Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Somekäyttöehdot

Sosiaalinen media

Käyttöehdot, vastuuvapauslauseke ja tietosuojailmoitus Oy H. Lundbeck Ab:n sosiaalisen median kanaville.

KÄYTTÖEHDOT JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Oy H. Lundbeck Ab (jäljempänä Lundbeck) on osa H. Lundbeck A/S -konsernia, ja se on yli 70 vuoden ajan ollut johtava neurotieteellisen tutkimuksen toimija ja lääkkeiden kehittäjä.

 

Lundbeckin sosiaalisen median kanavat ja niiden sisältö on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisille lukijoille, ja julkaisujen laatimisesta vastaa Lundbeckin digitaalisen viestinnän tiimi. Lundbeck Suomen Instagram-tili on lundbeck_fi. LinkedInin osalta Lundbeck Suomi käyttää globaalia Lundbeckin-tiliä, jossa se julkaisee sisältöä suomen kielellä ja tunnuksella #LundbeckSuomi.

 

Sosiaalisen median kanavia käytetään sellaisen tiedon välittämiseen, joka ei liity tuotteisiin. Kanavia ei ole tarkoitettu paikaksi, jossa kerrotaan tietyistä lääkevalmisteista. Sosiaalisen median kanavia ei myöskään tule käyttää mahdollisista haittavaikutuksista ilmoittamiseen tai reklamointiin eikä keskusteluihin Lundbeckin lääkevalmisteista. Postauksen tykkääminen, käyttäjän seuraaminen, ryhmään liittyminen tai postauksen uudelleenjulkaiseminen ei merkitse sisällön hyväksymistä tai anna Lundbeckille minkäänlaista vastuuta kyseisestä sisällöstä tai kyseisestä kanavasta. Lundbeck ei vastaa kanavissa esillä olevien asioiden perusteella tehtyjen johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Emme anna minkäänlaisia takuita näiden sosiaalisen median kanavien sisältämien tietojen oikeellisuudesta tai sopivuudesta.

 

Sosiaalisen median kanavat voivat sisältää tietoa sairauksista tai terveystiedostusta: Tämä tieto on julkaistu ainoastaan yleisessä tiedotustarkoituksessa, eikä se korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja tai ohjeita. Ole aina yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattihenkilöön terveyttä tai sairautta koskevissa kysymyksissä.

 

Huomaathan, ettei Oy H. Lundbeck Ab ole vastuussa mahdollisista kolmansien osapuolten Lundbeckin julkaisuihin lisäämistä kommenteista ja etteivät kyseiset kommentit välttämättä edusta Lundbeckin mielipiteitä tai näkemyksiä. Lundbeck ei vastaa sisällöstä kolmansien osapuolten verkkosivuilla eikä kyseisten sivujen käytöstä. Lundbeck ei pysty kontrolloimaan näiden sisältöä eikä se suosittele eikä vastaa jaetuista kirjoituksista, kommenteista, videoista tai muusta sisällöstä. Lundbeckilla on myös oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa kommentit, kirjoitukset, videot ja muut mahdolliset sisällöt.

 

Lundbeckin sosiaalisen median kanavat eivät ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille eikä niitä ole suunniteltu houkuttelemaan alle 18-vuotiaita.

 

Sosiaalisen median kanavat ovat avoimia keskustelupaikkoja, joissa voidaan olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Haluamme pitää omat sosiaalisen median kanavamme turvallisina kaikille ja pyydämme siksi, ettet julkaise materiaalia, joka:
• on siveetöntä, solvaavaa, kunniaa loukkaavaa, liian graafista, häpäisevää tai parjaavaa, ahdistavaa, uhkaavaa, väkivaltaista, halventavaa tai syrjivää.
• on epärehellistä tai harhaanjohtavaa.
• loukkaa toisen tahon immateriaalioikeuksia tai käyttää kolmannen osapuolen kuvia, videoita, tavaramerkkejä, virkamerkkejä tai kyseisen tahon tuotteiden, tarjousten, palvelujen tai tavaramerkkien nimiä.
• rikkoo lakeja ja säännöksiä, joihin sisältyvät paikalliset, kansalliset ja kansainväliset lait ja asetukset sekä lääketeollisuuden eettiset ohjeet niihin kuitenkaan rajoittumatta.
• loukkaa henkilön – elävän tai kuolleen – mainostusoikeuksia tai yksityisyydensuojaa tai jollakin muulla tavalla loukkaa henkilön henkilökohtaisia oikeuksia tai omistusoikeutta.
• sisältää tietoa haittavaikutuksista, jotka liittyvät tuotteidemme, lääkkeidemme tai laitteidemme tai tytäryhtiöidemme tuotteiden, lääkkeiden tai laitteiden käyttöön.
• sisältää tavaramerkkiemme tai tytäryhtiöidemme tuotteiden, lääkkeiden tai laitteiden käyttöä.
• sisältää seksuaalista sisältöä ja/tai alastonkuvia.
• on muulla tavoin epäasiallista.
• sisältää roskapostia tai linkkejä verkkosivuille.
• sisältää kehotuksen toimintaan ja/tai henkilötietoja.
• markkinoi muita verkkosivuja.
• sisältää omia tai muiden henkilö- ja yhteystietoja.

 

Lundbeck varaa oikeuden muuttaa edellä mainittuja sääntöjä ja sisältöä yksipuolisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Suomen Lundbeckin sosiaalisen median kanavien käytön yhteydessä Oy H. Lundbeck Ab (jäljempänä Lundbeck) kerää, käsittelee, käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi, kuten tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan
yksityiskohtaisemmin. Käsittelemme henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (“GDPR”).

 

MITÄ HENKILÖTIETORYHMIÄ LUNDBECK KÄSITTELEE JA MIHIN TARKOTUKSIIN?

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

• yhdistettyjä henkilötietoja sinusta, eli ikä, sukupuoli, maa ja kiinnostuksen kohteet, edellyttäen, että teet nämä henkilötiedot julkisesti näkyviksi profiilissasi.

• tietoja, jotka annat vapaaehtoisesti sosiaalisen median kanavallamme tekemissäsi postauksissa tai viesteissä, jotka lähetät meille sosiaalisen median kautta.
• jos raportoit lääkkeeseen liittyvästä haittavaikutuksesta tai tuotteeseen liittyvästä ongelmasta sosiaalisen median kanavassamme, meidän täytyy kerätä ja käsitellä nimeäsi, sijaintiasi, terveyteen liittyviä tietojasi ja
yhteystietojasi, kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Tarvitsemme nämä henkilötiedot, jotta voimme raportoida lääketurvaosastollemme ja oleellisille terveysviranomaisille. Ole hyvä ja lue lisää haittavaikutusten raportoinnin käytännöstämme.

 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

• yleisömme demografian, mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden ymmärtämiseksi, ja kyetäksemme tarjoamaan yleisöllemme oleellisempaa tietoa ja uutisia sosiaalisen median tilimme kautta (profilointi).
• asianmukaisen turvallisuusraportoinnin mahdollistamiseksi, mikäli tiedusteluunne liittyy Lundbeckin tuotetta koskeva haittavaikutus. Tämä tehdään lääkevalmisteidemme korkeatasoisten laatu- ja
turvallisuusstandardien varmistamiseksi sekä edistääksemme potilaiden hoitoa ja potilasturvallisuutta.
• jos raportoit lääkkeeseen liittyvästä haittavaikutuksesta tai tuotteeseen liittyvästä ongelmasta sosiaalisen median kanavassamme; käsittelemme henkilötietojasi kerätäksemme ja raportoidaksemme oleellisista
haittavaikutuksesta terveysviranomaisille kuten sovellettavassa lääketurvalainsäädännössä määrätään.

 

Edellä olevien lisäksi:

Evästeiden avulla Instagram kerää tietoa kiinnostuksenkohteistasi ja käyttäytymisestäsi Instagramissa. Voimme käyttää tätä evästeiden kautta kerättyä tietoa tarjotaksemme sinulle kohdistetumpia mainoksia. Jos haluat ymmärtää ja kontrolloida sitä, miten Instagram käyttää tietoja näyttääkseen sinulle mainoksia, lue lisää täältä.

MIKÄ ON OIKEUSPERUSTEEMME HENKILÖTIETOJENNE KÄSITTELYLLE?
Oikeusperusteemme henkilötietojesi keräämiselle ja käsittelylle sosiaalisen median tilimme kautta, mukaan lukien evästeet, on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen Art. 6(1)(f) (“intressien tasapainottamisen testi”).
Lundbeckin oikeutettu etu on analysoida tietoa, jotta voimme tarjota yleisöllemme oleellisempia ja kohdennetumpia tietoja ja uutisia.

 

Lääkkeisiimme liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten sovellettavaan lääkelainsäädäntöön, esim. lääketurvatarkoituksiin (GDPR Art. 9 (2) (i)), jos annat meille tällaista tietoa. Tässä tapauksessa voimme käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja sinusta.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?
Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Jos raportoit meille lääkkeeseen liittyvän haittavaikutuksen tai tuotevalituksen sosiaalisen median kautta, lue lisää haittavaikutusten raportoinnin käytännöstämme.


OIKEUTESI


Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  • Sinulla on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi, joita Lundbeck käsittelee. Lundbeckin täytyy antaa sinulle kopio käsittelyn piirissä olevista henkilötiedoistasi lähtökohtaisesti ilmaiseksi tai sähköisesti, jos pyyntö on lähetetty yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Sinulla on oikeus virheellisten henkilötietojesi oikaisemiseen, mukaan lukien puutteellisten henkilötietojen täydentäminen.

Oikeus tietojen poistamiseen (Oikeus tulla unohdetuksi)

  • Tietyissä tilanteissa Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Tietyissä tilanteissa Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä Lundbeckilla.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • Kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automaation avulla, Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Sinulla on oikeus siirtää nämä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle Lundbeckin estämättä, jos se on teknisesti mahdollista.

VASTUSTAMISOIKEUS
• Tietyissä tilanteissa Sinulla on milloin vain oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun oikeusperuste henkilötietojenne käsittelylle on oikeutettu etu [GDPR artikla 6 (1) (f)], mukaan lukien tähän säännökseen perustuva profilointi. Kun kiellät tietojesi käsittelyn, Lundbeck ei saa enää käsitellä tietojasi paitsi, jos Lundbeck osoittaa pakottavia oikeutettuja perusteita käsittelylle, jotka syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi rekisteröitynä tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
• Kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Kun kiellät tietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, Lundbeck ei saa enää käsitellä tietojasi sellaisiin tarkoituksiin.

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksistasi tai Sinulla on siihen liittyviä kysymyksiä, olethan yhteydessä Lundbeckin tietosuojavastaavaan alla olevien yhteystietojen avulla.
Sinulla on myös oikeus kannella toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kuten Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

 

LUNDBECKIN JA LUNDBECK-KONSERNIN TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Jos Sinulla on kysyttävää henkilötietojesi suojaamisesta tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, olethan yhteydessä Lundbeckiin tai Lundbeckin tietosuojavastaavaan käyttämällä seuraavia yhteystietoja:


Oy H. Lundbeck Ab
c/o Logomo Byrå
Junakatu 9,
20100 Turku
Puhelin: + 358 2 276 5000
Sähköposti: suomi@lundbeck.com

Lundbeckin tietosuojavastaava (DPO)
Sähköposti: dataprivacy@Lundbeck.com


3.11.2023 / Oy H. Lundbeck Ab