálnych nervových okruhov, ale aj nové prístupy k liečbe ochorení mozgu.

2016-2019 Nová kapitola

V roku 2018 sa stala Prezidentkou a Generálnou riaditeľkou (CEO) spoločnosti Lundbeck pani Deborah Dunsire a o šesť mesiacov neskôr predstavila novú stratégiu spoločnosti Lundbecku pod názvom „Expandujme a investujme, aby sme rástli“, ktorá sa zameriava na obnovu zdravia mozgu ako hnací motor rastu spoločnosti Lundbeck.

Lundbeck La Jolla Research Center, La Jolla, California, USA.

V roku 2019 kúpila spoločnosť Lundbeck spoločnosť Abide Therapeutics so sídlom v Kalifornii, čím získala jedinečnú výskumnú oblasť silných selektívnych inhibítorov serínovej hydrolázy, ktoré majú potenciál na využitie v psychiatrii a neurológii. Abide Therapeutics sa premenovala na La Jolla Research Center a funguje ako centrálne stredisko pre vývoj liekov spoločnosti Lundbeck v USA.

Do portfólia spoločnosti Lundbeck bol pridaný eptinezumab na profylaxiu migrény.

V roku 2019 spoločnosť Lundbeck kúpila aj spoločnosť Alder Biopharmaceuticals so sídlom vo Washingtone, ktorá sa venovala liečbe migrény a jej prevencii. Získaním Vyepti®, intravenózneho lieku na prevenciu migrény, spoločnosť Lundbeck rozšírila svoje portfólio ako aj záväzok pomáhať pacientom s migrénou, ktorí majú stále veľa nenaplnených potrieb v liečbe ich ochorenia.

2020 Nová dekáda

Spoločnosť Lundbeck začala novú dekádu uvedením eptinezumabu pod názvom Vyepti® na liečbu migrény v USA.

Medzi dlhodobé strategické priority spoločnosti Lundbeck patrí aj šetrenie energie a redukcia emisií CO2. Dnes vyžívame o 35% menej energie a vypúšťame o 68% menej CO2 ako v roku 2006.

Našu neustálu snahu o znižovanie CO2 emisií a spotreby energie označila nezávislá skupina Carbon Disclosure Project (CDP), ktorá nastavuje globálny štandard pre akcie zamerané proti klimatickej zmene, za snahu na špičkovej svetovej úrovni. Spoločnosť Lundbeck sa nachádza na novom Klíma A-zozname skupiny CDP za rok 2020, čo je najvyššie možné hodnotenie, ktoré sa udeľuje iba 3% z viac ako 9 600 spoločností, ktoré CDP na celom svete posudzuje.

13. cieľ v rámci agendy Udržateľného rozvoja smeruje k naliehavým aktivitám na zvládnutie klimatickej zmeny a jej dopadov.

V roku 2020 sme uzatvorili aj Dohodu COP25 pod názvom „Podnikateľská ambícia 1,5 °C”, s cieľom obmedziť celkové globálne priemerné ročné zvyšovanie teploty na 1,5 °C oproti hodnotám v čase pred industrializáciou. Aktivity na ochranu klímy sú spoločnou zodpovednosťou. V spoločnosti Lundbeck sme a vždy sme aj boli pripravení niesť svoj podiel.

Míľniky v produktoch

1937. Epicutan® - uvedenie prvého originálneho lieku na hojenie rán.

1940. Lucosil® na liečbu infekcií močového ústrojenstva.

1952. Ketogan® na liečbu akútnej bolesti.

1959. Truxal® na liečbu schizofrénie.

1989. Seropram® na liečbu depresie.

1996. Serdolect® na liečbu schizofrénie.

2002. Cipralex®/Lexapro® na liečbu depresie/úzkosti.

2003. Ebixa® na liečbu Alzheimerovej choroby.

2003. Azilect® na liečbu Parkinsonovej choroby.

2008. Xenazine® na liečbu chorey v spojení s Huntingtonovou chorobou.

2009. Sabril® na liečbu epilepsie.

2011. Saphris®/Sycrest® na liečbu schizofrénie a manických epizód spojených s bipolárnou poruchou.

2012. Onfi® na liečbu Lennox-Gastautovho syndrómu (epilepsie).

2013. Selincro® na liečbu závislosti od alkoholu.

2013. Abilify Maintena® na liečbu schizofrénie.

2014. Brintellix® na liečbu depresie.

2014. NortheraTM na liečbu symptomatickej neurogénnej ortostatickej hypotenzie (NOH).

2015. Rexulti® na liečbu depresie a schizofrénie.

2020. Vyepti® na liečbu migrény.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.

Vedecké partnerstvá

Úspechy a naša minulosť nám poskytujú pevné partnerstvá na celom svete.

Organizácia a vlastnícke vzťahy

Lundbeck je verejne kótovaná spoločnosť s hlavným akcionárom Nadáciou Lundbeck.