Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Forskning og udvikling

Vores kerne er R&D, forskning og udvikling 

At forske i og udvikle transformerende lægemidler er kernen i, hvad vi gør. Vores bestræbelser drives af vores dedikerede ansatte i R&D enhederne. Herudover finansierer vi også uafhængig forskning og samarbejder tæt med partnere over hele verden.

Som en organisation baseret på videnskab er vores (R&D) forsknings- og udviklingsaktiviteter vores vigtigste bidrag til den fælles forpligtelse på at genoprette hjernesundhed. Vi dedikerer vores R & D bestræbelser, baseret på både intern og ekstern innovation, til udvikling af nye og innovative lægemidler indenfor en række indikationer til behandling af hjernesygdomme.

Underliggende sygdomsbiologi

Lundbecks R & D har som mål at gøre det muligt at udforske og udvikle nye lægemidler, som er målrettet hjernesygdommenes underliggende mekanismer. Dette kræver ikke bare omfattende forskning i sygdomsbiologi og -mekanismer, men også en bedre forståelse for forskningsmål og kliniske resultater. Gennem årene har vi opbygget en bred og robust platform indenfor psykiatri og neuro-degeneration, som gør det muligt for os at anvende små molekyler, antistoffer og vacciner i udviklingen af nye lægemidler, som kan behandle symptomer mere effektivt og potentielt også ændre sygdommenes forløb.

Fra idé til patient

Det tager omkring 10-15 år for et nyt lægemiddel at bevæge sig gennem den farmaceutiske værdikæde, fra en idé er udtænkt, indtil godkendt behandling er tilgængelig for patienterne.

Vores R&D organisation

Forskning i Lundbeck er baseret sig på indsatsen fra vores multidisciplinære, bemyndigede projekt-teams, den ekspertise indenfor hjernesygdomsområdet som vi besidder internt, og nye teknologier. Vi arbejder i laboratorier, som sætter standarden indenfor industrien. I hvert projekt-team integreres avanceret viden i R&D discipliner med ekspertise i klinisk praksis og terapeutiske behov.

Respekt for individet

Vi arbejder sammen som individer mod fælles mål. Vi forsøger konstant at udvikle og forbedre vores videnskabelige og personlige evner og kvalifikationer. Dette sætter os i stand til at fremme den enkeltes karrieremuligheder, samtidig med at det fastholder og udvikler vores kompetencer som organisation. Offentliggørelse af vores videnskabelige resultater i internationale tidsskrifter er en naturlig del af vores deltagelse som aktive medlemmer i det internationale, videnskabelige samfund.

Pipeline

Vores pipeline reflekterer vores mål om at levere nye behandlinger, som vil redefinere gældende standard og ramme de områder indenfor hjernesygdomme, hvor vi ser de største behov.

Kliniske forsøg

Lundbecks formål er at genoprette hjernesundhed, og vi er taknemmelige over for patienter, raske frivillige, familier og klinikker, der deltager i vores kliniske forsøg.

Netværk og samarbejder

Lundbecks lange erfaring og stadige arbejde indenfor hjernesygdomme har givet os et stærkt globalt netværk indenfor præklinisk og klinisk neurovidenskabelig forskning. Det er afgørende vigtigt for os at opretholde vores stærke interne R & D kompetence og at bygge eksterne alliancer til at supplere de interne kompetencer, samtidig med at vi udnytter de øgede muligheder indenfor innovative teknologier til vores fordel.

 

Lundbeck har sammen med det personfokuserede genetikfirma, 23andMe Inc. og tænketanken The Milken Institute indtrådt i et stort, nyt studie for at øge forståelsen for de underliggende årsager til moderat og svær depression (MDD Major Depressive Disorder) og bipolar depression. Dette studie afdækker tillige, hvordan disse sygdomme og hjernefunktioner, som opmærksomhed og beslutningstagen, relaterer til genetik.

 

Et andet eksempel er vores deltagelse i samarbejdet med RADAR-CNS med det mål at udvikle nye måder til monitorering af tilstande som MDD, epilepsi og multipel sklerose gennem anvendelse af bærbare apparater og smartphone-teknologi. Denne type meget anvendte teknologi kan afsløre en patients øjeblikkelige tilstand, fjernt fra hospitalet, og med et hidtil uopnåeligt detaljeringsniveau. 

Hver dag går vi på arbejde for at udvikle nye og forbedrede behandlinger, der kan gøre en forskel for mennesker, der lever med hjernesygdomme.

Fremtidig platform

Vores R & D strategi giver os en fremtidsplatform, fra hvilken Lundbeck kan opdage og udvikle stoffer med dokumenteret virkning i biologisk definerede patientgrupper. Dette baseres ikke mindst på vores digitale arbejdsmetode til optimering af behandlingen af hjernesygdomme. Det forventes, at samfundets behov for disse nye behandlingstyper vil stige.

 

Imidlertid har nylige, storskala-analyser af hjerner fra afdøde vist distinkte molekylære spor hos mennesker med psykiatriske tilstande.1 Et internationalt team af forskere har rapporteret, at fem af de store psykiatriske sygdomme har genaktivitetsmønstre, som ofte overlapper, men som også varierer på sygdomsspecifikke – og nogle gange kontraintuitive – måder. Disse fund vil en gang i fremtiden kunne føre til diagnostiske tests og helt nye behandlinger.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Mere fra Lundbeck

Videnskabelige partnerskaber

Succeser og vores arv har givet os et stærkt globalt netværk.

Pipeline

Gå på opdagelse i vores projekter og de indholdsstoffer, der er under udvikling.

Karriere

Tag dit næste trin på karrierestigen hos Lundbeck.