Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Arvoketju

Ideasta potilaalle

Innovatiivisten ja turvallisten hoitojen kehittäminen on monimutkaista. Uuden lääkkeen kulkeminen lääkkeen arvoketjun läpi idean suunnittelusta hyväksytyn hoidon saamiseksi potilaalle vie noin 10-15 vuotta.

Tutkimus

Tutkimuksessa tunnistamme uusia sairauden kohteita ja osoitamme ja varmistamme ymmärryksen uusien, turvallisten lääke-ehdokkaiden vaikutusmekanismista. Uusien hoitojen tutkiminen vaatii syvää ymmärrystä sairaudesta ja potilaiden tyydyttymättömistä lääketieteellisistä tarpeista. Tutkijat työskentelevät ymmärtääkseen taustalla olevan sairauden biologian ja tunnistaakseen uusia kohteita aivoissa. Uudet aineet valitaan sitten tehon perusteella ja testataan turvallisuuden ja siedettävyyden osalta ennen kuin niitä valitaan lääkekehitykseen.

Lääkekehitys

Lääkekehityksessämme teemme kliinisiä tutkimuksia maailmanlaajuisesti osoittaaksemme näyttöä uusille lääke-ehdokkaille, osallistamme terveydenhuollon asiantuntijoita tieteelliseen keskusteluun lisätäksemme ymmärrystä kliinisten tutkimustemme tuloksista, ja työskentelemme kehittääksemme turvallisia, luotettavia ja tehokkaita valmistusprosesseja.

 

Tutkittavien oikeuksien, turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen on erittäin tärkeää. Teemme jatkuvaa seurantaa arvioidaksemme tuotteidemme turvallisuutta, laatua ja tehoa, ja tiedotamme säännöllisesti viranomaisia toiminnastamme ja löydöksistämme. Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden raportointi mahdollisista haittavaikutuksista on meille hyvin tärkeää, jotta voimme jatkuvasti arvioida tuotteidemme hyötyjä ja riskejä sekä ryhtyä perusteltuihin ennakoiviin toimenpiteisiin.

Tuotanto

Tuotantoprosessissa on kolme päävaihetta: kemiallinen tuotanto, jossa lääkkeen aktiiviaine valmistetaan; lääkkeen bulkkitavaran valmistus, jossa tuote (esim. tabletit tai liuokset) valmistetaan; ja lopputuotteen valmistus, jossa pakkaukset kootaan. Pyrimme luomaan parhaan lääketeollisuuden toimitusketjun parantamalla jatkuvasti luotettavuutta, laatua ja kustannuksia. Vuosittain yli 100 miljoonaa lopputuotetta lähetetään jakelijoille, tukkukaupoille ja sairaaloille läheisessä yhteistyössä maailmanlaajuisten myyntiorganisaatioidemme kanssa.

Markkinointi

Tuotteitamme on rekisteröity maailmanlaajuisesti yli 100 maassa. Tuotamme ja pidämme tieteellisiä ja markkinoinnillisia tapahtumia kouluttaaksemme terveydenhuollon ammattilaisia tuotteidemme turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Osallistamme päätöksentekijöitä toimintoihin auttaaksemme heitä priorisoimaan psykiatrisia ja neurologisia häiriöitä ja perustelemaan tuotteidemme sosiaalista arvoa perusteellisten arvioiden avulla.

Myynti

Myynnissä tiedotamme ja koulutamme avainsidosryhmiä, jotka ovat vastuussa hoidon hallinnasta reseptilääkkeillä. Meillä on myyntiedustajia yli 50 maassa. Terveydenhuollon ammattilaisiin suuntautuvan toimintamme tarkoituksena on varmistaa oikea ymmärrys tuotteistamme ja niiden käytöstä. Osallistamme myös asiantuntijoita ja johtavia erikoisasiantuntijoita luennoitsijoiksi koulutustilaisuuksiin, joissa tiedon vaihdon tavoitteena on parantaa potilaiden hoitoa.

 

Lääkkeidemme kehitys jatkuu usein myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Perustuen ymmärrykseemme molekyyleistä, pyrimme usein tutkimaan niitä useisiin käyttöaiheisiin, joissa uskomme niillä olevan  mahdollisia vaikutuksia. Käytämme merkittävän paljon aikaa ja resursseja varmistaaksemme, että kehitämme lääkkeitämme täysimääräisesti niiden potentiaalin mukaisesti. 

More from lundbeck

Business Development

Partnerships are a key pillar in our strategy to become leaders in brain health.

Career Areas

We offer career paths for established professionals, students, and graduates.

Sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.