Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Raportoi lääkehaitasta

Ilmoita haittavaikutus tai muita lääkkeen turvallisuuteen liittyviä tietoja 

Me Lundbeckilla tiedostamme vastuumme ihmisistä, jotka tarvitsevat lääkkeitämme ja osaamistamme sairautensa hoidossa. Mahdollisten lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten raportointi terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden toimesta on tärkeää, jotta voimme jatkuvasti arvioida tuotteidemme hyötyjä ja riskejä sekä ryhtyä tarvittaessa perusteltuihin ennakoiviin toimenpiteisiin.

Huomaa, että sinun on otettava yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos

  • Sinulla ilmenee jokin terveysongelma
  • Sinulla on kysyttävää omasta terveydestäsi
  • Sinulle (tai kyseiselle henkilölle, jos teet ilmoituksen jonkun muun puolesta) tulee lääkevalmisteen käyttöön liittyvä yksi tai useampi haittavaikutus.

Jos osallistut johonkin kliiniseen lääketutkimukseen, ilmoita haittavaikutus tutkimuskeskukseesi.

 

Kun saamme raportin mahdollisesta lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta, raportti lisätään Lundbeckin lääketurvatietokantaan ja se arvioidaan ryhmässä, johon osallistuu lääkäreitä, hoitajia ja farmasisteja. Jos raportti on monitulkintainen tai siitä puuttuu tietoja, olemme velvoitettuja ottamaan yhteyttä raportoijaan lisätietojen varalta. Jos raportti saadaan potilaalta, pyydämme lupaa ottaa yhteyttä potilaan hoitavaan lääkäriin varmistaaksemme annetut tiedot ja mahdollisesti pyydämme oleellisia lisätietoja arvioidaksemme tapauksen.

 

Haittavaikutusraportit raportoidaan yksittäistapauksina viranomaisille maailmanlaajuisesti ja ne sisällytetään myös kumulatiivisiin raportteihin kansallisen lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti. Lisäksi ne otetaan mukaan jatkuvaan signaalien seurantaan, mikä auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset tuotteisiimme liittyvät uudet riskit. Lundbeckille raportoidut potilastiedot ja muut henkilötiedot jatkokäsitellään anonyymeina voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti.

 

Jos saat mahdollisen haittavaikutuksen, ole yhteydessä lääkäriisi ja pyydä häneltä neuvoa.

 

 

Lisätietoja siitä, miten Lundbeck käsittelee henkilötietojasi ilmoittaessasi haittavaikutuksesta, löytyy alla olevasta valikosta "Tietosuojakäytäntö" tai klikkaamalla tästä.

Mikäli haluat raportoida lääkkeemme haittavaikutuksesta suoraan Lundbeckille, voit käyttää sähköistä yhteydenottolomaketta (alla).

Huomioithan, että voimme ottaa Sinuun yhteyttä antamiesi tietojen perusteella jatkotoimenpiteitä varten.

If you prefer to contact a Lundbeck representative in your own country outside Finland, you can look up the relevant contact information here.

More from Lundbeck

Our Science

Lundbeck has developed some of the world’s most widely
prescribed therapies for brain diseases.

Clinical Trials

How we register clinical trial protocols and disclose results of clinical trials.

Contact Us

Get in touch with us at our headquarters or a local affiliate office.