Lundbeck Pharma A/S

Du forlader nu websitet lundbeck.com/dk. Vil du fortsætte?

Fortsæt til

Annuller

Betingelser for brug

Betingelser for brug

Ansvarsfriskrivelse for indhold på lundbeck.com/dk

Websitet www.lundbeck.com/dk ejes og stilles til rådighed af:     

Lundbeck Pharma A/S   
Ottiliavej 9  
2500 Valby  
Danmark     

(“Lundbeck”)
CVR nr.: 56750215
Telefonnummer: + 45 43714270

1. Direkte kommunikation

Ethvert spørgsmål, kommentar, forslag osv., som du måtte fremsende eller overføre via websitet vil – i fuldt omfang når tilladt af gældende lovgivning – blive og vedblive at være Lundbecks ejendom og vil blive behandlet som ikke-fortroligt, ikke-beskyttet information, som Lundbeck må benytte efter eget valg.

2. Ansvarsfraskrivelse

Lundbeck sikrer, at der drages rimelig omsorg for at sikre, at websitets indhold er nøjagtigt og opdateret, men al information stilles til rådighed, som de fremstilles på websitet, og Lundbeck stiller ingen garantier eller løfter af nogen slags, når det gælder nøjagtighed, rækkefølge, aktualitet eller fuldstændighed af websitets indhold, og Lundbeck kan til enhver tid alene efter eget skøn ændre eller erstatte websitets informationer og ophøre med at udgive websitet uden forudgående opsigelse. Websitet kan indeholde information om sygdomme og behandlinger: Denne information er udelukkende generel orientering og må aldrig blive en erstatning for rådgivning fra en læge eller anden kvalificeret sundhedsperson. I det omfang det er tilladt af obligatorisk lovgivning, er Lundbeck ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, efterfølgende, indirekte eller på anden vis medfølgende skader, som måtte opstå via adgang til eller brug af noget indhold på dette website, herunder computervirus, uafhængig af nøjagtigheden eller fuldstændigheden af noget sådant indhold. Hvis du har mistanke om, at du har et sundhedsproblem, anbefaler vi på det stærkeste, at du henvender dig til din læge.

3. Links til andre websites

Dette website kan indeholde links til tredjeparters websites. Lundbeck fralægger sig enhver kontrol over, tilknytning til eller godkendelse af disse sider og påtager sig ikke ansvar for nogen tingskader eller personskader, som måtte opstå ud fra indholdet af sådanne websites. Links til andre websites stilles udelukkende til rådighed af bekvemmelighedshensyn, og Lundbeck opfordrer til at du læser Terms of Use (Betingelser for brug) og Privacy Statement (Privatlivsmeddelelser) på disse tredjeparters websites.

4. Immaterielle rettigheder

Dette websites indhold er underlagt copyright-beskyttelse og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Firmanavne, handelsnavne, logoer og alle produktnavne er varemærker ejet af Lundbeck. Enhver form for misbrug af disse varemærker er udtrykkeligt forbudt. Websitets indhold må ikke kopieres til andet end personlig og ikke-kommerciel brug, med alle copyright og andre rettighedsmeddelelser bibeholdt. Med den udtrykte undtagelse, som givet ovenfor, er det ikke tilladt at kopiere, udstille, downloade, modificere, reproducere eller genudsende nogen information fra dette website uden Lundbecks udtrykkelige skrevne tilladelse.

5. Børn

Denne internetside er ikke beregnet for eller designet til at tiltrække børn under 18 år. Vi indsamler ikke personidentificérbare data fra nogen person, som vi ved, er under 18 år.

6. Lovkrav og værneting

Denne ansvarsfraskrivelse og dette websites indhold skal styres og fortolkes af Dansk Lov uden hensyn til dens konflikter med lovregler. Alle tvister, som udspringer fra eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse, skal, hvis de ikke kan løses i mindelighed, udelukkende indbringes for en dansk ret i København, Danmark

7. Ændringer og spørgsmål

Enhver ændring i dette dokument vil straks blive kommunikeret på websitet. Hvis du har yderligere spørgsmål om dette dokument eller til websitet i almindelighed, så tøv ikke med at kontakte os.

Mere fra Lundbeck

Vores videnskab

Lundbeck har udviklet nogle af verdens mest udbredte receptpligtige behandlinger.  

Om os

Et globalt medicinalfirma specialiseret i hjernesygdomme.

Patienter

Vi opfatter patienter som mennesker og forpligter os på at støtte personen bag sygdommen.