Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Alkoholiriippuvuus

Tietoa alkoholiriippuvuudesta

Alkoholiriippuvuuteen liittyy liiallista ja hallitsematonta juomista, joka vaikuttaa merkittävästi henkilön kykyyn jatkaa normaalia toimintaa työssä ja kotona ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia yleiseen terveyteen.

Alkoholiriippuvuus lyhyesti

Alkoholiriippuvaiset käyttävät suuria määriä alkoholia, mikä vaikuttaa heidän käytökseen ja voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia.1 Alkoholiriippuvaiset ovat usein tietoisia aiheuttamastaan haitasta, mutta silti heidän on vaikea vähentää juomistaan.1


Pitkäaikaisen alkoholille altistumisen ajatellaan aiheuttavan muutoksia aivoalueilla, jotka osallistuvat palkitsemiseen, motivaatioon, muistiin ja itsehillintään, mikä lisää henkilön halua käyttää alkoholia.2 Alkoholiriippuvainen ei kykene enää tuntemaan juomisen tuomaa mielihyvää ja silti hänellä on tarve juoda alkoholia.3 Tämän vuoksi henkilö juo välttääkseen alkoholin käytön lopettamiseen liittyviä oireita (´negatiivinen vahvistaminen´), ennemmin kuin tunteakseen hyvää oloa (´positiivinen vahvistaminen´).3

 

Tietoa alkoholiriippuvuudesta

Alkoholiriippuvuuteen liittyy liiallista ja hallitsematonta juomista, joka merkittävästi vaikuttaa henkilön kykyyn jatkaa normaalia toimintaa työssä ja kotona, ja jolla voi olla vakavia vaikutuksia yleiseen terveyteen. Alkoholiriippuvuuteen liittyvät haitat ovat merkittäviä tämän läheisille, terveydenhuollon palvelujen kuormitukselle sekä yleisesti koko yhteiskunnalle.

Alkoholiriippuvainen henkilö haluaisi yleensä vähentää juomistaan, mutta ei pysty siihen koska juomishimo sekä vieroitusoireet, kuten pahoinvointisuus tai ahdistuneisuus, estävät sen.3

Oireet

Alkoholiriippuvuuden tunnusmerkkejä on, että henkilö juo suuria määriä alkoholia pidemmän aikaa kuin on tarkoitus, ja tällä on merkittävä vaikutus henkilön kykyyn elää normaalia arkea.1 Alkoholiriippuvainen haluaa yleensä vähentää juomistaan, mutta ei kykene siihen halujensa ja lopetusoireiden, kuten pahoinvointisuus ja ahdistuneisuus, vuoksi.1

 

Juominen voi johtaa kodin vastuiden laiminlyöntiin, kuten lastenhoito ja askareiden tekeminen, ja poissaoloihin töistä.1 Alkoholin juominen voi jatkua vaikka henkilö itse tai muut joutuisivat vaaraan, esimerkiksi ajaminen ja koneiden käyttö alkoholin vaikutuksen alaisena.1

 

Alkoholiriippuvuuden fyysiset oireet voivat olla vapinaa, kävelyongelmia ja univaikeuksia.1 Vaikeaan alkoholiriippuvuuteen liittyy enemmän itsemurha-ajatuksia ja yrityksiä.1

 

107 miljoonaa

ihmistä maailmassa kärsii alkoholiriippuvuudesta.1

26 vuotta

on keskimääräinen ikä riippuvuuden kehittymiselle.2

Epidemiologia ja kustannus yhteiskunnalle

Maailmanlaajuisesti 107 miljoonaa ihmistä kärsii alkoholiriippuvuudesta.4 Alkoholin kulutus vaihtelee uskonnollisten ja kulttuuristen asenteiden mukaan ja se on runsaampaa korkean tulotason maissa.5 Alkoholiriippuvuus kehittyy yleensä 20- ja 30-vuotiailla, vaikka sairastuneet henkilöt tyypillisesti aloittavat liiallisen juomisen jo teini-iässä.1,6 Miehillä on kaksi kertaa suurempi todennäköisyys sairastua alkoholiriippuvuuteen kuin naisilla.6

 

Alkoholiriippuvuus on syy yli 200 sairauteen ja vammaan, mukaan lukien mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, maksakirroosi, syöpä ja verenkierron häiriöt.7 Monikansallisessa kartoituksessa 77 % alkoholiriippuvaisista kärsi vähintään yhdestä muusta samanaikaisesta sairaudesta.8

 

Alkoholiriippuvuus on seitsemänneksi suurin riskitekijä ennenaikaiselle kuolemalle ja alentuneelle toimintakyvylle maailmanlaajuisesti, vastaten 2,2 % kaikista kuolemista naisilla ja vastaavasti 6,8 % miehillä.5 15–49 -vuotiailla alkoholin käyttö on suurin riskitekijä ennenaikaiselle kuolemalle, vastaten 3,8 % kaikista kuolemista naisilla ja 12,2 % miehillä.5 Useat näistä kuolemista johtuvat liikenneonnettomuuksien ja väkivallan aikaansaamista vammoista.7

 

Maailman terveysjärjestön (WHO) maailmanlaajuisessa kartoituksessa havaittiin, että alkoholiriippuvaisilla on poissaoloja töistä ja harrastuksista keskimäärin kaksi päivää enemmän vuodessa.9 Alkoholiriippuvuus vaikuttaa henkilön mielenterveyteen, tunne-elämään ja peri-, perhe- ja työkaverisuhteisiin.6

Tietoa alkoholiriippuvuudesta

Alkoholin käyttö on seitsemäksi yleisin riski ennenaikaiseen kuolemaan tai työkyvyn menetykseen maailmassa.4

15-49 -vuotiaiden kaikista kuolemista voidaan katsoa naisilla 3,8 %:n ja miehillä 12,2 %:n johtuneen alkoholista.4

Jos epäilet, että itselläsi - tai läheiselläsi - on alkoholiriippuvuuden oireita, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

Diagnoosi ja hoito

Alkoholiriippuvuus voidaan diagnosoida lääkärin kanssa käytyjen keskustelujen avulla henkilön alkoholin käytön tottumuksista ja alkoholikäyttäytymisestä sekä tarkastelemalla mahdollisia fyysisiä oireita.1

 

Tärkeä osa alkoholiriippuvuuden hoitoa on hoitotavoitteen asettaminen, joka voi sisältää täysraittiutta tai käytön vähentämistä. Vaikka täysraittius tarjoaa parhaat terveyshyödyt, useimmat ihmiset ovat haluttomia tai kyvyttömiä lopettamaan juomisen kokonaan. Alkoholinkäytön vähentäminen voi olla vaihtoehtoinen tapa vähentää alkoholinkäytön haittoja.10

 

Alkoholiriippuvuuden hoidossa on suurimmat puutteet (ts. hoitamattomien potilaiden määrä) kaikista mielenterveyden häiriöistä; vain yksi viidestä alkoholiriippuvaisesta hakee hoitoa.6,11 Monet välttelevät hoitoa, koska pelkäävät leimaantuvansa.12 Tukiryhmät ovat tärkeä osa alkoholiriippuvuuden hoitoa sekä yksilölle että hänen läheisilleen. Useat hoitoa saaneet paranevat pitkällä aikavälillä.13

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. The addicted human brain viewed in the light of imaging studies: brain circuits and treatment strategies. Neuropharmacology. 2004;47(Suppl 1):3–13.
 3. Gilpin NW, Koob GF. Neurobiology of alcohol dependence. Alcohol Res Health. 2008;31(3):185–195.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015–1035.
 6. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 7. World Health Organization. Alcohol fact sheet. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol [accessed 26 September 2019].
 8. Odlaug BL, Gual A, DeCourcy J, Perry R, Pike J, Heron L, Rehm J. Alcohol dependence, co-occurring conditions and attributable burden. Alcohol Alcohol. 2016;51(2):201–209.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 10. Ambrogne JA. Reduced-risk drinking as a treatment goal: what clinicians need to know. J Subst Abuse Treat. 2002;22(1):45–53.
 11. Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ. 2004;82(11):858–866.
 12. Keyes KM, Hatzenbuehler ML, McLaughlin KA, Link B, Olfson M, Grant BF, Hasin D. Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States. Am J Epidemiol. 2010;172(12):1364–1372.
 13. Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Huang B, Ruan WJ. Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, 2001–2002. Addiction. 2005;100(3):281–292.

 1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 2. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 4. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015-1035.

More from lundbeck

Our Commitment

We strive for Progress in Mind - our multifaceted approach to patients.

Research and Development

R&D of new and improved treatments is at the core of what we do.

Sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.