Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Alzheimers sygdom

Forstå Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er en neurologisk sygdom, hvor hjernen langsomt degenererer og fører til problemer med hukommelse, daglige funktioner og adfærd.

Overblik Alzheimers sygdom 

Alzheimers sygdom er en fremadskridende hjernesygdom, hvor hjernen gradvis degenererer. Den optræder oftest hos mennesker over 65-70 år.1 

 

I løbet af sygdomsforløbet degenererer hjernen, hvilket resulterer i celletab og dysfunktion, et gradvis hukommelsestab, problemer med ræssoneren eller fornuftsbedømmelse, desorientering, vanskeligheder med indlæring, tab af sprogfærdigheder og nedgang i evnen til at udføre rutineopgaver.Disse forandringer påvirker i stigende grad personens dagligliv, reducerer deres uafhængighed, indtil de i sidste ende er fuldstændig afhængige af andre.

Alzheimers sygdom har også en voldsom indvirkning på dem, der tager sig af mennesket med Alzheimers sygdom.De fleste omsorgspersoner er tætte slægtninge, som yder pleje i hjemmet – en krævende og udmattende rolle, som repræsenterer en kæmpe belastning af emotionel og fysisk karakter.3

Fakta om Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er et af Lundbecks sygdomsfokusområder og en af de almindeligste neurodegenerative forstyrrelser. Symptomer på Alzheimers sygdom kan bredt kategoriseres i kognitive, funktionelle og adfærdsmæssige / psykologiske ændringer. I sygdommens forløb degenererer områder af hjernen, hvilket resulterer i celletab og dysfunktion, et gradvis hukommelsestab, problemer med at ræsonnere eller bedømme situationer, desorientering, vanskelighed med indlæring, tab af sprogevner og nedgang i evnen til at udføre rutineopgaver.1

Alzheimers sygdom er den almindeligste neurodegenerative forstyrrelse og forekommer især hos mennesker over 65 år.1

Symptomer

Symptomerne på Alzheimers sygdom viser sig gradvist gennem en periode på flere år og er forskellig fra person til person. De første symptomer, som viser sig, er oftest glemsomhed og mild forvirring. Symptomerne på Alzheimers sygdom kan bredt kategoriseres i kognitive (tænkningsmæssige), funktionelle og adfærdsmæssige/psykologiske forandringer

 

  • Kognitive ændringer – forstyrret korttidshukommelse (som svækket kendskab til nylige begivenheder, gentagelser af egne sætninger, forlæggelse af ting rundt omkring i huset, dårlig koordinering), vanskeligheder med at tage beslutninger, reduceret forståelse af tids- og rumbegreb, reduceret evne til indlæring og problemer med at genkende venner og familie).4-6  
  • Funktionelle ændringer – reduceret evne til at udføre dagligdagsaktiviteter: vanskeligheder med at håndtere pengesager, at rejse på egen hånd og at tage vare på sig selv (spisning, tage tøj på, opretholde personlig hygiejne), såvel som problemer med balancen og usikre bevægelser.4 I sidste ende vil personer med Alzheimers sygdom bliver fuldstændig afhængige af omsorgspersoner.
  • Adfærdsmæssige/psykiatriske forandringer – patienterne kan også udvikle adfærdsforstyrrelser, som vil forøge plejebelastningen. Disse inkluderer også at trække sig fra sociale aktiviteter, apati/ligegyldighed, nedtrykt humør, angst og agitation.4 Adfærdsændringer er særligt vanskelige at klare for familie og omsorgsgiver og er ofte grunden til, at patienter bliver flyttet på institution.8

Tidlige advarselstegn10

1. Hukommelsestab, som forstyrrer hverdagslivet

2. Udfordringer med at planlægge eller løse problemer

3. Vanskeligheder med at fuldende velkendte opgaver hjemme, på arbejdet eller i fritiden

4. Konfusion omkring tid eller sted

5. Problemer med at forstå visuelle billeder og rum/retningsforstyrrelser

6. Nye problemer med at udtale eller skrive ellers velkendte ord

7. Forlægge ting og miste evnen til at gå tilbage for at lede

8. Nedsat eller dårlig dømmekraft

9. Tilbagetrækning fra arbejdsliv og sociale aktiviteter

10. Ændringer i humør og personlighed

50 mio

mennesker verden over lider af demens (Alzheimers sygdom er den mest almindelige årsag til demens og bidrager formentlig til 60 – 70% af demenstilfældene).1

USD 818 mia.

Den totale samfundsmæssige omkostning ved demens anslås at være USD 818 milliarder stigende til USD 2 billioner i 2030.2

Epidemiologi og belastning

Verden over er der 50 millioner mennesker, som lider af demens.2 Med skiftet henimod en i stigende grad ældre befolkning er der næsten 30 millioner nye tilfælde hvert år.11 WHO forudsiger, at prævalens af demens næsten vil fordobles hvert 20. år, og i år 2050 vil 152 millioner mennesker lide af denne tilstand.11

 

Alzheimers sygdom er den hyppigst årsage til demens og står for 60 – 80% af demenstilfælde.4 Den totale globale samfundsomkostning ved demens estimeres til USD 818 milliarder, stigende til USD 2 milliarder i år 2030.11

Mennesker, som er bekymrede for, om de selv – eller deres nære pårørende – har symptomer på Alzheimers sygdom, bør gå til læge for hjælp og rådgivning.

Diagnose og omsorg

Alzheimers sygdom diagnosticeres ved hjælp af udspørgen af patient og omsorgsperson; til tider bliver der også udført blodprøver og brugt billeddannende teknikker (brain imaging, SPECT og  CTscanning). Der findes en lang række vurderingsskalaer, som kan bruges til at identificere sygdommens symptomer og sværhedsgrad.

 

Der findes ingen helbredende kur til Alzheimers sygdom, men der findes behandling for symptomer, og forskning i sygdommen fortsætter.1 Selvom hidtidige Alzheimerbehandlinger ikke kan stoppe sygdommen fra at videreudvikle sig, kan de for en tid nedsætte forværringen af demenssymptomerne og forbedre livskvaliteten for dem, der har Alzheimer og deres omsorgsgivere.1 I dag er der verdensomspændende anstrengelser i gang for at finde bedre måder til at behandle sygdommen på, forsinke dens indtræden og forehindre den i at udvikle sig.1

1.    Alzheimer’s Association. What is Alzheimer’s disease: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.
2.    World Health Organization. Dementia fact sheet. 2020. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia. Accessed January 2020.
3.    Alzheimer’s Association. Alzheimer’s Association Report. 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement 2020; 16 (3): 391–460.
4.    Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
5.    Joubert S, Joncas S, Barbeau E, et al. Cognition. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
6.    Rainville C, Caza N, Belleville S, Gilbert B. Neuropsychological assessment. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
7.    Sarazin M, Horne N, Dubois B. Natural decline and prognostic factors. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
8.    Gélinas I. Functional autonomy. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
9.    Teng E, Cummings JL. Behaviour. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
10.  Alzheimer’s Association. 10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer’s: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs.
11.  World Health Organization. Dementia - A public health priority. 2017. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic_dementia/en/.

Mere fra lundbeck

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling af nye og forbedrede behandlinger er kernen i, hvad vi gør.

Vores forpligtelse

Vi kæmper for Progress in Mind (fremskridt for sindet) – vores mangesidige tilgang til patienter.

Bæredygtighed

Lundbeck er fortsat forpligtet på bæredygtighed gennem vores stærke strategi.