Lähemalt Lundbeckist

Millega Me Tegeleme?

Tänapäeval kannatavad miljonid inimesed kogu maailmas ajuhaiguste käes. Pingutame Lundbeckis iga päev selle nimel, et neid haigusi paremini mõista, leida neile tõhusaim ravi ja aidata inimestel nendega paremini toime tulla.

We are one of the only pharmaceutical companies in the world focusing exclusively on brain diseases, and we’re set apart by our specialization. Our purpose is clear:

We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Driven by research…

For more than 70 years, we’ve been pushing the boundaries of neuroscience. By combining the logic of science with our passion for making a difference to patients, we’ve pioneered some of the most important and commonly used therapies within antipsychotics and antidepressants.


We work closely with patients, healthcare professionals and the neuroscience community to uncover causes and to find new treatments that can bring back quality of life to people living with brain diseases. 

…raising our voice…

When every other organ in our body gets sick, we find compassion and care. When our brain suffers, the world typically turns away.

 

As a global specialist, we owe it to those who live with brain diseases to fight stigma and promote better treatment. That’s why we work to improve understanding and parity of care across communities and societies – so we can empower people and rebuild hope.

…giving profit a purpose…

The Lundbeck Foundation is the majority owner of Lundbeck. Foundation ownership allows us to stay focused on our areas of specialisation. It also means that we are in a position to give back. With donations of approximately DKK 500 million a year to biomedical research, the foundation supports the progress of health science. 

…and working with one aim.

Today, we’re 5,600 people in +50 countries. We build on our Danish heritage, fostering a culture of collaboration and responsibility. Whether we work in labs or in the field, we all have the same aim: to develop innovative treatments that improve the lives of people living with brain diseases. 

Meie laiem eesmärk

Oleme pühendunud ajutervise taastamisele, et iga inimene saaks olla oma võimete tipus.

Samuti oleme kogu maailmas üks väheseid ravimiettevõtteid, mis on keskendunud ainult ajuhaigustele, ja selline spetsialiseerumine eristab meid teistest.

Tegutseme otsusekindlalt, tehes teadustööd …

Oleme üle 70 aasta avardanud neuroteaduste piire. Ühendades teadusloogika oma kindla sihiga hoolitseda paremini patsientide eest, oleme olnud teerajaja mõne väga olulise ja levinud antipsühhootikumi ja antidepressandi valdkonnas.

Teeme tihedat koostööd patsientide, tervishoiutöötajate ja neuroteaduste ringkondadega, et jõuda jälile haiguste põhjustele ning leida uusi ravivõimalusi, mis aitaksid parandada ajuhaigustega inimeste elukvaliteeti.

... tehes oma hääle kuuldavaks ...

Kui kellelgi on probleeme ükskõik millise teise elundiga, tuntakse talle kaasa ja hoolitsetakse tema eest. Kui aga tegu on mõne ajuhädaga, siis hakatakse seda inimest sageli vältima.

Üleilmse asjatundjana on meie kohus võidelda ajuhaigustega inimeste häbimärgistamisega ja aidata kaasa nende paremale kohtlemisele. Seepärast pingutamegi, et suurendada haigusteadlikkust ning tagada võrdväärne ravi eri kogukondades ja ühiskondades – et suurendada inimeste võimalusi ja anda neile lootust.

... andes äritegevusele sügavama mõtte ...

Lundbecki põhiomanik on Lundbecki Sihtasutus. Tänu sellele saame stabiilselt keskenduda valdkondadele, millele oleme spetsialiseerunud. Samuti tähendab see, et saame maailma paremaks muuta. Lundbecki Sihtasutus toetab edusamme terviseteadustes, annetades igal aastal umbes 500 miljonit Taani krooni biomeditsiiniuuringuteks.

... ja töötades ühise eesmärgi nimel.

Praeguseks töötab Lundbeckis 5,600 inimest rohkem kui 50 riigis. Seame esikohale ettevõtte ajaloopärandi, edendades koostööd ja vastutustundlikkust. Ükskõik kas töötame laboris või mujal, meie eesmärk on üks: töötada välja uuenduslikke ravimeid, mis aitavad parandada ajuhaigustega inimeste elukvaliteeti. Kõik see ongi meie pideva arengu alus.

 

Meie põhiväärtused

Nurgakivid, millel rajaneb meie mõtteviis ja tegevus.

 

Patsiendikesksus

Võitluses hea tervise ja inimväärikuse eest seame alati esikohale patsiendid.

 

Tegutsemisjulgus

Me ei karda tegeleda terviseprobleemidega, millele pole siiani lahendust leitud.

 

Edasipüüdlikkus

Ootame endalt palju, sest abivajajad ootavad meilt palju.

 

Pühendumus

Tegutseme järjekindlalt, et töötada välja elumuutvaid ravimeid, sest mitte keegi ei tohiks ajuhaiguse tõttu elust kõrvale jääda.

 

Vastutustundlikkus

Tegutseme alati lugupidavalt ja ausalt.
At a glance

Lundbeck is a global pharmaceutical company specialized in developing innovative treatments for brain diseases. For more than 70 years, millions of people have been treated with our products.

lähemalt lundbeckist

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Karjäär

Tulge tööle Lundbecki, et siin karjääri teha.