Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Transparente interaktioner

Samarbejde med sundhedsprofessionelle og patienter

Vi bekender os til transparens. Derfor offentliggør vi pengeoverførsler til individuelle sundhedspersoner og patienter og til deres respektive organisationer. Vi arbejder med sundhedsprofessionelle og patientorganisationer om at levere nye behandlingsmuligheder inden for hjernesygdomme, og vores samarbejdsrelationer er velregulerede.

Styrke gennem samarbejde

For at kunne udvikle og levere innovativ behandling af hjernesygdomme arbejder vi med en række interessenter. De omfatter sundhedsprofessionelle, patienter og deres respektive organisationer. Vi samarbejder om forskning, klinisk udvikling, udveksling af videnskabelig information og marketing- og salgsaktiviteter.

 

Disse interaktioner er velregulerede af nationale love og brancheforeningers reglementer, som vi integrerer i vores arbejdsprocesser, træning og retningslinjer.

 

Vi bekender os til transparens og den information om interaktioner, vi offentliggør, følger gældende love eller reglementer fra de brancheforeninger, vi har tilsluttet os, som f.eks. the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Lægemiddelindustriforeningen (LIF) og det tilsluttede brancheetiske nævn, Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI).

Eksterne samarbejder

Vi er som lægemiddelvirksomhed forpligtet til, via hjemmesiden, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

De eksterne konsulenter er gjort bekendt med gældende regler og Lundbeck Pharma A/S påtager sig ansvaret for at sikre at Lobbykodekset overholdes af denne tredje part. 

 

Lundbeck Pharma A/S har pt. følgende eksterne samarbejder:

 

LEAD Agency

Ravnsborg Tværgade 5C, 2200 København

Molecule Consultancy A/S
Dampfærgevej 27-29, 5 sal, 2100 København

 

Policy Group A/S
Amaliegade 6, 1256 København K

Donationer og tilskud til hospitaler 2023

Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder

Lundbeck Pharma A/S har indberetnings- og informationspligt, når vi ved aftale knytter en sundhedsperson til virksomheden – lønnet som ulønnet.

 

Efter hvert kalenderår indberettes en liste til Lægemiddelstyrelsen med navne på de sundhedspersoner, som vi har haft et samarbejde med samt perioden for tilknytningen.

 

Sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelindustrien offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens website.

Samarbejde med patientforeninger

Klik på linket for at åbne dokumentet

- Migræne & Hovedpineforeningen  (Political Meeting - Bornholm)

- Migræne & Hovedpineforeningen (Dialogværktøj)

- Danmarks Patientforening for Hovedpineramte (Folder om migræne)

- Danmarks Patientforening for Hovedpineramte (Folder om migræne - tillæg)

- Migræne og Hovedpineforeningen (Migræne test)

- Migræne og Hovedpineforeningen (Migræne test '24)

Mere fra lundbeck

Ansvarlig forretningsførelse

Vi forfølger vores forretningsformål guidet af flere pejlemærker og vores Code of Conduct.

Klimaindsats

At spare på energi og reducere CO2 udledning er strategiske prioriteter for Lundbeck.

Patienter 

Vi opfatter patienter som mennesker og forpligter os på at støtte personen bag sygdommen.