Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Vastuullisuus

Vastuullisuusstrategiamme

Lundbeckin vastuullisuusstrategia auttaa  pienentämään liiketoiminnan riskejä, vähentämään negatiivisia vaikutuksia ja vastaamaan mahdollisuuksien mukaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lundbeck on sitoutunut YK:n Global Compact - periaatteisiin ja ottaa osaa seitsemään YK:n  seitsemästätoista kestävän kehityksen tavoitteesta.

YK:n Global Compact

Lundbeck allekirjoitti YKn Global Compact -periaatteet vuonna 2009. Jatkamme aloitteiden edistämistä osoittaaksemme tukemme 10 kohdan periaatteille, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen.

 

Johtoryhmä arvioi Lundbeckin liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia sekä vahvistaa keskustelujensa pohjalta vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet vuosiraportissa.

 

Lundbeck julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti vastuullisuusperiaatteiden noudattamista ja tavoitteita. Vastuullisuuspyrkimyksistä, -haasteista ja toimista omassa liiketoiminnassa sekä sidosryhmien ja yhteisöjen toiminnassa on raportoitu jo yli vuosikymmenen ajan. 

SDGs that Lundbeck supports

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Vuoden 2020 vastuullisuusstrategiamme pääkohdat perustuvat YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lundbeck vaikuttaa merkittävästi seitsemään 17:stä tavoitteesta:

 

  • Tavoite 3: Terveys ja hyvinvointi
  • Tavoite 5: Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Tavoite 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
  • Tavoite 10: Epätasa-arvon vähentäminen
  • Tavoite 12: Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto
  • Tavoite 13: Ilmastoteot
  • Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Keskeisiä esimerkkejä ovat tavoite 3, joka liittyy läheisesti yrityksemme tarkoitukseen ja tehtävään aivojen terveyden palauttamiseksi, sekä tavoite 13, joka ohjaa pyrkimyksiämme valmistautumaan päästöttömään tulevaisuuteen.

 

Käytämme vaikutusvaltaamme ja toimimme tavoitteiden 5, 8, 10, 12 ja 16 edistämiseksi. Kaikessa vastuullisuustoiminnassamme etsimme kumppanuuksia, joiden kanssa voimme mahdollistaa muutoksen sekä maksimoida toimiemme vaikutukset (tavoite 17).

Vastuullisuusraportti (Eng.)

Read about our sustainability actions in our most recent Sustainability Report.

 

The following sustainability pages represent the key areas or workstreams that are part of our overall sustainability strategy. These areas are also closely connected with our contributions to the SDGs.  

Aivoterveyden saavutettavuus (Eng.)

We are dedicated to improving access to brain health in accordance with WHO.

Ilmastotoimet (Eng.)

Saving energy and reducing CO2 emissions are strategic priorities for Lundbeck.

Lahjoitukset ja apurahat (Eng.)

We may provide donations and grants to eligible and appropriate purposes.

Työterveys- ja -turvallisuus (Eng.)

We offer our employees a sound physical and mental work environment.

Raaka-aineiden käyttö ja jätteet (Eng.)

With our own manufacturing processes, we obtain several sustainable opportunities.

Vastuullinen ja eettinen liiketoiminta (Eng.)

We pursue our business purpose guided by several pillars and our Code of Conduct.  

Tavarantoimittaja ja yhteistyökumppanit (Eng.)

How we engage suppliers and third parties when providing treatments to patients.

Yhteistyön avoimuus

Olemme sitoutuneet julkistamaan vuosittain taloudellisen yhteistyön arvon terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa..