Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen suojaaminen ja käyttö

Lundbeck on sitoutunut suojaamaan potilaiden, tutkimus- ja yhteistyökumppanien sekä henkilökunnan oikeuksia ja yksityisyyttä Suomen lainsäädännön sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Seuraavassa kuvataan, kuinka käsittelemme henkilötietoja, jotka kerätään tämän sekä muiden ylläpitämiemme verkkosivustojen kautta.

Henkilötietojen käsittely    

 

Tämän ja muiden ylläpitämiensä sivustojen tarjoajana Lundbeck on rekisterinpitäjä kaikkien kerättyjen henkilötietojen osalta. Lundbeck on tiukasti sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä niiden tietojen osalta, joita mahdollisesti keräämme eri verkkosivustojen käyttäjistä. Tarkoituksemme on tasapainottaa tietojen keräämisessä ja käytössä liiketoimintamme oikeutetut edut ja verkkokäyttäjien kohtuulliset yksityisyyden odotukset. Lundbeck noudattaa aina sovellettavaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ("GDPR") ja Suomen lakeja.


Henkilötietoja kerätään myös mahdollisista Compliance Hotlineen tehtävistä ilmoituksista sekä sivuston kautta jätetyistä työpaikkahakemuksista. Näistä tulee aina erilliset ilmoitukset.

 

Alaikäiset, alle 18-vuotiaat lapset

Verkkosivustomme eivät ole tarkoitettu tai suunniteltu houkuttelemaan alle 18-vuotiaita lapsia. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja henkilöistä, joiden tiedämme olevan alle 18-vuotiaita. Pyydämme, että alle 18-vuotiaat eivät anna henkilötietoja edellä mainittujen palveluidemme kautta.

 

Henkilökohtaiset tunnistettavat tiedot ja tarkoitukset

 Yleiset henkilötiedot:

Lundbeck kerää henkilökohtaisia tietojanne, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajaorganisaatio sekä muut mahdolliset tiedot, jotka olette meille vapaaehtoisesti antaneet. Evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, miten käytätte verkkosivustoamme ja miten käyttäydytte verkossa. Kerätyt tiedot pitävät sisällään käyttäjän alkuperän, selaimen tyypin, operoivan järjestelmän, käytetyn hakukoneen ja vierailun keston. Lisätietoja evästeiden käytöstämme, mukaan lukien profilointi, voitte lukea evästekäytännöstämme (kts. evästekuvake kunkin verkkosivun alalaidassa, kohdassa ”Cookie policy”).

 Henkilötietojen erityisryhmien käsittely:

Lundbeck ei yleisesti käsittele henkilötietojen erityisryhmiä, ellette ole antaneet meille sellaista tietoa esim. ottamalla meihin suoraan yhteyttä.

 Tietojanne voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:  

Tarjotaksemme pääsy verkkosivuston erityiseen osioon, tarjotaksemme Teille pyytämiänne palveluja tai ottaaksemme yhteyttä Teihin liittyen pyytämiinne palveluihin, tehdäksemme kyselyjä palvelumme parantamiseksi (kuten käyttäjäpalaute), toimittaaksemme kohtuullisen palvelutason käyttäjillemme, noudattaaksemme sovellettavaa lainsäädäntöä, nimittäin lääketeollisuuden alueella ja muihin tarkoituksiin, joita olette suoraan pyytäneet. 


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lundbeck käsittelee henkilötietojanne suostumuksenne perusteella (GDPR art. 6 (1) (a)), esim. hyväksytte evästeiden käytön verkkosivustolla.
Kuitenkin useimmissa tapauksissa Lundbeck käsittelee henkilötietoja yhteisellä sopimuksella teidän kanssanne (EU:n yleinen tietosuoja-asetus Art. 6 (1) (b)) tai toteuttaakseen oikeutettua etua, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut (EU:n yleinen tietosuoja-asetus Art. 6 (1) (f)). Oikeutettu etu voi olla halu kehittää verkkosivustoa, palvelujamme, tutkimukset tiedusteluunne liittyen, pyytämienne palvelujen tarjoaminen jne.
Johonkin lääkevalmisteeseemme liittyen henkilötietoja käsitellään useimmiten lääkevalmisteisiin sovellettavan lainsäädännön vuoksi, esim. lääketurvatarkoituksiin (EU:n yleinen tietosuoja-asetus Art. 9 (2) (i)), jos annatte meille tällaista tietoa. Tällaisessa tapauksessa saatamme käsitellä arkaluonteisia tietoja Teistä.
 
Henkilötietojen julkaiseminen

Riippuen meille antamistanne tiedoista voimme jakaa tietoja kolmansille osapuolille, mukaan lukien yhteistyökumppanit, Lundbeckin muut yhtiöt ja/tai viranomaiset. Esimerkiksi olemme velvollisia siirtämään henkilötietoja asianomaisille terveysviranomaisille, jos annatte meille tietoa tuotteeseemme liittyvästä haittavaikutuksesta.
 
Kolmannet osapuolet tietojen käsittelijöinä

Lundbeck voi käyttää tietojen käsittelijöitä, esim. palvelinhotelleja, jolloin henkilötietojanne voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle, joka voi myös säilyttää tietojanne. Lundbeckin tai Lundbeck konsernin palkkaama kolmas osapuoli käsittelee tietojanne Lundbeckin puolesta ja avustaa pyytämänne sisällön ja palvelun tuottamisessa. Lundbeck velvoittaa nämä kolmannet osapuolet turvaamaan tietojenne luottamuksellisuuden ja suojaamaan tietonne asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sattumanvaraiselta ja laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta tai muuttamiselta, luvattomalta julkaisemilta tai väärinkäytöksiltä, tai muulta laittomalta käsittelyltä.
 
Tietojen siirtäminen EU/EEA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojanne säilytetään Lundbeckin tietokoneilla/servereillä Euroopan talousalueella. Kuitenkin riippuen tämän verkkosivuston kautta saatujen henkilötietojen luonteesta ja asiayhteydestä, henkilötietojanne voidaan siirtää EU/EEA-alueen ulkopuolelle maahan, jossa ei tarjota riittävää suojaa. Lundbeck varmistaa, että tällaiset siirrot tehdään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tai varmistamalla, että tietojen vastaanottaja sitoutuu EU:n standardisopimuslausekkeisiin Lundbeckin kanssa. Standardisopimuslausekkeet ovat saatavilla täällä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914Jos henkilötietojanne siirretään muihin Lundbeckin yhtiöihin, tietojensiirto perustuu Lundbeckin sisäisiin ryhmäsopimuksiin, joita sovelletaan tarvittaessa kunkin sopimuksen voimassaoloaikana. Kopion tästä voi saada ottamalla yhteyttä Lundbeckiin.

 
Tietojen säilyttäminen

Lundbeck säilyttää henkilötietojanne vain niin kauan kuin on kohtuudella tarpeellista niihin käyttötarkoituksiin, joihin tietoja kerättiin tai vastaanotettiin tai noudattaakseen sovellettavia oikeudellisia tai eettistä raportointi- tai asiakirjojen säilytysvaatimuksia.
 
Turvatoimet

Lundbeck katsoo, että tallennettuja tietoja, mukaan lukien henkilötietojanne, käsitellään huolellisesti ja suojataan asianmukaisesti noudattaen kulloinkin voimassa olevia turvallisuusstandardeja. Lundbeck tarkastaa säännöllisesti järjestelmiään mahdollisten haavoittuvuuksien ja hyökkäysten varalta [ja kun käytätte verkkosivun yhteydenottolomaketta ”Ota yhteyttä”, lähetys salataan].
 
Oikeutenne rekisteröitynä

Lundbeck on tehnyt tarvittavat ja asianmukaiset toimet suojatakseen henkilötietojanne ja varmistaakseen oikeutenne rekisteröitynä.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan Teillä on tiettyjä alla kuvattuja oikeuksia. Huomioittehan, että oikeuteenne käyttää näitä oikeuksia voi liittyä rajoituksia, esim. kun yksityisten etujen olennaiset näkökohdat syrjäyttävät oikeutenne saada tietoa.
 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
o   Teillä on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihinne, joita Lundbeck käsittelee.
o   Lundbeckin täytyy antaa kopio käsiteltävistä henkilötiedoista lähtökohtaisesti maksutta tai sähköisesti, jos pyyntö on lähetetty yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.
 Oikeus tietojen oikaisemiseen
o   Teillä on oikeus virheellisten henkilötietojenne oikaisemiseen, mukaan lukien puutteellisten henkilötietojen täydentäminen.
 Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
o   Tietyissä tilanteissa Teillä on oikeus henkilötietojenne poistamiseen.
 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
o   Tietyissä tilanteissa Teillä on oikeus rajoittaa henkilötietojenne käsittelyä Lundbeckilla.
 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o   Kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automaation avulla, Teillä on oikeus saada henkilötietojanne jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Teillä on oikeus siirtää nämä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle Lundbeckin estämättä, jos se on teknisesti mahdollista.
 Vastustamisoikeus
o   Tietyissä tilanteissa Teillä on milloin vain oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä Lundbeckilla. Esimerkiksi, jos olette pyytäneet Lundbeckilta tietoa, esim. uutiskirje jne, ja ette enää halua vastaanottaa lisää tietoa, voitte helposti kieltäytyä vastaanottamasta lisää tietoa meiltä. Teillä on aina oikeus vastustaa henkilötietojenne käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
o   Yleisesti ottaen Teillä on oikeus olla olematta yksinomaan automaattisen päätöksenteon kohteena, mukaan lukien profilointi, joka tuottaa oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa Teihin merkittävästi. Tämä ei päde, jos muun muassa automaattinen päätöksenteko ja profilointi ovat välttämätöntä Teidän ja Lundbeckin välisen sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen.
Jos henkilötietojenne käsittely perustuu suostumukseenne, voitte peruuttaa suostumuksenne, milloin vain. Huomioittehan, että tämä ei vaikuta henkilötietojenne käsittelyyn Lundbeckilla ennen suostumuksenne peruuttamista. Jos haluatte käyttää jotakin yllä olevista oikeuksistanne tai Teillä on siihen liittyviä kysymyksiä, olettehan yhteydessä Lundbeckin tietosuojavastaavaan sähköpostilla osoitteeseen dataprivacy@lundbeck.com.


Lundbeckin tietosuojavastaava

Jos Teillä on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä Lundbeckilla, olettehan yhteydessä Lundbeckin tietosuojavastaavaan sähköpostilla osoitteeseen dataprivacy@lundbeck.com


Valituksen tekeminen

Jos ette saa valitukseenne tyydyttävää ratkaisua Lundbeckilta, voitte kannella asiasta Suomen tietosuojavaltuutetulle:
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00531 Helsinki
Puhelinnumero: +358 29 56 66700
Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi

FI-NOTPR-0030
        

more from lundbeck

Sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.

About Us

A global pharmaceutical company specialized in brain diseases.

Communication Policy

Lundbeck seeks an open, constructive and continuous stakeholder dialogue.