Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Skitsofrenia

Tietoa skitsofreniasta

Skitsofrenia on usein pitkäaikainen psykoottinen sairaus, joka saattaa muuttaa potilaan käsitystä todellisuudesta merkittävästi.

Yleiskatsaus skitsofreniaan

Skitsofrenia johtuu aivojen signaaleja lähettävien kemiallisten aineiden epätasapainosta, jonka vuoksi ihminen havaitsee (näkee, kuulee tai ajattelee) asioita, jotka eivät aina ole totta. Ei tiedetä täysin, mistä tämä epätasapaino johtuu.

Skitsofrenia on yleinen, vaikea mielenterveyshäiriö, jota usein häpeillään ja ymmärretään väärin. Skitsofreniaa sairastavilla esiintyy epätodellisia ajatuksia, tunnetiloja ja käytöstä, ja heidän on vaikea arvioida mikä on totta.1 Tällä voi olla suuri vaikutus ihmisen itsensä ja hänen perheensä elämään.

Tietoa skitsofreniasta

Skitsofrenia on yksi sairausalueista, johon Lundbeck keskittyy. Se on krooninen, vakava ja vammauttava psykiatrinen sairaus. Sairauteen kuuluu vääristymiä ajattelussa, havainnoinnissa, tunteissa, puheessa, itsetuntemuksessa ja käyttäytymisessä. Äänien kuuleminen ja harhaluulot ovat yleisiä.1 Skitsofreniaa esiintyy sekä miehillä että naisilla, mutta miehille se tulee yleensä vähän nuorempana.

Maailman terveysjärjestö arvioi, että skitsofreniaa sairastavia on 20 miljoonaa, eli se on yksi maailman 20:stä eniten vammauttavasta sairaudesta.1-2

Skitsofrenian oireet

Skitsofrenialle ovat tyypillisiä psykoottiset jaksot (jolloin potilaan kosketus todellisuuteen hämärtyy), joiden välillä esiintyy tunteiden latistumista ja vetäytymistä.1 Skitsofrenian oireita voidaan kuvata positiivisiksi oireiksi ja negatiivisiksi oireiksi yhdessä kognitiivisten oireiden, mielialaoireiden ja motoristen oireiden kanssa.

 

Positiiviset oireet - Psykoottisten jaksojen aikana esiintyviä oireita kutsutaan ´positiivisiksi oireiksi´. Niitä ovat ajatushäiriöt, harhaluulot (joihin usein liittyy vainoharhaisuutta) ja aistiharhat – lähinnä äänien kuuleminen. Oireisiin liittyy usein ahdistuneisuutta, masennusta ja touhuamista – vaikeuksia pysytellä paikallaan ja levottomuutta.1

 

Negatiiviset oireet - Vetäytymisjaksoilla taas esiintyy ´negatiivisia oireita´. Niitä ovat tunteiden latistuminen, puheen köyhtyminen, huono suunnittelukyky, aloitekyvyn ja/tai sinnikkyyden puute ja mielihyvän tai kiinnostuksen puute. Nimenomaan negatiiviset oireet aiheuttavat yleensä ongelmia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja päivittäisissä toimissa.1

Tietoa skitsofreniasta

Skitsofrenia on yksi maailman taloudellisesti kalleimmista sairauksista.4,5

Skitsofreniassa esiintyy positiivisia oireita (hallusinaatioita ja harhaluuloja) ja negatiivisia oireita (tunteiden latistumista ja vetäytymistä).

Epidemiologia ja kustannus yhteiskunnalle

Maailman terveysjärjestö arvioi, että skitsofreniaa sairastavia on 20 miljoonaa, eli se on yksi maailman 20:stä eniten vammauttavasta sairaudesta.2-3 Skitsofrenian esiintyvyys ei riipu rodusta, kulttuurista eikä sosiaaliluokasta. Yleensä se alkaa varhaisessa aikuisiässä (20 ikävuodesta lähtien)3, mutta sitä voi esiintyä missä iässä tahansa.

 

Skitsofreniaa esiintyy sekä miehillä että naisilla, mutta miehille se tulee yleensä vähän nuorempana.Yksittäisen ihmisen mahdollisuus sairastua skitsofreniaan elinaikanaan on noin 1 %.4

 

Skitsofrenia on myös yksi maailman taloudellisesti kalleimmista sairauksista. Sen ja muiden psykoottisten sairauksien on osoitettu kuluttavan Isossa-Britanniassa 1,5 %, Alankomaissa ja Ranskassa 2 % ja Yhdysvalloissa 2,5 % maan terveydenhuoltobudjetista.6-7

Jos epäilet että itselläsi - tai läheiselläsi - on skitsofrenian oireita, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

Diagnoosi ja hoito

Skitsofrenia diagnosoidaan potilashaastatteluiden avulla ja niihin voi sisältyä keskusteluja läheisten kanssa. On myös olemassa useita arviointiasteikkoja, joita voidaan käyttää skitsofrenian oireiden tunnistamisessa ja vaikeusasteen arvioinnissa.

 

Skitsofrenia vaatii hoitoa. Asianmukaisella hoidolla voidaan huomattavasti vähentää skitsofrenian oireita ja tunnistaa uhkaavan uuden sairausjakson "riskitekijät" tai "varoitusmerkit". Hoito koostuu yleensä lääkehoidon ja psykososiaalisen terapian yhdistelmästä. Sairaalahoito on usein tarpeen psykoottisten jaksojen aikana.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
  2. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
  4. Tsuang MT, Faraone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.
  5. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
  6. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.
  7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020
2. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
3. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
4. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
5. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
6. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.

More from lundbeck

Our History

A long, proud story has led Lundbeck to where it is today.

Our Science

Lundbeck has developed some of the world’s most widely prescribed therapies for brain disease.

Sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.