Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.com/sk

Naozaj chcete otvoriť nasledujuci odkaz?

Zrušiť

Rôznorodosť a inklúzia

5 600 zamestnancov tak rôznorodých ako pacienti, pre ktorých pracujeme.

Aby sme reagovali na rôznorodosť našich pacientov a ich potreby, zameriavame sa na vytvorenie kontextu, kultúry a systémov, kde budú môcť byť všetci zamestnanci Lundbecku sami sebou a pracovať čo najlepšie, bez rozdielu kto sú a kde sú.

Rôznorodosť bola v spoločnosti Lundbecku vždy súčasťou jej DNA. V našej vyše 100-ročnej histórii sa spojili rôzni ľudia, produkty a partneri, aby dosiahli pokrok pre pacientov, pre ktorých pracujeme. Ale rok 2021 si od nás žiada viac, a tak sme sa rozhodli, že vybudujeme ešte inkluzívnejšiu
organizáciu. Vážne sme sa zamysleli nad našimi dátami a vieme, na čo sa máme zamerať.

 

Veríme, že ak vybudujeme inkluzívnu organizáciu, diverzita sa dostaví. 

Jednoducho povedané, rôznorodosť je mix. Inklúzia zabezpečí, že ten mix bude fungovať. Rovnosť zabezpečí, aby sme boli v tomto procese féroví a nestranní.

Na rôznorodosti záleží a inklúzia vytvára silné organizácie

Aby sme reagovali na rôznorodosť našich pacientov a ich potreby, zameriavame sa na vytvorenie kontextu, kultúry a systémov, kde budú môcť byť všetci zamestnanci Lundbecku sami sebou a pracovali čo najlepšie, bez rozdielu kto sú a kde sú. V praxi to znamená, že jednotlivci sa cítia byť silnými nie kvôli svojim rozdielom, ale kvôli sebe samým.

 

Vieme, že ľudí niekedy škatuľkujeme – niektoré tie škatuľky si vyberáme sami a niektoré nám vyberú iní. Preto si spoločnosť Lundbeck zvolila systematický podnikateľsky vedený prístup k R&I, ktorý tieto škatuľky skúma a rozbíja. Náš odvážny postoj k inklúzii zahrňuje 2-ročný plán, ktorý prostredníctvom našej jedinečnej kultúry Lundbecku zabezpečuje vďaka spravodlivosti a transparentnosti rovnosť príležitostí, propaguje otvorenosť, venuje sa predsudkom a diskriminácii, a podporuje prináležitosť. Od najvyšších miest vedenia spoločnosti až po výrobnú halu pracujeme na tom, aby bola R&I integrovanou praxou a nastavením mysle.  

Spolu zvíťazíme. Lundbeck je miestom, kde sa vám darí a kde rastiete, osobne aj profesionálne. Jedinečnosť jednotlivcov prijímame s vedomím, že silnejší budeme vtedy, ak zapojíme rozum každého. Deborah dunsire, CEO

Aby sa nám lepšie darilo

„Aby sa nám lepšie darilo“ dnes znamená, že posilníme všetkých členov tímu tak, že budeme rešpektovať a oceňovať to, čím sa líšime, bez ohľadu na vek, pohlavie, schopnosti, sexuálnu orientáciu, etnický pôvod, náboženstvo, či sme rodičmi alebo nie, pozíciu v práci, miesto pracoviska, atď.

 

V spoločnosti Lundbeck sa neustále snažíme našu kultúru rozvíjať. R&I nám umožňujú prijať rozdiely, ktoré inováciu podporujú a rozhodovacie procesy posilňujú, a preto sme odhodlaní vytvoriť (ešte) inkluzívnejšiu kultúru, z ktorej bude mať úžitok každý a za ktorú sme zodpovední všetci spoločne. Sme len na začiatku tejto cesty a dúfame, že sa k nám pridáte.