Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Rapportér en bivirkning

Rapportér en bivirkning

I Lundbeck anerkender vi vort ansvar for mennesker, som er afhængige af vores produkter og viden ifm. håndtering af deres sygdom. Rapportering af mulige bivirkninger fra sundhedspersoner og patienter er vigtigt, så vi løbende kan evaluere fordele og risici ved vores produkter og proaktivt sætte ind med nødvendig handling.

Når vi modtager en rapport om en mulig bivirkning, vil rapporten indgå i Lundbeck Safety Database (sikkerhedsdatabase), og et team af læger, sygeplejersker og farmaceuter vil evaluere rapporten. Hvis der er noget uklart eller manglende information, er vi forpligtet til at kontakte den person, der har indrapporteret, for yderligere information. Hvis rapporten kommer fra en patient, vil vi bede om tilladelse til at kontakte vedkommendes læge for at få bekræftet den fremsendte information og muligvis også for at indhente yderligere relevant information, for at vi kan bedømme denne sag.

 

Bivirkningsrapporter vil blive indrapporteret som individuelle sager til sundhedsmyndigheder verden over og vil også indgå i opsamlingsrapporter i henhold til national lovgivning og krav. Yderligere vil sagerne blive inkluderet i den løbende overvågning af nyopståede signaler, som vil hjælpe os med at identificere mulige nye risici, som kan forbindes med vores produkter. Patientinformation og andre personlige data, som rapporteres til Lundbeck, vil yderligere blive behandlet på anonymiseret vis ifølge gældende love om databeskyttelse.

 

Hvis du oplever en mulig bivirkning ved din behandling, så vær venlig at konsultere din læge for råd.

 

Hvis du ønsker at rapportere en bivirkning direkte til Lundbeck, kan du bruge kontaktformularen online.

Bemærk venligst, at vi måske vil kontakte dig for at følge op på den information, som er leveret.

Hvis du foretrækker at tale med en Lundbeck ansat i dit eget land, kan du slå telefonnummeret op på de enkelte Lundbeck datterselskaber ved at bruge linket nedenfor.

Mere fra Lundbeck

Vores videnskab

Lundbeck har udviklet nogle af verdens mest udbredte receptpligtige behandlinger.  

Om os

Et globalt medicinalfirma specialiseret i hjernesygdomme.

Kontakt os

Kom i kontakt med os hos vores hovedkontor eller et lokalt tilknyttet kontor.