Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Bæredygtighed

Vores strategi for bæredygtighed

Med vores strategi for bæredygtighed formindsker vi forretningsrisici, reducerer negative følger og adresserer samfundsudfordringer, hvor det er muligt. Vi fortsætter med at forpligte os på FNs Principper for Ansvarlig Virksomhedsadfærd og bidrager til seks af de 17 af FNs Verdensmål for Bæredygtighed.

FN's Principper for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (UN Global Compact)

Lundbeck underskrev UN Global Compact i 2009. Vi arbejder fortsat på at fremme initiativer, som demonstrerer vores forpligtelse på de 10 principper om menneske- og arbejdsrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption.

 

Direktionen vurderer Lundbecks forretningsrisici og muligheder og opsætter vores mål for bæredygtighed, som kommunikeres i direktionens årsberetning.

 

Vi udgiver vores Kommunikationsrapport om udvikling som sendes til FNs Global Compact, hvori vores resultater og mål omkring bæredygtighed beskrives i detaljer. I mere end et årti har vi rapporteret om bæredygtighedsforhold i firmaet med hensyn til vore bestræbelser, udfordringer og bidrag til forretningen, interessenter og de samfund, vi opererer i.

SDGs that Lundbeck supports

Mål for en bæredygtig udvikling

I 2020 baserede vi nøgleaspekterne i forbindelse med vores bæredygtighedsstrategi på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi fandt, at vi har en signifikant indvirkning på seks af de 17 Verdensmål:

 

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Nøgleeksempler er Mål 3, som er tæt forbundet med vores forretningsformål og engagement i at genoprette hjernesundhed, og Mål 13, som er driver i vores anstrengelser for at forberede en fremtid med nuludledning.

 

Vi vil bruge vores indflydelse og handle for at fremme Mål 5, 8, 12 og 16. På tværs gennem vores bæredygtighedshandlinger bestræber vi os på at danne partnerskaber med andre for at muliggøre forandringer og øge påvirkningen (Mål 17).

 

Læs mere om de handlinger, vi udfører, i forbindelse med bæredygtighed i afsnittene herunder og i vores nyeste Kommunikationsrapport om udvikling til FNs Global Compact.

FN's Global Compact

Læs mere om de handlinger, vi udfører, i forbindelse med bæredygtighed in afsnittene herunder i vores nyeste Kommunikationsrapport om udvikling til FNs Global Compact.

The following sustainability pages represent the key areas or workstreams that are part of our overall sustainability strategy. These areas are also closely connected with our contributions to the SDGs.  

Adgang til hjernesundhed

Vi er dedikerede til at forbedre adgang til hjernesundhed i
overensstemmelse med WHO.

Klimaindsats

At spare på energi og reducere COudledning er strategiske prioriteter for Lundbeck 

Transparente interaktioner

Hvordan vi bekender os til transparens i overførsler og pengeinteraktioner.

Ansvarlig forretningsførelse

Vi forfølger vores forretningsformål guidet af flere pejlemærker og vores Code of Conduct.

Materialeforbrug og affald

Med vores egne fremstillingsprocesser skaffer vi os adskillige bæredygtige muligheder.

Pipeline

Gå på opdagelse i vores projekter og de indholdsstoffer, der er under udvikling.

Vores forpligtelse

Vi kæmper for Progress in Mind (fremskridt for sindet) – vores mangesidige tilgang til patienter.

Dette er Lundbeck

Et specialiseret medicinalselskab med fokus udelukkende på hjernesygdomme.