Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Nadácia Lundbeck

Najväčší akcionár spoločnosti Lundbeck

Najväčším akcionárom spoločnosti Lundbeck je Nadácia Lundbeck, ktorá vlastní približne 70% spoločnosti. Nadácia ročne rozdelí okolo 500 miliónov dánskych korún (DKK) na podporu vedy v oblasti medicínskych a prírodných vied, vrátane The Brain Prize, najväčšej ceny za neurovedecký výskum na svete, vo výške viac ako 1 milión EUR.

Súčasť našej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti

V roku 1954 pani Grete Lundbeck, vdova po zakladateľovi spoločnosti Hansovi Lundbeckovi, založila Nadáciu Lundbeck tým, že darovala veľké množstvo svojich akcií a zostávajúce odkázala Nadácii v záveti. Vizionársky krok, ktorého cieľom bolo zabezpečiť jasný cieľ a riadenie spoločnosti v budúcnosti.

 

Dnes vlastní Nadácia Lundbeck 70% spoločnosti Lundbeck a tieto dve organizácie sú od seba úplne nezávislé. Spoločnosť Lundbeck je samostatnou právnickou osobou, ktorá je kótovaná na Kodanskej burze cenných papierov s vlastnou štruktúrou riadenia, výkonným manažmentom a predstavenstvom. Ale i tak tieto dve organizácie zdieľajú víziu podporovať pokrok v oblasti neurovied a vytvárať hodnoty, ktoré budú mať vplyv na našu miestnu i globálnu komunitu.

„Sme priemyselnou nadáciou, čo znamená, že sme kombináciou podnikania a charity. Nemáme vlastníkov a príjem z našich komerčných aktivít – zvyčajne dividenty z firiem, ktoré vlastníme – smerujeme prostredníctvom darov na rôzne účely späť spoločnosti.“ Lene Skole, Generálna riaditeľka Nadácie Lundbeck

Čo znamená Nadácia pre spoločnosť Lundbeck?

Kombinácia majoritného vlastníctva nadáciou a zároveň  verejného kótovania na burze znamená pre spoločnosť Lundbeck veľa. V časoch prosperity nám nadácia dáva flexibilitu. V časoch recesie nám nadácia dáva stabilitu. Na druhej strane, verejné kótovanie nás udržuje bdelých. Tento jedinečný model nám dáva ako organizácii sebadôveru a prináša mnohonásobnú hodnotu pre vedcov, pacientov, ktorým slúžime a spoločnosti, v ktorej sme ukotvení.

Najprestížnejšia cena za výskum na svete: The Brain Prize

Nadácia Lundbeck odmeňuje každý rok jedného alebo viacerých vedcov, ktorí majú prelomový dopad na výskum mozgu cenou vo výške 10 miliónov dánskych korún (DKK), čo je približne 1,3 milióna EUR. The Brain Prize sa udeľuje jednému alebo viacerým vedcom, ktorí sa vyznamenali tým, že do neurovied prispeli mimoriadnym spôsobom a sú stále aktívnymi vedcami. The Brain Prize vyjadruje uznanie veľmi originálnym činom s veľkým vplyvom v oblasti výskumu mozgu, ktorý sa definuje ako výskum niektorého z aspektov mozgu alebo nervového systému v zdraví a chorobe.

Nadácia Lundbeck

Počas vyše 60 rokov Nadácia Lundbeck investovaním do prednej línie podnikania a vedy spustila vlnu nových objavov.

Viac informácií o spoločnosti Lundbeck

Organizácia a vlastnícke vzťahy

Lundbeck je verejne kótovaná spoločnosť s hlavným akcionárom Nadáciou Lundbeck.

Naša história

Dlhá a hrdá história priviedla Lundbeck tam, kde je dnes.

Náš záväzok

Snažíme sa o Pokrok v mysli – náš mnohostranný prístup k pacientom.