Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Vastuullinen liiketoiminta

Toimimme vastuullisesti ja rehellisesti kaikessa mitä teemme

Pyrimme liiketoimintamme tarkoitukseen sovellettavan lainsäädännön, menettelytapaohjeemme (Code of Conduct) periaatteiden ja vastuullisuusstrategiamme tavoitteiden ohjaamana. Vastuuntuntoamme tukee viisi ydinajatusta: potilaslähtöinen, rohkea, kunnianhimoinen,  intohimoinen ja vastuullinen. 

Menettelytapaohjeemme (Code of Conduct)

Lundbeckin eettiset standardit määrittelee johtoryhmä omistautuneen Compliance komitean tuella, jossa on edustettuna liiketoiminnan ydintoiminnot. Komitea arvioi vuosittain eettistä suorituskykyämme ja käynnistää tarvittavia parannustoimenpiteitä. Meidän johtava Compliance Officer antaa säännöllisesti päivityksiä eettisistä asioista ja komplianssiasioista hallituksen auditointikomitealle.

 

Menettelytapaohjeemme on etiikkamme ja komplianssikulttuurimme selkäranka. Se ilmaisee meidän sitoumuksemme ja odotuksemme työntekijöille lääketeollisuuden kriittisillä alueilla. Kaikki työntekijät ja kolmannet osapuolet, jotka työskentelevät Lundbeckin puolesta, ovat velvollisia noudattamaan menettelytapaohjeita ja sitä tiukempia paikallisia säännöksiä. Lue lisää vaatimuksistamme kolmansille osapuolille (eng): Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Menettelytapaohjeemme julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja sitä päivitetään säännöllisesti. Viimeisin päivitys vuonna 2019 huomioi muutokset sisäisissä ja ulkoisissa vaatimuksissa, mukaan lukien ´International Federation of Pharmaceutical Manufactures and Associations (IFPMA)´ menettelytapaohjeet 2019 edistäen säännöstelyä lääkeyritysten yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

 

Osoitamme tällaisia muutoksia operatiivisissa toiminnoissamme kannustaaksemme hyvään toimintatapaan. Tietyt liiketoiminnan alueet toimivat laatujärjestelmämme alla hallitakseen riskejä, ajaakseen jatkuvia parannuksia ja täyttääkseen lainsäädännön vaatimukset.

 

Code of Conduct

Our Code of Conduct is the backbone of our ethics and compliance culture. 

Koulutus, seuranta ja vuoropuhelu

Annamme kaikille työntekijöille parhaat mahdolliset olosuhteet toimia vastuullisesti. Vuosittain he suorittavat konsernin koulutuksen menettelytapaohjeestamme ja oleellisista prosesseista, jotka sisältävät paikallisia keskusteluja etiikasta ja komplianssista.

 

Me tuemme tätä auditoinneilla ja jatkuvalla seurannalla varmistaaksemme ymmärryksen paikallisista vaatimuksista ja kerätäksemme ehdotuksia prosessien parantamiseksi. Auditoijamme antavat palautetta korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden avulla varmistaakseen paikallisen yritysjohdon omistajuuden ja seurannan.

 

Rohkaisemme kaikkia jatkuvaan vuoropuheluun komplianssista ja etiikasta kollegoiden ja esimiesten kanssa.  Kuitenkin ymmärrämme joidenkin työntekijöiden haluttomuuden keskustella kysymyksistä ja huolista avoimesti.

 

Olemme käytettävissä neuvoaksemme yksilöitä, jotka ovat huolissaan, että asiaa ei ole käsitelty asianmukaisesti. Kuka tahansa voi raportoida vakavasta komplianssihuolesta täysin luottamuksellisesti Lundbeckin Compliance Hotline:iin.

Vastuullisuusraportti

Lue lisää lisää terveys- ja turvallisuusaloitteistamme sekä suorituskyvystämme viimeisimmästä vastuullisuusraportistamme (eng.).

Markkinoinnin valvonta

Lääkevalmisteiden markkinointi on tiukasti säänneltyä ja paikallisten viranomaisten valvomaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavia sääntöjä. Tämä tarkoittaa prosessien jatkuvaa ylläpitoa sekä jatkuvaa kouluttautumista varmistaaksemme markkinointitoimenpiteidemme asianmukaisen arvioinnin ja hyväksynnän.

 

Lundbeckin markkinoinnin ja mainonnan arviointikomitea arvioi ja hyväksyy markkinointiviestinnän materiaaleja, jotka on tuotettu pääkonttorissamme. Paikallisen tytäryhtiömme vastuulla on varmistaa, että käytettävät markkinointimateriaalit arvioidaan ja hyväksytään paikallisen lainsäädännön, sääntöjen ja lääketeollisuuden ohjeistusten mukaisesti ennen kuin materiaaleja käytetään paikallisilla markkinoilla.

Verotuskäytäntö

Lundbeck on omistautunut väsymättä aivoterveyden palauttamiseen, jotta jokainen ihminen voi olla paras versio itsestään. Tavoittelemme tätä tavoitetta viiden ydinajatuksemme avulla, jotka sisältävät myös vastuullisuuden. Tämä tarkoittaa toimimista kunnioittavasti ja rehellisesti kaikessa mitä teemme, mukaan lukien paikallisen lainsäädännön, säännösten, ohjeiden ja teollisuuden standardien huomioimisen. Lundbeckin oma vero-ohjeistus määrittää periaatteet, joiden avulla hoidamme veroasioita asianmukaisesti ja vastuullisesti.

Monimuotoisuuden ja osallistamisen käytäntö

Olemme monimuotoinen yritys, joka on päättänyt rakentaa osallistavan korkean suorituskyvyn kulttuurin, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus rikastuttaa ammattitaitoaan ja uraansa ilman syrjintää. Uskomme, että tämä on paras tapa varmistaa luovuus, innovaatiot, kehitys ja keskinäinen rikastuminen. Työntekijöidemme ideoiden monimuotoisuutta, näkemyksiä ja kokemuksia arvostetaan ja ne ovat välttämätön osa
kilpailuetuamme. Olemme ottaneet käyttöön konsernin käytännöt perustana keskusteluille
monimuotoisuudesta ja osallisuudesta työntekijöiden ja johdon keskuudessa yli 50 maassa, joissa toimimme.

Compliance Hotline

Kuka tahansa voi raportoida vakavasta komplianssihuolesta täysin luottamuksellisesti Lundbeckin Compliance Hotline:iin.

Tietosuojakäytäntö

Lundbeck on sitoutunut suojaamaan potilaiden, tutkimus- ja liiketoimintakumppaneiden ja työntekijöidemme oikeuksia sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain:·        

  • kun meillä on siihen erityinen tarve ja oikeusperuste
  • läpinäkyvästi ja turvallisesti suojaten yksilön yksityisyyttä

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista ja ryhdymme nopeasti toimeen
käsitelläksemme henkilötietoihin liittyvät pyynnöt ja valitukset.

Human Rights

Lundbeck’s commitment to respect human rights is based on the Universal Declaration of Human Rights (UNDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and its second optional protocol, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Core international human rights instruments as defined by the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and the fundamental ILO conventions.

More from lundbeck

Transparent Interactions

How we commit to transparency in the transfer and interactions of value.

Suppliers and Third Parties

How we engage suppliers and third parties when providing treatments to patients

Donations & Grants

We may provide donations and grants to eligible and appropriate purposes