Ravimi kõrvaltoimetest teatamine

Teatage Ravimi Kõrvaltoimetest

Lundbeck tunnistab oma vastutust inimeste ees, kes sõltuvad oma haigusega toime tulemisel meie toodetest ja teabest. On väga tähtis, et tervishoiutöötajad ja patsiendid teavitaksid meid võimalikest kõrvaltoimetest, sest just nii saame järjepidevalt hinnata oma toodete kasu ja ohte ning võtta kasutusele ennetusmeetmeid, kui vaja.

 

Kui saame teate ravimi võimaliku kõrvaltoime kohta, sisestatakse see Lundbecki ravimiohutuse andmebaasi ning seda analüüsib meeskond, mis koosneb arstidest, meditsiiniõdedest ja apteekritest. Kui esitatud teave on ebaselge või puudulik, on meil kohustus võtta lisateabe saamiseks ühendust teate edastajaga. Kui teate on edastanud patsient, palume luba võtta ühendust tema arstiga, et saada kinnitust esitatud andmetele ja ka asjakohast lisateavet, et saaksime juhtumiga edasi tegeleda.

 


Teated ravimite kõrvaltoimete kohta edastatakse üksikjuhtumeid kirjeldavate teatistena üle maailma tervishoiuasutustele ning lisatakse kooskõlas riigis kehtivate eeskirjade ja nõuetega ka koondaruannetesse. Samuti kasutatakse seda teavet pidevas järelevalves seoses uute ohusignaalidega, mis aitavad meil teha kindlaks uusi ohte, mis võivad meie toodetega kaasneda. Muud teavet ja isikuandmeid, mis on edastatud Lundbeckile, töödeldakse seejärel anonüümitud kujul kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega.

 

 

Kui kahtlustate, et teil esineb ravimi kõrvaltoimeid, pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

Kui soovite teatada ravimi kõrvaltoimest otse Lundbeckile, kasutage selleks meie veebivormi.

Pidage meeles, et võime lisateabe saamiseks teiega hiljem ühendust võtta.

Kui eelistate võtta oma elukohariigis ühendust Lundbecki töötajaga, leiate vajaliku telefoninumbri Lundbecki tütarettevõtete loetelust.

lähemalt Lundbeckist

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Ettevõttest

Ajuhaigustele spetsialiseerunud üleilmne ravimiettevõte.

Kontakt

Võtke meiega ühendust