Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Rôznorodosť a inklúzia

5 600 zamestnancov tak rôznorodých ako pacienti, pre ktorých pracujeme.

Aby sme reagovali na rôznorodosť našich pacientov a ich potreby, zameriavame sa na vytvorenie kontextu, kultúry a systémov, kde budú môcť byť všetci zamestnanci Lundbecku sami sebou a pracovať čo najlepšie, bez rozdielu kto sú a kde sú.

Rôznorodosť bola v spoločnosti Lundbecku vždy súčasťou jej DNA. V našej vyše 100-ročnej histórii sa spojili rôzni ľudia, produkty a partneri, aby dosiahli pokrok pre pacientov, pre ktorých pracujeme. Ale rok 2021 si od nás žiada viac, a tak sme sa rozhodli, že vybudujeme ešte inkluzívnejšiu
organizáciu. Vážne sme sa zamysleli nad našimi dátami a vieme, na čo sa máme zamerať.

 

Veríme, že ak vybudujeme inkluzívnu organizáciu, diverzita sa dostaví. 

Jednoducho povedané, rôznorodosť je mix. Inklúzia zabezpečí, že ten mix bude fungovať. Rovnosť zabezpečí, aby sme boli v tomto procese féroví a nestranní.

Na rôznorodosti záleží a inklúzia vytvára silné organizácie

Aby sme reagovali na rôznorodosť našich pacientov a ich potreby, zameriavame sa na vytvorenie kontextu, kultúry a systémov, kde budú môcť byť všetci zamestnanci Lundbecku sami sebou a pracovali čo najlepšie, bez rozdielu kto sú a kde sú. V praxi to znamená, že jednotlivci sa cítia byť silnými nie kvôli svojim rozdielom, ale kvôli sebe samým.

 

Vieme, že ľudí niekedy škatuľkujeme – niektoré tie škatuľky si vyberáme sami a niektoré nám vyberú iní. Preto si spoločnosť Lundbeck zvolila systematický podnikateľsky vedený prístup k R&I, ktorý tieto škatuľky skúma a rozbíja. Náš odvážny postoj k inklúzii zahrňuje 2-ročný plán, ktorý prostredníctvom našej jedinečnej kultúry Lundbecku zabezpečuje vďaka spravodlivosti a transparentnosti rovnosť príležitostí, propaguje otvorenosť, venuje sa predsudkom a diskriminácii, a podporuje prináležitosť. Od najvyšších miest vedenia spoločnosti až po výrobnú halu pracujeme na tom, aby bola R&I integrovanou praxou a nastavením mysle.  

Aby sa nám lepšie darilo

„Aby sa nám lepšie darilo“ dnes znamená, že posilníme všetkých členov tímu tak, že budeme rešpektovať a oceňovať to, čím sa líšime, bez ohľadu na vek, pohlavie, schopnosti, sexuálnu orientáciu, etnický pôvod, náboženstvo, či sme rodičmi alebo nie, pozíciu v práci, miesto pracoviska, atď.

 

V spoločnosti Lundbeck sa neustále snažíme našu kultúru rozvíjať. R&I nám umožňujú prijať rozdiely, ktoré inováciu podporujú a rozhodovacie procesy posilňujú, a preto sme odhodlaní vytvoriť (ešte) inkluzívnejšiu kultúru, z ktorej bude mať úžitok každý a za ktorú sme zodpovední všetci spoločne. Sme len na začiatku tejto cesty a dúfame, že sa k nám pridáte.