Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Vores værdikæde

Fra idé til patient

Udvikling af innovative og sikre behandlinger er en kompleks proces. Det tager omtrent 10-15 år for et nyt lægemiddel at bevæge sig gennem den farmaceutiske værdikæde fra idéen konciperes til den godkendte behandling kan tilbydes patienterne.

Forskning

I Forskningsafdelingen identificerer vi nye mål for sygdomsbehandling og etablerer og får bekræftet en forståelse for nye og sikre lægemiddelkandidaters virkningsmekanisme. Forskning i nye behandlinger kræver indgående indsigt i sygdomme og i patienternes udækkede behov for behandling. Forskere arbejder på at forstå den underliggende sygdomsbiologi og på at identificere ny mål for behandlinger i hjernen. Nye stoffer bliver derefter udvalgt, baseret på virkningsmekanisme, testes for sikkerhed og tolerance, før den endelige udvælgelse til egentlig lægemiddeludvikling.

Lægemiddeludvikling

I Lægemiddeludviklingsafdelingen udfører vi globale, kliniske studier for at kunne fastlægge evidensen (dokumentationen) for nye lægemiddelkandidater, vi engagerer lægefaglige specialister i videnskabelige diskussioner for at øge forståelsen for vores kliniske resultater, og vi arbejder på at udvikle sikre, pålidelige og effektive fremstillingsprocesser. Sikring af forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende er af allerstørste vigtighed.

 

Vi laver løbende overvågning for at kunne evaluere sikkerhed, kvalitet og effekt af vores produkter, og vi informerer løbende regulatoriske myndigheder om vores aktiviteter og fund. Rapportering af potentielle bivirkninger fra sundhedsprofessionelle og patienter er meget vigtige, for at vi til stadighed kan evaluere fordele og risici ved vores produkter og for at kunne igangsætte proaktiv indsats, hvor det måtte være nødvendigt.

Produktion

Produktionsprocessen kan inddeles i tre stadier: Kemisk produktion hvor den aktive farmaceutiske ingrediens, the Active Pharmaceutical Ingredient (API), fremstilles; Farmaceutisk masseproduktion hvor selve produktet produceres; og Færdigvareproduktion hvor pakningerne samles. Vi stræber efter at skabe den bedste forsyningskæde i den farmaceutiske industri ved kontinuerlig forbedring af pålidelighed, kvalitet og omkostninger. Hvert år sendes mere end 100 millioner færdigvarer til distributører, grossister og hospitaler i et tæt samarbejde med vores salgsdatterselskaber verden over.

Marketing

Vores produkter er registreret verden over i mere end 100 lande. Vi skaber og afholder videnskabelige møder og markedsføringsarrangementer for at uddanne sundhedsprofessionelle i sikker og effektiv brug af vores produkter. Vi engagerer beslutningstagere i aktiviteter for at hjælpe dem med at prioritere psykiatriske og neurologiske sygdomme og argumenterer for den samfundsmæssige værdi af vores produkter, baseret på gennemgribende vurderinger.

Salg

I Salg informerer vi og uddanner nøgle-interessenter med ansvar for den overordnede beslutning om indførelse af behandling med receptpligtige lægemidler. Vi har salgsrepræsentanter i mere end 50 lande. Vores aktiviteter overfor sundhedsprofessionelle sigter på at sikre den rigtige forståelse for vores produkter og deres anvendelse. Vi engagerer også eksperter og førende specialister som foredragsholdere til efteruddannelsesarrangementer med informationsudveksling, med det formål at forbedre patientbehandlingen.

 

Udvikling af vores lægemidler rækker også ud over den første markedsføringsgodkendelse. Baseret på vores viden om molekylerne, vil vi ofte undersøge disse i en række indikationer, hvor vi tror på en potentiel effekt. Vi dedikerer megen tid og ressourcer til at sikre, at vi får udviklet vores lægemidler, så de kan leve op til deres fulde behandlingsmæssige potentiale.

Mere fra lundbeck

Vores forpligtelse

Vi kæmper for Progress in Mind (fremskridt for sindet) – vores mangesidige tilgang til patienter.

Pipeline

Gå på opdagelse i vores projekter og de indholdsstoffer, der er under udvikling.

Bæredygtighed

Lundbeck er fortsat forpligtet på bæredygtighed gennem vores stærke strategi.