Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Adgang til hjernesundhed

Dedikerede på at forbedre hjernesundhed

Vi er dedikerede til at forbedre adgang til hjernesundhed i overensstemmelse med WHO’s principper for retten til sundhed. Via forskning skaber vi adgang til innovative lægemidler og modarbejder barrierer for adgangen. Vi arbejder for at øge accepten af hjernesygdomme og for at beskytte kvaliteten af vore lægemidler.

Principperne om retten til sundhed

Ved at bygge på mere end 70 års erfaring med forskning, udvikling og fremstilling af medicin til behandling af hjernesygdomme underbygger Lundbecks sine koncernaktiviteter med en strategi om adgang til hjernesundhed. Denne afspejler WHO’s fire principper om retten til sundhed: Tilgængelighed, Adgang, Accept og God kvalitet.

 

Vi har defineret vores mål indenfor hver af disse principper. Vi vil udbygge vore nuværende handlinger med nye initiativer i de kommende år:

 

  • Tilgængelighed: Vi vil udnytte vores specialistkendskab til at adressere hjernesygdommenes byrde og vil fortsat gøre vores lægemidler tilgængelige.
  • Adgang: Vi vil arbejde for adgang til vore lægemidler ved at gøre noget ved diskriminerende, fysiske, økonomiske og informationsmæssige barrierer.
  • Accept: Vi vil forbedre ligestilling for mental sundhed, formindske stigmatisering, støtte nationale tiltag til selvmordsforebyggelse og forbedre den kulturelle accept af hjernesygdomme.
  • God kvalitet: Vi vil forsyne markedet med højkvalitets medicinprodukter, sikre patientsikkerhed og bekæmpe forfalsket medicin.

Vi udvider hver af disse nedenfor.

We expand on each of these below.

Tilgængelighed

Lundbeck engagerer sig i forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af innovative lægemidler. Ved at bygge på vores stærke videnskabelige forståelse af hjernesygdomme udvikler vi omformende lægemidler, og vores globale tilstedeværelse bringer innovativ behandling til mennesker, som lever med psykiatriske og neurologiske sygdomme.

Det er alvorlige og livstruende sygdomme, som påvirker livskvaliteten for patienter og deres pårørende. Selvom der de sidste 50 år har været en revolutionerende forandring i behandlingsmulighederne, er der stadig et omfattende udækket behov.

 

Lundbeck er fortsat forpligtet på at levere den innovation, som patienterne har brug for. Vi arbejder utrætteligt på at drive neurovidenskab fremad, udvikle ny livsforandrende behandlinger og understøtte patientsamfundene. Alt hvad vi gør, tjener vores overordnede formål med at genoprette hjernesundhed og omskabe livet for de millioner af mennesker, som lever med hjernesygdomme.

 

Læs mere om Lundbecks forretningsaktiviteter i vores nyeste årsberetning.

Årsberetning

Læs vores årsberetning for 2019 for mere information.

Adgang

På grund af den indbyggede høje risiko har mange virksomheder reduceret deres investeringer eller endda helt opgivet forskning indenfor hjernesygdomme. Lundbeck har utrætteligt opretholdt sit fokus på dette afgørende behandlingsområde.

 

I de kommende år vil vi tage yderlige skridt til at gøre noget ved diskriminerende, fysiske, økonomiske og informationsmæssige barrierer for at give bedre adgang til sikre og effektive behandlinger for hjernesygdomme.

 

Vi anerkender de udfordringer, som sundhedssystemerne står overfor under pres fra stigende krav, og vi forstår bekymringer over prispres på innovative behandlinger. Men vi er overbeviste om, at vores kommercialisering af forbedrede behandlinger skaber værdi for patienter, samfund og investorer.

 

At drive en bæredygtig virksomhed stiller krav til os om at investere i nye og bedre behandlinger for patienter, samtidig med at det reducerer den samfundsmæssige byrde og leverer et konkurrencedygtigt afkast for vores investorer. Den værdi vi genererer fra vores markedsførte lægemidler, tillader os at reinvestere i forskning og udvikling af nye og bedre behandlinger.

Medical product donations continue to play an important role for many diseases that affect populations living in low and middle-income countries, and for people living in poverty, it may represent the only chance they have to access the treatment they need.

 

The partnership between the UK based health charity, IHP, and Lundbeck contribute in addressing the unmet mental health needs in the Middle East and Africa region as well as raising awareness of mental health conditions, fighting stigma, advocating for parity for mental health and ultimately serving the people often overlooked in mental health provision.

Accept

Vi arbejder på at forøge den kulturelle accept af hjernesygdomme, forbedre ligestilling for mental sundhed, formindske stigmatisering, støtte opmærksomhed omkring sygdom og tilbyde uddannelse. De, der i sidste ende nyder godt af dette, er mennesker med hjernesygdomme og deres pårørende.

 

Lundbeck indgår partnerskaber med støttegrupper, herunder the International Association for Suicide Prevention og the World Federation for Mental Health, GAMIAN-Europe og EUFAMI. Vores partnerskab med the International Association for Early Interventions on Mental Health har til hensigt at fremme #ChatSafe Guidelines med online kommunikation om selvmordsforebyggelse.

 

Til at drive vort globale engagement og uddannelsesindsatsen indenfor selvmordsforebyggelse udgav vi i 2019 ‘Mental Health and Suicide Prevention - Lundbeck's Recommendations and Commitments’. Indholdet blev sammensat efter konsultation med eksperter indenfor området, og formålet er at fremme opmærksomhed og støtte uddannelse i selvmordsforebyggelse.

Lundbeck has also been a proud supporter of World Mental Health Day since 2015, working in close collaboration with our global and local mental health advocacy partners to raise mental health awareness and fight stigma. In 2021, we published a new position paper 'Mental health in an unequal world' with Lundbeck’s views on the socio-economic determinants of mental health.

God kvalitet

Vores indsats med at sikre medicin af god kvalitet omfatter hele forsyningskæden fra tidlig forskning, klinisk udvikling og fremstilling, og helt til distribution til apoteker.

System til kvalitetssikring

Vi integrerer vores processer for kvalitets- og patientsikkerhed i ’GxP’ kvalitetsstyringssystem. ’GP’ står for God Praksis, hvor ’x’ repræsenterer laboratoriemæssig (GLP), klinisk (GCP), pharmacovigilance (GPvP), fremstilling (GMP) og distribution (GDP). Vores Gode Praksis opretholdes via procedurer, træning og regelmæssig revision. Vores GxP kvalitetssikringssystem er tilpasset Lundbecks egen Code of Conduct (kodeks for opførsel), forretningsmål og processer, og med nationale og internationale krav til regulering.

Forskning i dyr for sikker og effektiv medicin

Lundbeck pålægges af myndighederne at udføre studier på dyr for at fremme sikre og effektive lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Vi bruger udelukkende dyrestudier, hvor der ikke findes alternativer, og når gevinsterne overgår de mulige risici for ubehag for dyrene.  Vi sikrer en tilpasset omsorg for vores dyr til eksperimenter og arbejder uophørligt på at forbedre vores politikker vedrørende forskning i dyr, procedurer og dyrefaciliteter.

Forebyggelse af forfalsket medicin

Forfalsket medicin er ’fake’ medicin. Det kan dreje sig om produkter, som er bevidst fejletiketteret med korrekte eller forkerte ingredienser, uden aktive ingredienser, med utilstrækkelige aktive ingredienser eller om falske pakninger.

 

Vi tager strenge forholdsregler for at sikre vores forsyningskæde og sikre, at det er ægte Lundbeck lægemidler, der når frem til patienterne hver gang. Vi beskytter vore produkters integritet ved at etikettere pakninger med batchnumre, serienumre og 2D matrix teknologier. Vi benytter transportfirmaer, som er nøje gennemgået og godkendt gennem vores kvalitetsaftaler. Vi samarbejder med toldmyndigheder for at overvåge de forsendelser, som hævder at indeholde Lundbeck produkter, og vi samarbejder med internationale organisationer, der tager sig af bekæmpelse af forfalsket medicin.

 

 

Lægemidler bør kun købes via autoriserede kanaler, som anbefales af sundhedsprofessionelle. Lundbeck tilbyder ikke sine lægemidler til salg på internettet eller gennem sociale medier.

 

Hvis du er bekymret om ægtheden af et Lundbeck produkt, så kontakt os venligst.

Rapportering af bivirkninger

Vi anerkender vores ansvar overfor mennesker, som er afhængige af vores produkter og viden, når det gælder behandling af deres sygdomme. Rapportering af bivirkninger er vigtigt for os for kontinuerligt at evaluere fordele og risici ved vores produkter og for at kunne handle proaktivt, når det er berettiget.

 

Konsultér venligst din læge, hvis du oplever en mulig bivirkning. Du kan også rapportere bivirkninger direkte til Lundbeck via en online kontaktformular. Hvis du foretrækker at tale med en Lundbeckansat i dit eget land, så slå venligst telefonnummeret op på Lundbeck datterselskaber.

Mere fra Lundbeck

Progress in Mind

De seneste nyheder, synspunkter og indsigter indenfor psykiatri og neurologi.

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling af nye og forbedrede behandlinger er kernen i, hvad vi gør.

Genoprettelse af hjernesundhed

Hvad hjernesundhed betyder for os i Lundbeck.