Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Tuotteet

Tuotteidemme kauppanimet ja vaikuttavat aineet

Lundbeckilla on laaja valikoima tuotteita eri aivosairauksiin. Yli sadassa maassa rekisteröityjen tuotteidemme avulla tuomme innovatiivisia hoitoja eri aivosairauksista kärsiville ihmisille ympäri maailman.
Neurological Disorders
Terapia-alue Tuotteet Vaikuttava aine
Alzheimerin tauti Ebixa® Memantiini

Kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoitoon.

Memantine Merz Memantiini

Kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoitoon.

Alkoholiriippuvuus Selincro® Nalmefeeni

Selincro® on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen aikuisille alkoholiriippuvaisille potilaille, joiden alkoholinkäyttö aiheuttaa korkean riskin (drinking risk level), joilla ei ole fyysisiä vieroitusoireita ja jotka eivät tarvitse välitöntä katkaisuhoitoa. Selincro®-hoitoa saa määrätä vain yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen, joka keskittyy hoitomyöntyvyyteen ja alkoholinkäytön vähentämiseen. Selincro®-hoidon saa aloittaa vain potilaille, joiden korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua alkuarviosta.

Lisätiedot Selincro®n valmisteyhteenvedosta EMA:n sivuilta.

Psykiatriset sairaudet
Terapia-alue Tuotteet Vaikuttava aine
Skitsofrenia Rxulti® Brekspipratsoli

RXULTI® on tarkoitettu aikuisten skitsofrenian hoitoon.

Lisätiedot RXULTI®n valmisteyhteenvedosta, joka löytyy Euroopan lääkevalvontaviraston sivuilta.

Cisordinol® Tsuklopentiksolihydrokloridi

Akuutin ja kroonisen skitsofrenian ja muiden psykoosien hoitoon. Manian hoitoon. Sekavuus- ja levottomuustilojen hoitoon seniilidementia- tai arterioskleroosipotilailla. Levottomuustilojen hoitoon oligofreniassa.

Serdolect® Sertindoli

Sertindoli on tarkoitettu skitsofrenian hoitoon.

Cisordinol Depot® Tsuklopentiksolihydrokloridi

Skitsofrenian ja muiden kroonisten psykoosien pitkäaikaishoito. Lääkehoito erityisesti hallusinaatioissa, harhoissa ja ajatushäiriöissä sekä agitoituneilla, levottomilla, vihamielisillä aggressiivisilla potilailla.

Abilify Maintena® Aripiprazole

Pitkävaikutteinen, kerran kuukaudessa annosteltava Abilify Maintena® on tarkoitettu skitsofreniaa sairastaville aikuisille, joiden tila on vakautunut riittävästi suun kautta otettavan aripipratsolihoidon aikana.

Abilify Maintena® -valmisteen vaikuttava aine on aripipratsoli, ja se kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään. Psykoosilääkkeet vaikuttavat keskushermostossa muuttamalla siellä eräiden välittäjäaineiden, kuten dopamiinin ja serotoniinin vaikutustapoja. Tila alkaa parantua useiden päivien tai muutaman viikon kuluttua hoidon alkamisesta.

Lisätiedot Abilify Maintenan valmisteyhteenvedosta, joka löytyy Euroopan lääkevalvontaviraston sivuilta.

Masennus Sepram® Sitalopraami

Vakavien masennustilojen hoito, parantuneen tilan ylläpito (relapsien esto) ja uudelleen puhkeamisten ennaltaehkäisevä hoito (rekurrenssien esto). Paniikkihäiriö ja siihen liittyvä julkisten paikkojen pelko.

Cipralex® Essitalopraami

Cipralex® on masennuslääke, joka kuuluu ryhmään nimeltä serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI). Nämä lääkkeet vaikuttavat aivojen serotoniinijärjestelmään siten, että serotoniinin määrä lisääntyy. Serotoniinijärjestelmän häiriöiden katsotaan liittyvän merkittävällä tavalla masennuksen ja muiden psyykkisten sairauksien syntyyn.

Cipralex® sisältää essitalopraamia, ja sitä käytetään masennuksen (vakavien masennustilojen) ja ahdistuneisuushäiriöiden kuten paniikkihäiriön ja siihen mahdollisesti liittyvän julkisten paikkojen pelon, sosiaalisten tilanteiden pelon, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja pakko-oireisen häiriön hoitoon.

Lisätiedot Cipralex®in valmisteyhteenvedosta, joka löytyy Fimean sivuilta.

Noritren® Nortriptyliini

Uni- ja bipolaarisen depression hoito. Voidaan kokeilla myös reaktiivisen, neuroottisen ja symptomaattisen depression hoidossa.

Fluanxol® Flupentiksolihydrokloridi

Depressiotilojen hoito, depressioon liittyvä ahdistuneisuus, inaktiivisuus, psykosomaattiset oireet. Kroonisten neuroosien hoito. Skitsofrenia ja muut psykoosit. Erityisesti apaattisten, syrjäänvetäytyneiden, aloitekyvyttömien ja masentuneiden potilaiden hoidossa.

Brintellix® Vortioksetiini

Brintellix® on tarkoitettu vakavien masennustilojen hoitoon aikuisille.

Brintellix®-valmisteen vaikuttava aine on vortioksetiini. Lisätiedot valmisteyhteenvedosta Euroopan lääkevalvontaviraston sivuilta.

Psykoosi Cisordinol-Acutard® Zuclopenthixolacetate

Akuuttien psykoosien, manian sekä kroonisten psykoosien pahenemisvaiheiden alkuhoito.

Truxal® Klooriprotikseeni

Akuutit ja krooniset psykoosit ja akuutit levottomuustilat. Ankaran kivun adjuvanttihoito.

Raportoi lääkehaitasta

Lääkkeen mahdollisesta haittavaikutuksesta raportointi on meille tärkeää, jotta voimme kokoajan arvioida lääkkeidemme hyötyjä ja haittoja sekä ryhtyäksemme tarvittaviin toimiin tilanteen niin vaatiessa.

More from lundbeck

Research and Development

R&D of new and improved treatments is at the core of what we do.

Patients

We see patients as people and are committed to support the person behind.

Pipeline

Discover our projects and compounds in development.