Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Generaliseret angst

Forstå generaliseret angst

Generaliseret angst er en ubehagelig tilstand, som forbindes med overdreven bekymring, og som i betragtelig grad har påvirkning på et menneskes personlige liv, familie og arbejde.

Overblik over generaliseret angst

Mennesker med generaliseret angst (ofte forkortet GAD efter Generalized anxiety disorder) føler sig ekstremt bekymrede, typisk over dagligdags ting. Disse bekymringer relaterer sig ofte til ansvar, økonomi eller helbred – både eget helbred eller de nærmestes helbred.1 Generaliseret angst er forskellig fra normal bekymring, ved at angsten fylder mere, varer længere og ofte er årsagen ikke en specifik bekymring.1

Fakta om generaliseret angst

Generaliseret angst (GAD - Generalized anxiety disorder) er en ubehagelig tilstand forbundet med overdreven bekymring, som i betragtelig grad kan påvirke den ramtes personlige liv, familie og job. Disse bekymringer relaterer sig ofte til ansvar, økonomi eller helbred – både eget helbred og nære pårørendes helbred.1

Mennesker med generaliseret angst oplever en følelse af bekymring det meste af tiden, som synes ude af proportioner, når man sammenligner med den egentlige sandsynlighed, for at noget slemt sker.1

Symptomer på Generaliseret angst

Mennesker med generaliseret angst oplever følelser af bekymringsmæssig karakter det meste af tiden.1 For eksempel kan personen bekymre sig om jobbet, om at skulle passe på deres familie eller om at komme for sent til en aftale.1 Den ramtes bekymringer synes ude af proportion, når den sammenlignes med den egentlige sandsynlighed for at noget slemt skulle ske, alligevel finder de ramte det vanskeligt at kontrollere følelserne.1 Hvis en bekymring løser sig, er det sandsynligt, at den ramte skifter til at bekymre sig om noget andet.1

 

I tilknytning til overdreven bekymring kan mennesker med generaliseret angst have symptomer som koncentrationsbesvær, føle sig nervøs, udtrættes lettere og føle sig irritabel.1 Mennesker med denne lidelse kan også opleve fysiske symptomer som at svede, have kvalme og diarré.1

 

Symptomer på generaliseret angst kan komme og gå henover den ramtes liv, men det opfattes som en langvarig (kronisk) lidelse, og kun få mennesker vil fuldstændig overvinde symptomerne.1

3,7%

mennesker verden over lider af generaliseret angst.2

50%

af de ramte får deres første symptomer før 39-års alderen.2

51%

af de ramte med generaliseret angst er alvorligt invaliderede på nogle områder af deres hjemmeliv, på arbejde, i forholdet til andre eller deres sociale liv.2

Epidemiologi og belastning

3,7% af alle mennesker verden over lider af generaliseret angst.2 Lidelsen er mere almindelig i højindkomstlande (5%) end i lavindkomstlande (1,6%). De fleste mennesker, som er diagnosticeret med generaliseret angst, er midaldrende, men symptomerne optræder henover aldergrupperne.1,2 Generaliseret angst er dobbelt så almindelig hos kvinder end hos mænd.1

 

En verdensomspændende oversigt fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fandt, at 51% af de, der har generaliseret angst, er svært invaliderede på nogle områder af deres hjemmeliv, arbejdsliv, relationer til andre eller sociale liv.2 Mennesker med denne lidelse mister i gennemsnit 8 dage med arbejde eller aktiviteter pr. år på grund af deres lidelse.3 Der er også større sandsynlighed for, at mennesker med generaliseret angst rapporterer dårligere generel velbefindende og livskvalitet end mennesker uden denne lidelse.4

Fakta om generaliseret angst

Generaliseret angst er dobbelt så almindeligt hos kvinder end hos mænd.1

Mennesker med generaliseret angst mister gennemsnitligt 8 dages arbejde eller aktiviteter pr. år på grund af deres lidelse.3

Mennesker som er bekymret for. at de – eller deres nære pårørende – oplever symptomer på generaliseret angst, bør henvende sig til lægen for hjælp og rådgivning.

Diagnosticering og omsorg

Generaliseret angst diagnosticeres i forbindelse med et interview hos lægen, som vil udspørge personen om symptomer og oplevelser. Selvom det er en forholdsvis almindelig lidelse, så viste et studie, at 71% af tilfældene ikke blev opdaget af den praktiserende læge.5 Den høje fejldiagnosticeringsrate skyldes formentlig et stor overlap med symptomer fra andre angst og affektive (humør) lidelser, og det faktum at mange mennesker med generaliseret angst også lider af andre tilstande, oftest social fobi.6

 

Der er for øjeblikket ingen kur for generaliseret angst; symptomerne kan imidlertid håndteres, og den ramtes livskvalitet kan forbedres ved at bruge en kombination af medicin og støtte fra professionelle og nære pårørende.7

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Mere fra lundbeck

At forstå hjernesygdomme

Rejsen mod hjernesundhed starter med en forståelse af sygdommene i hjernen.

Vores videnskab

Lundbeck har udviklet nogle af verdens mest udbredte receptpligtige behandlinger.

Vores forpligtelse

Vi kæmper for Progress in Mind (fremskridt for sindet) – vores mangesidige tilgang til patienter.