Lähemalt Lundbeckist

Millega Me Tegeleme?

Tänapäeval kannatavad miljonid inimesed kogu maailmas ajuhaiguste käes. Pingutame Lundbeckis iga päev selle nimel, et neid haigusi paremini mõista, leida neile tõhusaim ravi ja aidata inimestel nendega paremini toime tulla.

Oleme kogu maailmas üks väheseid ravimiettevõtteid, mis on keskendunud ainult ajuhaigustele ja selline spetsialiseerumine eristab meid teistest.

Oleme pühendunud ajutervise taastamisele, et iga inimene saaks olla oma võimete tipus.

Meie laiem eesmärk

Oleme pühendunud ajutervise taastamisele, et iga inimene saaks olla oma võimete tipus.

Samuti oleme kogu maailmas üks väheseid ravimiettevõtteid, mis on keskendunud ainult ajuhaigustele ja selline spetsialiseerumine eristab meid teistest.

Tegutseme otsusekindlalt, tehes teadustööd …

Oleme üle 70 aasta avardanud neuroteaduste piire. Ühendades teadusloogika oma kindla sihiga hoolitseda paremini patsientide eest, oleme olnud teerajaja mõne väga olulise ja levinud antipsühhootikumi ja antidepressandi valdkonnas.

Teeme tihedat koostööd patsientide, tervishoiutöötajate ja neuroteaduste ringkondadega, et jõuda jälile haiguste põhjustele ning leida uusi ravivõimalusi, mis aitaksid parandada ajuhaigustega inimeste elukvaliteeti.

... tehes oma hääle kuuldavaks ...

Kui kellelgi on probleeme ükskõik millise teise elundiga, tuntakse talle kaasa ja hoolitsetakse tema eest. Kui aga tegu on mõne ajuhädaga, siis hakatakse seda inimest sageli vältima.

Üleilmse asjatundjana on meie kohus võidelda ajuhaigustega inimeste häbimärgistamisega ja aidata kaasa nende paremale kohtlemisele. Seepärast pingutamegi, et suurendada haigusteadlikkust ning tagada võrdväärne ravi eri kogukondades ja ühiskondades – et suurendada inimeste võimalusi ja anda neile lootust.

... andes äritegevusele sügavama mõtte ...

Lundbecki põhiomanik on Lundbecki Sihtasutus. Tänu sellele saame stabiilselt keskenduda valdkondadele, millele oleme spetsialiseerunud. Samuti tähendab see, et saame maailma paremaks muuta. Lundbecki Sihtasutus toetab edusamme terviseteadustes, annetades igal aastal umbes 500 miljonit Taani krooni biomeditsiiniuuringuteks.

... ja töötades ühise eesmärgi nimel.

Praeguseks töötab Lundbeckis 5,600 inimest rohkem kui 50 riigis. Seame esikohale ettevõtte ajaloopärandi, edendades koostööd ja vastutustundlikkust. Ükskõik kas töötame laboris või mujal, meie eesmärk on üks: töötada välja uuenduslikke ravimeid, mis aitavad parandada ajuhaigustega inimeste elukvaliteeti. Kõik see ongi meie pideva arengu alus.

 

Meie põhiväärtused

Nurgakivid, millel rajaneb meie mõtteviis ja tegevus.

 

Patsiendikesksus

Võitluses hea tervise ja inimväärikuse eest seame alati esikohale patsiendid.

 

Tegutsemisjulgus

Me ei karda tegeleda terviseprobleemidega, millele pole siiani lahendust leitud.

 

Edasipüüdlikkus

Ootame endalt palju, sest abivajajad ootavad meilt palju.

 

Pühendumus

Tegutseme järjekindlalt, et töötada välja elumuutvaid ravimeid, sest mitte keegi ei tohiks ajuhaiguse tõttu elust kõrvale jääda.

 

Vastutustundlikkus

Tegutseme alati lugupidavalt ja ausalt.
Lühiülevaade

Lundbeck on üleilmne ravimiettevõte, mis on spetsialiseerunud ajuhaiguste uuenduslike ravimite väljatöötamisele. Rohkem kui 70 aasta jooksul on miljoneid inimesi ravitud meie toodetega ning tänu murranguliste ravimite väljatöötamisele ja turustamisele saame endiselt aidata inimesi kõikjal maailmas.

lähemalt lundbeckist

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Karjäär

Tulge tööle Lundbecki, et siin karjääri teha.