Ahdistuneisuus

Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden häiriöitä, jotka aiheuttavat usein huolta ja toimintakyvyn heikkenemistä sekä huonontavat elämänlaatua.

Ahdistus on normaali reaktio stressiin, huoleen tai uhkaavaan tilanteeseen, mutta jos se on erityisen vaikeaa, kestää kauan tai on suhteetonta olosuhteisiin nähden, puhutaan ahdistuneisuushäiriöstä.

Ahdistuneisuushäiriöitä on monenlaisia, esimerkiksi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö ja pakko-oireinen häiriö. Vaikuttamalla potilaan mielialaan, ajatuksiin ja käytökseen, ahdistuneisuushäiriö voi vaikeuttaa selviytymistä päivittäisestä elämästä kotona, töissä tai koulussa ja muuten ihmisiä tavatessa.

Ahdistuneisuushäiriöt johtuvat aivojen toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Sitä, mikä muutoksen tarkalleen laukaisee, ei tiedetä, vaikka tietyille biologisille tai sosiaalisille tilanteille altistuneilla voi olla tavallista suurempi ahdistuneisuushäiriöiden riski.

Oireet

Ahdistuneisuushäiriöiden oireet vaihtelevat eri ihmisillä. Tyypillisiä oireita ovat pelko, sisäinen jännittyneisyys, ärtyisyys ja huono keskittymiskyky sekä fyysiset oireet, kuten suun kuivuminen, huimaus, lihasjännitys, hikoilu ja sydämentykytys - jotka kaikki häiritsevät jokapäiväistä elämää. Potilaalla voi olla samaan aikaan useita ahdistuneisuushäiriöitä, ja joskus niitä esiintyy myös muiden mielialahäiriöiden, kuten masennuksen, yhteydessä.

  • Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö aiheuttaa epäspesifistä ahdistunutta tunnetta, että jotain ikävää voisi tapahtua. Sen tyyppioireita ovat ylenmääräinen, hallitsematon huolestuneisuus, ahdistuneisuus ja jännittyneisyys sekä fyysisinä oireina esimerkiksi suun kuivuminen, nihkeät kädet, hikoilu tai huimaus.
  • Sosiaalisten tilanteiden pelko saa ihmisen pelkäämään tai välttelemään sosiaalisia tilanteita. Hän pelkää käyttäytyvänsä niissä hävettävästi tai hämmentävästi.
  • Paniikkihäiriölle ovat tyypillisiä äkilliset paniikkikohtaukset, joihin liittyy kovaa pelkoa tai hermostuneisuutta. Myös paniikkihäiriöllä voi olla lisäksi fyysisiä oireita, kuten hikoilu, kipu, päänsärky, pahoinvointi, sydämen tykytys tai suun kuivuminen.
  • Pakko-oireinen häiriö aiheuttaa toistuvia, häiritseviä ja ei-toivottuja ajatuksia, jotka saavat aikaan kohtuutonta pelkoa (pakkoajatuksia), joka voi liittyä esimerkiksi puhtauteen, eritteisiin tai terveyteen. Nämä pelot voivat saada potilaan noudattamaan tiettyjä rituaaleja (pakkotoimintoja), kuten pesemään, siivoamaan, peseytymään tai tarkistamaan asioita yhä uudelleen ja uudelleen tai vaikka noudattamaan tiukkaa ruokavaliota.

Tilastollisia tietoja

On arvioitu, että ahdistuneisuushäiriöitä on 5–7 prosentilla väestöstä ja että jopa 29 % ihmisistä sairastaa ahdistuneisuushäiriötä vähintään kerran elämässään.1 Vuonna 2004 yli 28 miljoonalla ihmisellä koko maailmassa oli pakko-oireinen häiriö ja yli 30 miljoonalla paniikkihäiriö.2

Ahdistuneisuushäiriöitä esiintyy kaikkialla sekä miehillä että naisilla, mutta naisilla ne ovat yleisempiä.3 

Mistä saa diagnoosin ja hoitoa

Ahdistuneisuushäiriöihin on monia tehokkaita hoitokeinoja. Perheen ja ystävien henkilökohtainen tuki on joka vaiheessa tärkeää.

Lääkäri diagnosoi ahdistuneisuushäiriöt kyselemällä oireista, päivittäisestä elämästä ja suvussa olevista sairauksista. Myös tavallinen lääkärintarkastus voi olla tarpeen muiden sairauksien pois sulkemiseksi. Jos ahdistuneisuushäiriö todetaan, harkitaan eri hoitovaihtoehtoja, kuten lääkitystä, neuvontaa, sosiaalista tukea, liikuntaa, rentoutusta ja oma-apumenetelmiä.

Ahdistuneisuushäiriötä epäiltäessä on tärkeää kysyä neuvoa ammattilaiselta.

 

Kirjallisuusviitteet

1. Baldwin, D.S. and Hirschfeld, R. M. A. (2005). Fast Facts: Depression, 2nd edn. Health Press, Oxford, UK.

2. World Health Organization (2004). Prevalence for Selected Causes in WHO Regions, 2004. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/PREV6%202004.xls. Accessed 16/09/11.

3. World Health Organization (2004). The Global Burden of Disease. 2004 Update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 16/09/11.

Potilaille ja läheisille

Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta