Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Privatlivspolitik

Beskyttelse af private persondata

Lundbeck Pharma A/S og H. Lundbeck A/S (tilsammen benævnt "Lundbeck" eller "vi") vil hver (som dataansvarlig) indsamle, behandle, anvende og videregive personoplysninger om dig som beskrevet i flere detaljer i denne privatlivspolitik. Lundbeck er forpligtet til at beskytte og hemmeligholde de personlige data vi indsamler. Når vi behandler persondata, vil Lundbeck (som datakontrollant) opfylde den relevante lovgivning, herunder EU’s Persondataforordning (General Data Protection Regulation ”GDPR”) og den danske Databeskyttelseslov.

I dette politikafsnit kan du læse om, hvordan Lundbeck behandler dine persondata. Hvis du benytter Lundbeck.com til at ansøge om et job eller bruger vores Compliance Hotline (som ekstern), så vær venlig at læse de privatlivspolitikker, som specielt gælder for disse services.

 

Når Lundbeck behandler persondata indsamlet via andre kanaler end via dette websted, vil Lundbeck specifikt informere dig om, hvordan dine persondata behandles. Når det gælder visse særlige behandlingsaktiviteter, kan du læser mere under sektion 1.

 

Hvis du har nogen spørgsmål, så hold dig ikke tilbage fra at henvende dig til Lundbecks Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer) ved at bruge kontaktoplysningerne, som du finder i sektion 6.

1. Lundbeck’s behandling af persondata

Lundbeck kan behandle følgende persondata, der vedrører dig, som beskrevet herunder.

Vil vi udføre automatiseret beslutningstagning, herunder profilering

Personoplysningerne er underlagt automatisk beslutningstagning, herunder profilering. Vi bruger dine personlige data til automatisk at forudsige dine forventninger til os for løbende at forbedre din oplevelse med vores produkter og tjenester gennem personalisering, f.eks. af e-mails eller indhold på vores hjemmesider.

Type af behand-ling og
individ-kategorier
Kategorier
af personlige data og kilde hvis relevant
Formål med behandling
Lovgrundlag
Offentliggørelse af
personlige data, hvis relevant, og det lovmæssige grundlag for
offentliggørelsen
Tilbageholdelse
Via Lundbeck.com/dk – Brugere af “kontakt os” formularen (Rapportér en bivirkning)
Hvis brugere af Lundbeck.com/dk benytter vores “kontaktformular”
til at rapportere bivirkninger og uønskede virkninger ved vores medicinske produkter (som patienter), vil vi indhente følgende data fra patienten:
 • Kontaktoplysninger (navn/initialer, adresse, e-mail adresse)
 • Land
 • Information om fødselsdato, alder/aldersgruppe, køn
 • Information om helbredstilstand og
  behandling med medicin
 • Sexliv/seksuel orientering (kun hvis det rapporteres og er relevant*)

  * Almindeligvis bliver denne datakategori ikke specifikt
  efterspurgt og indsamlet, men kun indfanget og behandlet hvis den bliver rapporteret i forbindelse med en bivirkningsrapport og er relevant for den medicinske og videnskabelige vurdering og evaluering af sagen
   
 • Kriminelle domfældelser/
  lovertrædelser (udelukkende når de rapporteres og er relevante*)

  * Almindeligvis bliver denne datakategori ikke specifikt
  efterspurgt og indsamlet, men kun indfanget og behandlet, hvis den bliver rapporteret i forbindelse med en bivirkningsrapport med forbindelse til en retssag eller en forsikringssag, eller hvor data er relevant for den medicinske og videnskabelige vurdering og evaluering af sagen

   
 • Andre personlige data som findes i mailen eller i det
  vedhæftede dokument

Sundhedsprofessionelle og individer som rapporterer på vegne af patienter:

 • Kontaktinformation (navn/initialer, adresse,
 • e-mail adresse
 • Land
 • Sundhedspersonens profession/titel
  (kun HCP = sundhedsprofessionelle)
 • Andre personlige data som findes i mailen eller i det
  vedhæftede dokument

  Om den kilde til data, som indhentes via “kontakt os” formularen (PV) er en slægtning/individ eller sundhedsperson, som rapporterer på vegne af dig og offentlig tilgængelige kilder, som websider eller sociale medier (almindeligvis bliver disse kilder ikke monitoreret). Afhængig af relevante regulering, har Lundbeck ansatte, som tilfældigvis identificerer bivirkninger i offentlig tilgængelige kilder (fx sociale medier), imidlertid en forpligtelse til at indrapportere disse til Lundbeck.

 


 • Det kræves i loven at H. Lundbeck A/S indsamler og behandler dine persondata. Vi er forpligtede til at registrere, monitorere og analysere de bivirkninger, som bliver rapporteret til Lundbeck, og til at gennemføre medicinsk og videnskabelig evaluering af en hvilken som helst bivirkning, som kunne være forbundet med et Lundbeck produkt. Dette sker for at sikre høje kvalitetsstandarder, for at forbedre patientplejen og patientsikkerheden og for at vurdere risiko- fordels profilen ved de medicinske produkter.

Det lovmæssige grundlag for Lundbeck’s indsamling og behandling af dine personlige
data er:

 • en lovmæssig forpligtelse i § 53 i Lægemiddelloven og § 5 i den danske Bekendtgørelse om monitorering af bivirkninger af medicinske produkter, som implementerer dele af kapitel 1 og 3 i Title IX of Directive 2001/83/EC fra Europa-Parlamentet og Europarådet af 6. november 2001 og ajourført i Directive 2010/84/EU fra Europa-Parlamentet og Europarådet, 15. december 2010 jf. Artikel 6 (1) (c) i EU’s Persondataforordning, GDPR
   
 • for at sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder inden for sundhedssystemet og for medicinske produkter jf. Artikel 9(2)(i) i GDPR; og
   
 • for kriminel domfældelse: § 8(3) i Databeskyttelses-loven, jf. Artikel 10 i GDPR. Det er Lundbeck’s vurdering, at databehandling af kriminel domfældelse er (når det er relevant) nødvendig for den medicinske og videnskabelige vurdering og for at sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder inden for sundhedssystemet og af medicinske produkter.

 

For fortsat at kunne sikre sikkerheden ved vores produkter kan vi offentliggøre dine persondata til relevante lokale sundhedsmyndigheder, forretningspartnere og selskaber i Lundbeckruppen. 

Det lovmæssige grundlag for offentliggørelse er:

 • en lovmæssig forpligtelse § 53 i Lægemiddelloven og § 6 og 7 Bekendtgørelse om monitorering af bivirkninger af medicinske produkter, som implementerer dele af kapitel 1 og 3 i Title IX of Directive 2001/83/EC fra Europa-Parlamentet og Europarådet af 6. november 2001 og ajourført i Directive 2010/84/EU fra Europa-Parlamentet og Europarådet, 15. december 2010 jf. Artikel 6 (1) (c) i EU’s Persondataforordning, GDPR
   
 • for at sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder inden for sundhedssystemet og for medicinske produkter jf. Artikel 9(2)(i) i GDPR; og
   
 • for kriminel domfældelse: § 8(3) i Databeskyttelses-loven, jf. Artikel 10 i GDPR. Det er Lundbeck’s vurdering, at databehandling af kriminel domfældelse er (når det er relevant) nødvendig for den medicinske og videnskabelige vurdering og for at sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder inden for  sundhedssystemet og af medicinske produkter.
Ifølge relevant lovgivning om lægemiddelovervågning er vi forpligtet til at opbevare dine personlige data i produktets livstid plus ekstra 10 år som minimum. Imidlertid kan tilbageholdelses-perioden være længere, hvis det er påkrævet af brancheregler eller national lovgivning.
Via Lundbeck.com - Brugere af “kontakt os” formularen (andre forespørgsler end Rapportér en bivirkning)
 • Navn, telefonnummer, e-mail adresse
 • Navn på organisationen
 • Land
 • Andre personlige data som er indeholdt i mailen eller i det vedhæftede dokument
 • Type af den eventuelt efterspurgte service
 • Afhængig af den efterspurgte service
 • Håndtering af forespørgsler


Det lovmæssige grundlag er Lundbeck’s retmæssige interesse i tilvejebringelse af den efterspurgte service og i håndteringen af forespørgsler, herunder undersøgelser i denne sammenhæng, jf. Artikel 6(1)(f) i EU’s Persondataforordning, GDPR.

Vi vil kunne offentliggøre dine personlige data til

 • vores datterselskaber inden for Lundbeckgruppen 
 • andre modtagere afhængig af din henvendelse for at kunne håndtere din anmodning. 

Afhængig af din henvendelse er det lovmæssige grundlag for offentliggørelsen kontrakt (Artikel 6(1)(b) i GDPR), samtykke (Artiklerne 6(1)(a) og 9(2)(a) i GDPR), opfyldelse af en lovmæssig forpligtelse (Artikel 6(1)(c)) og /eller Lundbeck’s retsmæssige interesse i at tilvejebringe den efterspurgte service og i at håndtere din forespørgsel, jf. Artikel 6(1)(f) i GDPR.

Persondata i relation til dine forespørgsler og henvendelser vil blive fjernet, umiddelbart efter du har fået svar, medmindre lagring i en længere periode kræves ifølge relevant lovgivning.
Via Lundbeck.com – Alle brugere af websitet (via cookies) 
Via brug af cookies kan vi indsamle information om, hvordan du benytter Lundbeck.com og din adfærd online.Den type privatlivsdata, som indsamles, udgøres af: 
 • IP adresse, herunder netværkslokation 
 • Information om din computer
 • Browsertype
 • Søgeord
Vi anvender nødvendige cookies, funktionelle cookies, cookies til statistik og markedsføring. Se venligst en fuld beskrivelse af disse cookies i vores  Cookie Politik.Det lovmæssige grundlag er samtykke, jf. Artikel 6(1)(f) i EU’s Persondataforordning, GDPR, jf. også den danske bekendtgørelse om brugen af cookies.

For nødvendige cookies, er det lovmæssige grundlag Artikel 6(1)(f) i GDPR.

Lundbeck har en retsmæssig interesse i at stille et website og dets funktionaliteter til rådighed for brugerne.
 


Data indsamlet via cookies kan blive delt med vores tredjeparts cookie-leverandør, herunder via plug-ins. I visse tilfælde vil Lundbeck blive opfattet som med-kontrollant sammen med nogle af disse tredjeparter. Du kan læse mere og finde et link til disse tredjeparters privatlivsbekendtgørelser under vores Cookie-Politik.

 

Cookies og tilhørende indsamlede personlige data vil blive fjernet som beskrevet i vores Cookie-Politik, medmindre lagring i en længere periode kræves ifølge relevant lovgivning.
Data
indsamlet via tilmelding til møder, symposier, webinarer og lign. samt
udfyldelse af bestillingslister 

Kontaktoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Information relateret til mødeaktiviteten, såsom
transport, indkvartering og bespisning.

 

Information relateret til bestillingen af materialet

 

Spørgsmål stillet af deltageren/bestilleren

 

Andre personlige data, som er indeholdt i tilmeldingen eller bestillingslisten

 • Intern kommunikation
 • Vidensdeling på tværs af lokationer og enheder i Lundbeck
 • Oversigt over deltagere
 • Transport og indkvartering
 • Håndtering af den efterspurgte service

Lovgrundlaget udgøres af Lundbecks legitime interesser, jf.
artikel 6(1)(f) i EU’s Persondataforordning, GDPR.

 

De legitime interesser, der forfølges, er tilvejebringelse af den efterspurgte service samt at facilitere storstilet
kommunikation, samarbejde, vidensdeling og etablering af en positiv og inkluderende arbejdskultur på tværs af Lundbeck-koncernens virksomheder.

Vi vil kunne offentliggøre dine personlige data til:

 • Vores datterselskaber inden for Lundbeck-gruppen
 • Andre modtagere afhængig af din henvendelse for at kunne håndtere din anmodning.

Afhængig af din henvendelse er det lovmæssige grundlag for offentliggørelsen af kontrakt (artikel 6(1)(b) i GDPR), samtykke (artiklerne
6(1)(a) og 9(2)(a) i GDPR), opfyldelse af en lovmæssig forpligtelse (artikel 6(1)(c)) og/eller Lundbecks retmæssige interesse i at tilvejebringe den efterspurgte service og i at håndtere din forespørgsel, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR.

 

Ved tilmelding til møder, symposier, webinarer og lign. overfører vi også dine personoplysninger til vores databehandlere Microsoft, Nyhavn Rejser og Qondor A/S, som kan ligge uden for EU. Microsoft, Nyhavn Rejser og Qondor A/S vil behandle og opbevare personlige data om dig på Lundbecks vegne og udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner. I begrænset omfang vil Microsoft behandle personoplysningerne til egne formål som en uafhængig persondataansvarlig – flere oplysninger i Microsofts privatlivspolitik her.Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålene, dog maksimalt 2 år.

Samtykke til at sende e-mailopdateringer med elektronisk markedsføring om Lundbeck Pharma A/S' produkter, studier og efteruddannelse.

 

Ved tilmelding til e-mailopdateringerne gives der ligeledes samtykke til, at Lundbeck Pharma A/S må indsamle oplysninger om brugen af e-mailen, herunder om e-mailen bliver åbnet.

Navn, arbejdssted, titel på den registrerede, e-mailadresse På vegne af Lundbeck Pharma A/S vil din lokale produktspecialist sende dig e-mailopdateringer om Lundbecks produkter, studier og efteruddannelse Det lovmæssige grundlag er samtykke efter markedsføringslovens § 10, jf. Artikel 6(1)(f) i EU’s Persondataforordning, GDPR Oplysningerne offentliggøres ikke.  Vi opbevarer dine personoplysninger indtil samtykket tilbagekaldes eller overførselsgrundlaget bortfalder ved passivitet.

2. Frivillig/Tvungen tilvejebringelse af persondata

Når vi indsamler dine persondata direkte, fx via kontaktformularer, eller når du tilmelder dig Lundbeck Magazine eller investor-meddelelser, så afgiver du persondata frivilligt. Du har ingen forpligtelse til at give information til os. Konsekvenserne af ikke at afgive persondata er, at vi ikke kan yde dig service eller hjælpe dig i forbindelse med den forespørgsel, du efterspørger. 

3. Lundbecks brug af databehandlere

Lundbeck anvender databehandlere (fx hostingfirmaer, IT-leverandører, også ifms cookies, konsulenter, forretningspartnere og medlemmer af Lundbeckgruppen), og dine persondata kan derfor blive overført til, behandlet og opbevaret af disse tredjeparter, som er hyret af Lundbeck, og de vil behandle dine data på vegne af Lundbeck og hjælpe med leveringen af det indhold og de services, du anvender eller efterspørger. Disse tredjepartsleverandører vil være forpligtede overfor Lundbeck til at sikre hemmeligholdelsen af dine data og til at tage tilstrækkelige tekniske og organisatoriske midler i anvendelse for at beskytte dine data mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller misbrug eller anden ulovlig behandling.

4. Overførsel af data til lande udenfor EU/EEA

Vi vil kunne overføre persondata til andre lande, hvoraf nogle måske endnu ikke fra Europakommisionens side har fået konstateret et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse. Lundbeck vil sikre, at sådanne overførsler vil blive udført i overensstemmelse med relevant lovgivning om databeskyttelse, herunder EU’s Persondataforordning, GDPR.

 

Overførsler til lande udenfor EU/EEA kan finde sted, hvis modtageren tilslutter sig EU's standard-kontraktklausuler. Overførsel kan også finde sted, hvis modtageren befinder sig i et land, som leverer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse (se den fulde liste med disse ’sikre lande’ på EU-kommisionens website). Hvis dine persondata overføres til andre Lundbeck datterselskaber, vil overførslen basere sig på Lundbecks aftaler mellem gruppens medlemmer, the Lundbeck Intra Group Agreements, (eller de bindende virksomhedsregler, Binding Corporate Rules, når først de er implementeret). Mere information kan fås ved at kontakte Lundbeck vha. kontaktoplysningerne beskrevet i sektion 6.

 

For data vedr. lægemiddelovervågning, som Lundbeck overfører til sundhedsmyndighederne i lande udenfor EU/EEA, så er det lovmæssige grundlag for overførslen Artikel 49(1) (d) i EU’s Persondataforordning, GDPR (overførsel er nødvendig af vægtige grunde i offentlighedens interesse).

5. Dine rettigheder som datasubjekt

Lundbeck har taget alle nødvendige og tilstrækkelige trin for at beskytte dine persondata og sikre dine rettigheder som datasubjekt.

 

Iflg. EU’s Persondataforordning, GDPR, og den danske Databeskyttelseslov om behandling af persondata, har du visse rettigheder som beskrevet nedenfor. Bemærk venligst, at visse begrænsninger kan gælde for dine muligheder for at udøve disse rettigheder.

 

Hvis du ønsker at udøve en hvilken som helst af dine rettigheder, så kontakt venligst Lundbeck ved at benytte kontaktoplysningerne, som beskrevet i sektion 6.

 

Adgangsrettigheder

Du har retten til at efterspørge adgang til de persondata, som Lundbeck behandler om dig. Lundbeck skal som udgangspunkt forsyne dig med en kopi af de persondata, som er under behandling gratis eller elektronisk, hvis forespørgslen er blevet fremsendt ved at anvende en almindelig brugt elektronisk formular.

 

Ret til berigtigelse

Du har retten til at berigtige unøjagtige persondata, som vedrører dig, herunder til at færdiggøre ufuldstændige persondata.

 

Ret til udslettelse (retten til at blive glemt)

Du har retten til at slette persondata, som vedrører dig.

 

Ret til begrænsning

Du har retten til at begrænse Lundbecks behandling af persondata, som vedrører dig.

 

Ret til data-portabilitet

Når behandling baseres på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen udføres via automatiserede midler, har du retten til at modtage persondata, som vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har retten til at overføre disse persondata til en tredjepart uden nogen hindringer fra Lundbecks side, hvis det er teknisk muligt.

 

Ret til at gøre indsigelse

Du har retten til at gøre indsigelse, baseret på grunde som relaterer sig til din særlige situation, på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen af persondata, som vedrører dig; denne ret er baseret på lovlige interesser som lovmæssig basis for behandlingen (som beskrevet i artikel 6 (1)(f) i EU’s Persondataforordning, GDPR, og § 6 i den danske Databeskytttelseslov), herunder profilering baseret på denne bestemmelse. På de punkter hvor du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, må Lundbeck ikke længere behandle persondata, medmindre Lundbeck kan fremvise tvingende lovlige grunde for behandlingen, som kan tilsidesætte dine interesser, rettigheder og frihed, eller hvis behandlingen er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar for lovlige krav.

 

Når dine persondata behandles med et direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid retten til at gøre indsigelse mod behandling af persondata, som vedrører dig, til brug for sådan markedsføring, herunder profilering i den udstrækning, det relaterer sig til sådan direkte markedsføring. Når du gør indsigelse mod behandling med direkte markedsføringsformål, må Lundbeck ikke længere behandle dine persondata med sådanne formål.

 

Behandling baseret på samtykke

Hvis behandling af dine persondata baseres på dit samtykke, kan du tilbagetrække dit samtykke til hver en tid. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker Lundbeck’s behandling af dine persondata, inden din tilbagetrækning af samtykket.

 

Anmeldelse af klage

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, Lundbeck løser din klage på, har du mulighed for at indsende en klage til Datatilsynet.

 

Datatilsynet

Telefonnummer: (+45) 33 19 32 00

E-mail adresse: dt@datatilsynet.dk

Websted: www.datatilsynet.dk

6. Kontaktoplysninger for Lundbeck og for Lundbecks Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer)

Hvis du har spørgsmål om Lundbecks behandling af persondata, så kontakt venligst Lundbecks Databeskyttelsesrådgiver.

 

H. Lundbeck A/S

Attn: Data Protection Officer

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

 

E-mail adresse: dataprivacy@lundbeck.com

Telefon: (+ 45) 3630 1311 (spørg efter vores Databeskyttelsesrådgiver/Data Protection Officer).

 

Hvis du kontakter vores Databeskyttelsesrådgiver, vil H. Lundbeck A/S behandle de persondata, du overgiver til os sammen med din forespørgsel, med det formål at behandle og besvare din forespørgsel.

 

Læs venligst vore privatslivsbekendtgørelse vedrørende denne behandlingsaktivitet her.

Mere fra Lundbeck

Bæredygtighed

Lundbeck er fortsat forpligtet på bæredygtighed gennem vores stærke strategi.

Om os

Et globalt medicinalfirma specialiseret i hjernesygdomme.

Karriere

Tag dit næste trin på karrierestigen hos Lundbeck.