Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Tietoa yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on ahdistava sairaus, johon liittyy ylenmääräistä huolta, joka voi vaikuttaa merkittävästi sairastavan henkilökohtaiseen elämään, perheeseen ja työhön.

Yleiskatsaus yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavat ovat ylen määrin huolestuneita tavallisista päivittäisistä asioista. Nämä huolet liittyvät usein vastuisiin, talouteen tai terveyteen – joko omaan tai läheisen terveyteen.1 Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö eroaa tavallisista huolista siten, että ahdistuneisuus on suurempaa, kestää kauemmin ja sille ei ole yhtä tiettyä huolen aiheuttajaa.1

Tietoa yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on ahdistava sairaus, johon liittyy ylenmääräistä huolta, joka voi vaikuttaa merkittävästi sairastavan henkilökohtaiseen elämään, perheeseen ja työhön. Nämä huolet liittyvät usein vastuisiin, talouteen tai terveyteen – joko omaan tai läheisen terveyteen.1

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavat ovat huolestuneita suurimman osan ajasta, joka on suhteetonta verrattuna todelliseen todennäköisyyteen, että jotain huonoa tapahtuu.1

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireet

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavat ovat huolestuneita suurimman osan ajasta.1 Esimerkiksi sairastunut voi kantaa huolta työstään, kodin hoitamisesta tai tapaamisesta myöhästymisestä.1 Huolet vaikuttavat suhteettomilta verrattuna todelliseen todennäköisyyteen siitä, että jotain huonoa tapahtuu. Silti sairastuneen on vaikea hallita tunteitaan.1 Jos yksi huoli poistuu, sairastunut siirtyy todennäköisesti huolehtimaan jostakin muusta.1

 

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavilla voi olla ylenmääräisen huolestumisen lisäksi muita oireita kuten keskittymisvaikeuksia, tunne reunalla olemisesta, väsyminen helpommin ja ärtyneisyyden tunteita.1 Sairastuneilla voi olla myös fyysisiä oireita kuten hikoilua, pahoinvointia ja ripulia..1

 

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireet voivat tulla ja mennä eliniän aikana, mutta sairaus on pitkäaikainen (krooninen) ja vain harvat paranevat täysin oireistaan.1

3.7%

Maailmanlaajuisesti 3,7 % kärsii yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä.2

50%

50 %:lla ensimmäiset oireet ilmaantuvat ennen 39 vuoden ikää.2

51%

51 % yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavista on vaikeasti vajaakuntoisia
jollain tavalla kotona, työssä, parisuhteessa tai sosiaalisessa elämässä.2

Epidemiologia ja kustannus yhteiskunnalle

Maailmanlaajuisesti 3,7 % kärsii yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä.2 Sairaus on yleisempää korkean tulotason maissa (5,0 %) kuin alhaisen tulotason maissa (1,6 %).2 Useimmiten yleistynyt ahdistuneisuushäiriö diagnosoidaan keski-ikäisenä, mutta oireita esiintyy kaiken ikäisillä.1,2 Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on kaksi kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä.1

 

Maailman terveysjärjestön (WHO) maailmanlaajuisessa kartoituksessa havaittiin, että 51 % yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavista on vaikeasti vajaakuntoisia jollain tavalla kotona, työssä, parisuhteessa tai sosiaalisessa elämässä.2 Sairastuminen lisää poissaoloja töistä ja harrastuksista keskimäärin 8 päivänä vuodessa.3 Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavat raportoivat myös herkemmin huonosta yleisvoinnista ja elämänlaadusta kuin muut, joilla tätä sairautta ei ole.4

Tietoa yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on kaksi kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä.1

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavilla on poissaoloja töistä ja harrastuksista keskimäärin 8 päivää enemmän vuodessa.3

Jos epäilet, että itselläsi - tai läheiselläsi - on yleistyneen ahdistuneisuushäiriön oireita, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

Diagnoosi ja hoito

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö diagnosoidaan lääkärin haastattelujen avulla, jossa selvitetään henkilön oireita ja kokemuksia. Vaikka tämä on suhteellisen yleinen sairaus, yhdessä tutkimuksessa perusterveydenhuollon lääkärit eivät tunnistaneet 71 % tapauksista.5 Virheellisten diagnoosien suuren määrän arvellaan johtuvan oireiden suuresta päällekkäisyydestä muiden ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden kanssa, ja lisäksi useilla yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavilla on myös muita sairauksia, yleisimmin sosiaalisten tilanteiden pelkoa.6

 

Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön ei ole toistaiseksi parantavaa hoitoa, mutta oireita voidaan hallita ja elämänlaatua parantaa yhdistämällä lääkehoitoa sekä ammattilaisten ja läheisten tukea.7

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.