Olet siirtymässä toiselle sivustolle

Olet poistumassa Oy H. Lundbeck Ab:n ylläpitämältä sivustolta!

 

Olet siirtymässä sivustolle:

Peruuta

Neuropaattinen kipu

Tietoa neuropaattisesta kivusta

Neuropaattinen kipu on hermovaurion aiheuttamaa pitkäaikaista (kroonista) kipua.

Yleiskatsaus neuropaattiseen kipuun

Neuropaattinen kipu johtuu hermosolujen (solut, jotka lähettävät signaaleja selkäytimen ja aivojen välillä) vaurioitumisesta.1

Neuropaattinen kipu voi johtua useista eri syistä. Kämmenissä/jalkaterissä, raajoissa ja vartalossa hermovaurion voi aiheuttaa vamma, leikkaus, diabetes, myrkytys, infektio tai syöpä. (1,2) Selkäytimessä ja aivoissa hermovaurio voi syntyä vamman, aivohalvauksen, multippeliskleroosin (MS-tauti) tai Parkinsonin taudin seurauksena.1,2

Tietoa neuropaattisesta kivusta

Neuropaattinen kipu on pitkäaikainen (krooninen) kipu, jonka aiheuttaa hermoston vaurio. Neuropaattiselle kivulle on useita mahdollisia syitä, kuten vamma, leikkaus, diabetes, myrkky, infektio tai syöpä.1,2

Neuropaattista kipua voidaan kuvata sähköiseksi, polttavan kuumuuden tai kylmyyden tunteeksi tai sähköiskun saamiseksi. Yleensä se tuntuu iholla tai aivan ihon alla.7

Oireet

Neuropaattista kipua voidaan kuvata sähköiseksi, polttavan kuumuuden tai kylmyyden tunteeksi tai sähköiskun saamiseksi. Yleensä se tuntuu iholla tai aivan ihon alla.3 Se voi tuntua esimerkiksi sietämättömänä kipuna vaatteiden koskiessa ihoon, yllättävänä polttavana tunteena (kuin kiehuva vesi) tai kävellessä kovana pistelynä jalkapohjissa. Muita esimerkkejä ovat amputaation jälkeinen jatkuva musertava kipu (kuin amputoitua raajaa rutistettaisiin) tai selkäydinvaurion jälkeinen polttava kipu ympäri vartaloa.1

7-10%

maailman väestöstä kärsii neuropaattisesta kivusta .3,4

17%

erääseen kyselyyn vastanneista kuvaili neuropaattista kipua pahemmaksi kuin kuolema.8

Epidemiologia ja kustannus yhteiskunnalle

Arvioidaan, että neuropaattista kipua on 7-10 prosentilla maailman väestöstä. Monet heistä ovat kärsineet kivusta jo yli viiden vuoden ajan.4,5


Kaikki hermovaurion saaneet eivät kärsi neuropaattisesta kivusta, mutta se on todennäköisempää tiettyjen sairauksien yhteydessä.2  Esimerkiksi alkuvaiheen rintasyöpäpotilaista kolmannes6 ja selkäydinvaurioisista puolet kärsii neuropaattisesta kivusta.7 Noin neljäsosalla -tai jopa puolella diabeetikoista on hermovaurioita, jotka voivat aiheuttaa neuropaattista kipua.8 Neuropaattinen kipu yleistynee entisestään, kun  maailman väestö ikääntyy ja diabetes ja syöpä lisääntyvät.2


Neuropaattinen kipu lisää jo kuormittavien sairauksien taakkaa entisestään. Erääseen kyselyyn vastanneista 17 % kuvaili neuropaattista kipua pahemmaksi kuin kuolema.8 Kipuun liittyy ahdistusta, masennusta, unihäiriöitä ja heikentynyttä ajattelukykyä, mikä voi vaikuttaa potilaan elämänlaatuun.2 Maailman terveysjärjestön (WHO) tekemän kartoituksen mukaan kroonisesta kivusta kärsivät ovat muuhun väestöön verrattuna vuosittain 14 päivää  enemmän poissa töistä ja harrastuksista.10

Tietoa Neuropaattisesta kivusta

Alkuvaiheen rintasyöpäpotilaista kolmannes5 ja selkäydinvaurioisista puoletkärsii neuropaattisesta kivusta.

Neuropaattiseen kipuun liittyy ahdistusta, masennusta, unihäiriöitä, heikentynyttä ajattelukykyä ja elämänlaadun heikkenemistä.2

Jos epäilet, että itselläsi tai läheiselläsi on neuropaattisen kivun oireita, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.  

Diagnoosi ja hoito

Neuropaattinen kipu tunnistetaan potilaan aiempia terveystietoja arvioimalla sekä tutkimusten ja kyselylomakkeiden avulla.2,11 Kiputyypin tunnistaminen on tärkeää, koska eri tyyppisiä kipuja hoidetaan eri tavoin.12

 

Vaikka vahingoittuneiden hermojen korjaaminen ei yleensä olekaan mahdollista, on tärkeää hoitaa neuropaattisen kivun aiheuttajaa.1,2 Hoidon tavoitteena on kivun hallinta, jonka toteutuksessa yleensä käytetään myös lääkitystä.2

 1. Costigan M, Scholz J, Woolf CJ. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci. 2009;32:1–32.
 2. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17002.
 3. World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. 11th revision. Geneva, Switzerland; 2019.
 4. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014;155(4):654–662.
 5. DiBonaventura MD, Sadosky A, Concialdi K, Hopps M, Kudel I, Parsons B, et al. The prevalence of probable neuropathic pain in the US: results from a multimodal general-population health survey. J Pain Res. 2017;10:2525–2538.
 6. Ilhan E, Chee E, Hush J, Moloney N. The prevalence of neuropathic pain is high after treatment for breast cancer: a systematic review. Pain. 2017;158(11):2082–2091.
 7. Burke D, Fullen BM, Stokes D, Lennon O. Neuropathic pain prevalence following spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pain. 2017;21(1):29–44.
 8. Barrett AM, Lucero MA, Le T, Robinson RL, Dworkin RH, Chappell AS. Epidemiology, public health burden, and treatment of diabetic peripheral neuropathic pain: a review. Pain Med. 2007;8(Suppl 2):S50–S62.
 9. Torrance N, Lawson KD, Afolabi E, Bennett MI, Serpell MG, Dunn KM, Smith BH. Estimating the burden of disease in chronic pain with and without neuropathic characteristics: does the choice between the EQ-5D and SF-6D matter? Pain. 2014;155(10):1996–2004.
 10. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 11. Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, Baron R, Bennett DLH, Bouhassira D, et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. Pain. 2016;157(8):1599–1606.
 12. Nalamachu S. An overview of pain management: the clinical efficacy and value of treatment. Am J Manag Care. 2013;19(14 Suppl):S261–S266.

 1. Costigan M, Scholz J, Woolf CJ. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci. 2009;32:1–32.
 2. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17002.
 3. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014;155(4):654–662.
 4. DiBonaventura MD, Sadosky A, Concialdi K, Hopps M, Kudel I, Parsons B, et al. The prevalence of probable neuropathic pain in the US: results from a multimodal general-population health survey. J Pain Res. 2017;10:2525–2538.
 5. Ilhan E, Chee E, Hush J, Moloney N. The prevalence of neuropathic pain is high after treatment for breast cancer: a systematic review. Pain. 2017;158(11):2082–2091.
 6. Burke D, Fullen BM, Stokes D, Lennon O. Neuropathic pain prevalence following spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pain. 2017;21(1):29–44.
 7. World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. 11th revision. Geneva, Switzerland; 2019.
 8. Torrance N, Lawson KD, Afolabi E, Bennett MI, Serpell MG, Dunn KM, Smith BH. Estimating the burden of disease in chronic pain with and without neuropathic characteristics: does the choice between the EQ-5D and SF-6D matter? Pain. 2014;155(10):1996–2004.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

More from lundbeck

Understanding Brain Health

The journey to brain health starts with understanding the diseases in the brain.

This is Lundbeck

A specialized pharmaceutical company focused exclusively on brain diseases.

Sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.