Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on etenevä sairaus, jossa hermosoluja tuhoutuu vähitellen tietyllä aivoalueella, ja tämä aiheuttaa sekä ongelmia liikkeiden hallinnassa että muita kuin liikkeisiin liittyviä oireita.

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on pitkäaikainen, etenevä aivosairaus, jota esiintyy yleensä yli 60-vuotiailla.1 Parkinsonin tautia sairastavien on vaikea hallita liikkeitään, ja oireet pahenevat sairauden edetessä. Lopulta Parkinsonin tauti johtaa siihen, että päivittäinen toimintakyky heikkenee.

Parkinsonin taudin oireet johtuvat hermosolujen tuhoutumisesta liikkeiden hallintaan vaikuttavalla aivoalueella sekä esimerkiksi mielialaan, uneen ja ajatteluun vaikuttavilla alueilla. Hermosolujen tuhoutumisen tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta sekä perinnöllisten, ympäristöön että ikääntymiseen liittyvien tekijöiden uskotaan vaikuttavan siihen.2

Oireet

Parkinsonin taudin klassiset oireet – niin sanotut motoriset (liikkumiseen liittyvät) oireet – ovat vapina, hidasliikkeisyys, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Myös muut kuin motoriset oireet, kuten masennus, dementia, kipu, unihäiriöt ja kehon autonomisten järjestelmien (ruoansulatus, verenpaine jne.) toimintahäiriöt, ovat yleisiä. Kaikki nämä lisäävät sairauden aiheuttamaa taakkaa huomattavasti.

Parkinsonin tauti on etenevä sairaus, joten ajan myötä tulee uusia oireita ja entiset pahenevat hitaasti. Sairaus ei ole kuitenkaan kuolemaan johtava – potilaat voivat elää ehkä 15–25 vuotta diagnoosin jälkeen – vaan pitkäaikainen (krooninen)3.

Tilastollisia tietoja

Parkinsonin tauti on yleisimpiä neurologisia (keskushermoston) sairauksia. Vuonna 2004 sitä sairasti noin 5,2 miljoonaa miestä ja naista ympäri maailman, ja uusien tapauksien määrä vuodessa oli 4–20 per 100 000.4

Parkinsonin taudin ilmetessä potilaat ovat yleensä vähän alle tai yli 60-vuotiaita,1 joskin harvinaisia tautimuotoja voi esiintyä jo alle 40-vuotiailla.5 Viidessä Euroopan maassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 1,6 % 65 vuotta täyttäneistä sairasti Parkinsonin tautia.6

Koska Parkinsonin taudin riski lisääntyy iän myötä, se että yhä useammat ihmiset elävät vanhaksi, tarkoittaa sitä, että myös parkinsonpotilaiden kokonaismäärä on lisääntymässä.7

Mistä saa diagnoosin ja hoitoa

Toistaiseksi Parkinsonin tautiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta kun lääkäri on tehnyt Parkinsonin tauti diagnoosin, oireita pystytään yleensä hoitamaan tehokkaasti. Hoidon tavoitteena on hallita ja lievittää oireita niin, että toimintakyky säilyy ja ylläpitää potilaan elämänlaatua hyvänä mahdollisimman pitkään.

Parkinsonin taudin hoitoon käytetään yleensä lääkkeitä ja joissain tapauksissa leikkaushoitoa. Lisäksi myös liikunnalla, ruokavaliolla, täydentävillä hoitomuodoilla, henkisellä tuella ja vahvoilla ihmissuhteilla on suuri merkitys. Se että ymmärrämme Parkinsonin tautia ja uuden elämäntilanteen ja opimme hyväksymään uudet tavoitteet ja haasteet, on melkein yhtä tärkeää kuin sairauden käytännön hoito.

Parkinsonpotilaan pitää pyytää rohkeasti apua, sillä lääketieteen asiantuntijan neuvot ovat tarpeen.

 

Kirjallisuusviitteet

1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis,  and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.

2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):1-2.

3. Poewe W, Mahlknecht The clinical progression of Parkinson's disease. Park and Rel Dis 2009;15(Suppl 4):S28-S32.

4. de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurology, 2006;5(6):525-535.

5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.

6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62(1):10–15.

7. Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway RG, Kieburtz K, Marshall FJ, Ravina BM, Schifitto G, Siderowf A, Tanner CM. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 Neurology 2007;68(5):384-386.

 

Potilaille ja läheisille

Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta