Ajalugu

Rohkem Kui Sajandi Jagu Pühendunud Tegevust

14. augustil 1915 asutas Hans Lundbeck Kopenhaagenis oma ettevõtte. Hansu esimene töötaja, kellest sai hiljem tema abikaasa Grete Lundbeck, asutas Lundbecki Sihtasutuse, pannes sisuliselt aluse ettevõttele selle praegusel kujul. Tegutsedes tuleviku nimel, hoiame ka uhkusega minevikku meeles.

1915–1925 Algusaastad

14. augustil 1915 asutas Hans Lundbeck Kopenhaagenis oma ettevõtte. Esimene töötaja oli noor naine, kes oli mitu aastat tulnud Taani masinakirjavõistluse võitjaks ning kellest sai hiljem Hansu abikaasa ja Lundbecki Sihtasutuse alusepanija.

Hans Lundbeck (1885-1943)

Ettevõte tegeles kõigega alates masinatest, küpsistest, maiustustest, magustajatest, kinotehnikast ja kaameratest kuni fotopaberi ja fooliumini ning tolmuimejate üürimiseni.

Grete Lundbeck (1900-1965)

Algusaastatel tegeleti olmekaubaga, kuid alates 1920. aastate keskpaigast hakkasid tootevalikusse lisanduma igasugused arstirohud.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

1924. aastal võeti ettevõttesse tööle Eduard Goldschmidt, kes tõi kaasa kogemused keemia- ja farmaatsiatööstusest ning mitu uut esinduslepingut farmaatsiatoodete, näiteks ravimküünalde ja valuvaigistite müümiseks. Tootevalikusse lisandusid lõhnaveed ja kreemid ning ettevõte ostis oma esimese tabletipressi.

Kas sa teadsid?

Esimese maailmasõja ohvrid andsid neuroloogidele võrreldamatu ehk ka mõnevõrra soovimatu võimaluse teadusuuringuteks. Sõjavigastustest põhjustatud füüsiliste ja psüühiliste funktsioonihäirete jälgimine võimaldas neuroloogidel seostada meie kesknärvisüsteemi allosi kindlate võimetega. 1917. aastal kirjeldas Julius Wagner Ritter von Jauregg väidetavalt esimest psühhiaatrilise ravi lahendust, kui ta avastas paralüütilise dementsuse ravi malaaria inokuleerimise teel.

1920. aastal tegi Otto Loewi esimese katse tõestamaks, et närviülekanne on keemiline protsess. 1922. aastal alustati skisofreeniahaigete patsientide ravimist Somnifen-Dauerschlafi teraapiaga. Patsientidele anti suurtes annustes Somifeni (barbituraat), mis pani nad kahe-kolmenädalasteks perioodideks kogu päevaks magama.

1926–1935 Tootmisrajatiste ehitamine

 

Algusaastatel tegeleti olmekaubaga, kuid alates 1920. aastate keskpaigast hakkasid tootevalikusse lisanduma igasugused arstirohud.

1930. aastatel hakkas Lundbeck Taanis ise ravimeid tootma ja pakendama. Kui tootmismaht kasvas, tekkis vajadus suurema pinna ja rohkemate töötajate järele. Lundbeck tegi esimesed sammud laienemise suunas.

1927. aastal kolis Lundbeck uude ja suuremasse kontorihoonesse Kopenhaageni kesklinnas.
1933. aastal müüs Lundbeck keemiatooteid summas 42 000 Taani krooni, samal ajal kui muud portfellis olevad tooted muutusid üha tähtsusetumaks.

Kas sa teadsid?

1929. aastal demonstreeris Hans Berger esimest inimesel kasutamiseks mõeldud elektroentsefalograafi (EEG), seadet aju elektrilise aktiivsuse mõõtmiseks ja salvestamiseks. Bergeri leiutist kasutatakse tänapäeval regulaarse diagnostilise testina psühhiaatrias ja neuroloogias ning levinud vahendina aju-uuringutel. 1933. aastal esitles Manfred Sakel Berliinis Saksamaal oma esimesi katsetulemusi insuliinšoki tõhususest skisofreeniahaigetel patsientidel. Arendusfaasis olid vaimse tervise häirete somaatilised ravimeetodid, nagu elektrokonvulsiivravi ja psühhokirurgia. Need ravimeetodid põhinesid vaimse tervise patoloogiate bioloogilisel mudelil, mis eeldab, et vaimse tervise häired on põhjustatud bioloogilise tasakaalu häirumisest kehas ja need on võrreldavad füüsilise keha haigustega.

1930. aastatel leiutas Wilder Penfield koos oma kolleegi Herbert Jasperiga Montreali protseduuri, mille käigus ta ravis raske epilepsiaga patsiente krambihoogude lähtepiirkonna närvirakkude hävitamisega. Enne opereerimist stimuleeris ta operatsioonilaual teadvusel (ainult lokaalse tuimastuse all) olevate patsientide aju elektriliste sondidega ja jälgis nende reaktsioone. Nii sai ta täpsemalt sihtida epilepsiahoogude eest vastutavaid piirkondi ajus ja vähendada operatsiooni kõrvaltoimeid. Seda protseduuri kasutatakse edukalt tänapäevalgi.

1936–1945 Esimene originaaltoode

 

1937. aastal palkas Lundbeck esimese teadustaustaga töötaja, apteeker Oluf Hübneri, kes tõi kaasa mitu farmaatsiatoodet ja pani aluse Lundbecki varajastele sidemetele arstidega.

P.V. Petersen (1920-1988)

 

Samal aastal töötas Lundbeck koostöös Carlsbergi Sihtasutuse bioloogiainstituudiga välja oma esimese originaaltoote Epicutan®, mis oli mõeldud haavaraviks. Epicutan®-i saatnud edu andis hoogu Lundbecki rahvusvahelistele püüdlustele ja ka julguse katsetada pidevalt uusi uurimissuundi – just need tegurid iseloomustavad ettevõtet ka tänapäeval.

Et tagada piisav tootmisvõimsus, kolis ettevõte 1939. aastal Kopenhaageni Valby äärelinnarajooni, kus asub siiani Lundbecki peakontor. Oluf Hübneri eestvedamisel rajati Lundbecki esimene keemiauuringute üksus, millega loodi vajalikud tingimused kuseteede infektsioonide raviks mõeldud Lucosil®-i väljatöötamiseks. Ettevõttes töötas tollal 45 inimest.

Tehase rajatised, Otiliavej 7, Valby, Taani

Hans Lundbeck suri 1943. aastal, seejärel võeti tema farmaatsiauuringute edendamiseks ettevõttesse tööle Poul Viggo Petersen. Petersen tõi 1946. aastal Saksamaalt kaasa toimeaine, mille põhjal töötati Lundbeckis välja morfiinist kaks korda tugevam valuvaigisti Ketogan®. Tänu Ketogan®-i müügile algas Lundbeckis jõulise kasvu periood, mil rahvusvaheline turg oli endiselt tähtsam kui kodumaine.

Kas sa teadsid?

1935. aastal viis Portugali neuroloog Egas Moniz läbi maailma esimese lobotoomia. Järgnevatel aastatel viisid Walter Freeman ja James W. Watts Ameerika Ühendriikides lõpule esimesed lobotoomiad. Lobotoomia soovitud eesmärk oli kontrollimatult vägivaldsete või emotsionaalsete patsientide rahustamine ning algul osutus see protseduur ka edukaks. Kuid lisaks kahekümne viie protsendilisele suremusmäärale põhjustas lobotoomia patsientidel ka impulsside üle kontrolli kadumise, ebaloomuliku rahulikkuse ning pealiskaudsuse ja/või täieliku tunnete puudumise. Koos psühhoaktiivsete ravimite kasutusele võtmisega vähenes sellise praktika kasutamine. 1949. aastal sai Egas Moniz oma töö eest Nobeli preemia.

1936. aastal teostasid Itaalia arstid Ugo Cerletti ja Lucio Bini skisofreeniahaigel patsiendil esimese elektrišokiteraapia ja saavutasid sellega häid tulemusi. See ravimeetod hakkas varsti laialt levima ning seda kasutati kõige sagedamini Ameerika Ühendriikides ja Euroopas. Olenemata varasematest väärkasutamise juhtudest kasutatakse seda ravimeetodit edukalt tänapäevalgi, küll tuntavate uuendustega. 1937. aastal kirjeldasid H. Houston Merritt ja Tracy J. Putnam oma tähelepanuväärseid tulemusi fenütoiini kasutamisel märgatava teadvuskao ja psühhogeensete krambihoogude (epilepsia) ravis.

1946–1955 Uuringud neuroteaduste valdkonnas

II maailmasõjale järgnenud aastatel hakkas Lundbeck pöörama rohkem tähelepanu uurimistegevusele, pannes sellega aluse ravimitele, mis tegid hiljem Lundbecki maailmakuulsaks.

1950ndate aastate alguses töötab Lunbeckis 180 töötajat

Lundbeck palkas mikrobioloogiateadlase Ladislaus Szabo, kes aitas 1950. aastate alguses töötada välja Lundbecki esimesed antibiootikumid Tyrosolvin ja Tyrosolvetter. Lundbecki antibiootikumide valik tagas ettevõttele kindla turupositsiooni USAs ja teistes välisriikides.

Kahjuks ei teinud Lacumin® kunagi suurt müüki, kuid see sütitas Lundbecki huvi töötada välja ravimid psühhiaatriliste haiguste raviks

 

 

1954. aastal pani Lundbecki asutaja Hans Lundbecki lesk Grete Lundbeck aluse Lundbecki Sihtasutusele, et kindlustada ja laiendada Lundbecki äritegevust, aga ka toetada rahaliselt peamiselt teaduseesmärkide saavutamist ja haigustega võitlemist.
1954. aastal tegi Lundbeck esimesed sammud psühhiaatriliste ravimite valdkonnas: nimelt saadi luba müüa Lacumin®-i, mille oli välja töötanud Saksa farmaatsiaettevõte Chemishe Fabrik Promonta.

1950. aastal sai Lundbeck aktsiaseltsiks, mille aktsiakapital oli 1 miljon DKK

Kas sa teadsid?

Šveitsi füsioloog Walter Rudolf Hess võitis 1949. aastal Nobeli preemia siseorganite talitlust kontrollivate ajuosade kaardistamise eest. Hess kasutas 1920. aastate lõpul välja arendatud meetodeid aju stimuleerimiseks, kasutades elektroode aju stimuleerimiseks täpselt määratletud anatoomilistes piirkondades. See võimaldas tal kaardistada aju piirkonnad ja spetsiifilised füsioloogilised reaktsioonid. Hüpotalamuse stimuleerimine võimaldas tal sõltuvalt stimuleeritud piirkonnast esile kutsuda käitumisilminguid erutusest ükskõiksuseni.

Samuti 1949. aastal võttis Austraalia psühhiaater J. F. J Cade kasutusele psühhotroopse ravimi liitiumi ja algas psühhofarmakoloogia ajastu. 1950. aastatel võeti kasutusele terve komplekt tõhusaid antipsühhootilisi ravimeid, mis ei ravinud küll psühhoosi, aga suutsid kontrolli all hoida selle sümptomeid. 1952. aastal võeti kasutusele Prantsusmaal avastatud esimene antipsühhootiline ravim kloorpromasiin (levinud nimetusega Thorazine).

1956–1965 Esimene antipsühhootikum

1959. aastal tõi Lundbeck turule ravimi Truxal®, mis on üks maailma esimesi antipsühhootikume ning mis oli 1960. ja 1970. aastatel Lundbecki enim müüdud ravim – Lundbecki jaoks oli antipsühhootikumide valdkonnas alanud uus ajajärk.

Mehed, kes töötavad Lumsåsi hoone juures

Truxal®-i saatnud edu skisofreenia ravis süvendas veelgi vajadust tootmisvõimsuse suurendamise järele. 1961. aastal ostis Lundbeck vana meierei Lumsås ja peagi alustati seal toimeainete tootmist.

Valby - peasissepääs enne 1964. aastat.

1960. aastate alguses tõi Lundbeck turule antidepressandi Saroten®. Sellest saigi alguse Lundbecki huvi antidepressantide vastu, mis viis hiljem tsitalopraami avastamise ja Cipramil®-i väljatöötamiseni.

Kas sa teadsid?

Esimene tritsükliline antidepressant imipramiin arendati välja 1950. aastate lõpul. 1958. aasta septembris Roomas Itaalias toimunud esimesel rahvusvahelisel neurofarmakoloogia kongressil oli dr Freyhan Ameerika Ühendriikide Pennsylvania ülikoolist üks esimesi arste, kes tutvustas imipramiini toimeid 46-liikmelisel patsiendirühmal, kellest enamikul oli diagnoositud depressiivne psühhoos.

Selle uuringu jaoks valiti patsiendid depressiivse apaatia, kineetilise pärsituse ja lootusetuse ning meeleheite sümptomite alusel.

1966–1975 Üleilmne kasv

Aastatel 1960–1970 kasvas ettevõtte töötajate arv kaks korda: neid oli nüüd 680, kellest umbes 100 töötas välismaal. Lundbeckist oli saamas rahvusvahelise haardega ettevõte.

Ettevõte avas uued kontorid New Yorgis ja Pariisis ning 1972. aastal loodi Ühendkuningriigis Lutonis Lundbeck Ltd.

Kas sa teadsid?

1970. aastate vältel võimaldas uute radioloogiliste uurimismeetodite väljaarendamine korraga arstidel ja uurimistöö tegijatel koljut avamata aju lähemalt vaadata. 1972. aastal tootis G. N. Hounsfield Londoni ettevõttest EMI Limited esimese prototüübi kompuutertelgtomograafist (CAT). Ameerika arst ja teadlane Raymond Damadian lõi magnetilise resonantsi analüütilisi omadusi uurides maailma esimese magnetresonantstomograafi (MRT).

1974. aastal arendasid M. E. Phelps, E. J. Hoffman ja M. M. Ter Pogossian välja esimese positronemissioontomograafi, seadme, mis annab aju aktiivsuse kohta visuaalset teavet. Arstid kasutavad positronemissioontomograafiat aju verevoolu ja hapnikukasutuse jälgimiseks.

1976–1985 Sihikule võetakse ainult ajuhaigused

Pärast 60 aastat kestnud kasvu ja arendustegevust, mille aluseks olid mitmesugused tooted, otsustati Lundbeckis 1970. aastate lõpus, et olemasolevad esindused ja kosmeetikaosakonnad järk-järgult suletakse ning tulevikus keskendutakse farmaatsiatoodete arendamisele ja turustamisele

1980ndatel hakkas Lundbeck keskenduma oma positsiooni arendamisele kesknärvisüsteemis (KNS)

1980. aastate lõpus võeti äristrateegias veelgi selgepiirilisem suund. Edaspidi pühendus Lundbeck ajuhaiguste raviks mõeldud farmaatsiatoodete uurimisele, arendamisele, tootmisele ja turustamisele.

1980. aastatel koondas Lundbeck tähelepanu kindla positsiooni väljakujundamisele kesknärvisüsteemi haiguste valdkonnas.

 

 

 

1986–1995 Cipramil® 70 riigis

 

1990. aastatel laienes Lundbeck kiiresti tänu Cipramil®-i saatnud suurele edule. Depressiooni ja ärevuse raviks mõeldud Cipramil® on registreeritud rohkem kui 70 riigis.

 

1990. aastal, kui Lundbecki asutamisest möödus 75 aastat, teenis ettevõte tulu 0,5 miljardit Taani krooni ja selleks ajaks oli asutatud kaheksa tütarettevõtet. Ettevõttel oli siis 739 töötajat, neist 189 välisriikides.

Klaus Bøgesø ja escitaloprami arendamise meeskond
Molekul Escitalopram

Kas sa teadsid?

1990. aastate algul kuulutas Ameerika Ühendriikide president George H. W. Bush eesoleva kümnendi „aju kümnendiks“, rõhutades sellega poliitilist kõlapinda, mida ajuga seotud haigused olid hakanud saavutama. 1993. aastal tuvastati geen, mis põhjustab Huntingtoni tõbe. 1994. aastal jagasid Alfred G. Gilman ja Martin Rodbell Nobeli preemiat, kui avastasid inimese rakkudes G-valguga seotud retseptorite nimelise valgurühma ja selle osa närviimpulsside transdukteerimisel.

Tulenevalt nende füsioloogilisest ja patofüsioloogilisest tähtsusest sai G-valguga seotud retseptoritest nüüdisaegsete ravimite väga edukas sihtmärk. 1995. aastal tutvustasid dr John R. Marler ja tema kolleegid esimest tõhusat sekkumist käimasoleva insuldi protsessi.

1996–2005 Lundbecki äritegevuse kasv Cipralex®-i toel

Jätkuva edu kindlustamiseks tõhustas Lundbeck uurimistegevust veelgi ja hakkas teistelt farmaatsiaettevõtetelt ravimilitsentse sisse ostma. Tänu sellele suutis Lundbeck tuua turule uusi ravimeid nende asemel, mille patendid olid aegunud.

Lundbeck asutas Lundbecki Instituudi 1997. aastal, et aidata ajuhaiguste ülemaailmset koormust vähendada, koolitades tervishoiutöötajaid kogu maailmas

Hans Lundbecki ettevõte sai lõpuks ometi täisealiseks, kui selle aktsiad noteeriti Kopenhaageni börsil (KFX) 1999. aasta juunis. See tagas Lundbeckile juurdepääsu lisakapitalile juhuks, kui soovitakse osta veel tütarettevõtteid, mida oli 2000. aastal juba 30.

Ettevõte pälvis rohkem tähelepanu, pannes suurema vastutuse juhtkonnale ja seades sisse uue töötajate premeerimise süsteemi ettevõtte aktsiatega.

2002. aastal toodi turule Cipralex®/Lexapro®, mida hakati müüma maailmas umbes 100 riigis ja millel on oluline osa Lundbecki äritegevuses.

Vastuvõtmine noteerimise päeval Kopenhaageni börsil (KFX) 1999. aastal

2003. aastal ostis Lundbeck USAs tegutseva uurimisettevõtte Synaptic, kinnitades teadusüksuse rajamisega kanda ka USAs. Synapticu omandamise üks põhjuseid oli soov saada täpsemaid teadmisi rühma G-valguga seotud retseptorite kohta, millele see ettevõte oli spetsialiseerunud.

2006–2015 Kasv jätkub

2008. aastal hakkas Lundbeck liikuma uue strateegilise kasvu suunas, et kujundada end peamiselt Euroopas tegutsevast ettevõttest ümber rahvusvahelise haardega ravimifirmaks, laienedes selleks maailmas uutele turgudele.

2013. aasta lõpus oli Lundbeckil umbes 6000 töötajat 57 riigis

2009. aastal ostis Lundbeck ettevõtte Ovation Pharmaceuticals, Inc., pannes sellega aluse oma müügiüksusele USAs, mis on maailma suurim farmaatsiatoodete turg. Lundbeck omandas ka Prantsuse ettevõtte Elaiapharm, suurendades sellega oma tootmisvõimsust. USAs toodi turule epilepsia raviks mõeldud Sabril®.

2013. aastal toodi turule skisofreeniaravim Abilify Maintena® .

 

2011. aastal tõi Lundbeck turule skisofreenia ja bipolaarse häire raviks mõeldud Saphris®-e/Sycrest®-i. Samuti rajas Lundbeck Hiinas uue uurimiskeskuse ja sõlmis ajaloolise lepingu Jaapani ettevõttega Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., et tarnida psühhiaatriliste häirete raviks mõeldud uuenduslikke farmaatsiatooteid.

Onfi®-i väljatoomisega said USAs Lennox-Gastaut' sündroomi käes kannatajad võimaluse proovida uut ravimit. 2013. aastal tegi Lundbeck esimesed sammud uues valdkonnas, tuues Euroopas turule alkoholisõltuvuse raviks mõeldud Selincro®. USAs toodi turule skisofreenia raviks mõeldud Abilify Maintena®.

2014. aastal toodi turule depressiooniravim Brintellix® nii USA-s, Euroopas, kui ka muudel rahvusvahelistel turgudel

2014. aastal toodi nii USAs kui ka mõnes Euroopa riigis ja muudel rahvusvahelistel turgudel müügile depressiooniravim Brintellix®.

Samal aastal kindlustas Lundbeck oma turupositsiooni USAs, ostes ettevõtte Chelsea Therapeutics ja sümptomaatilise neurogeense ortostaatilise hüpotensiooni ravimi NortheraTM.

Et teenida esimene pool miljardit, tuli Lundbeckil vaeva näha 75 aastat. Järgmise 25 aastaga kasvas ettevõte 30 korda ja teenis 2015. aastal, kui ta tähistas oma 100. aastapäeva, tulu umbes 13,5 miljardit Taani krooni.

Hiljem 2015. aastal tõi Lundbeck välja toote Rexulti / Rxulti® depressiooni ja skisofreenia raviks, edendades meie positsiooni nende haiguste ravimaastikul.

Kas sa teadsid?

2013. aastal võitsid Ernst Bamberg jt Grete Lundbecki Euroopa aju-uuringute fondi ajupreemia optogeneetika leiutamise ja täiustamise eest.

See revolutsiooniline meetod võimaldab valguse abil geneetiliselt spetsialiseerunud närvirakkude kogumeid sisse ja välja lülitada, võimaldades välja selgitada mitte ainult normaalsete ning ebanormaalsete närvilülituste omadusi, vaid leida ka uusi lähenemisi ajuhaiguste ravis.

2016–2019 Uus lehekülg ettevõtte ajaloos

2018. aastal asus Lundbecki presidendi ja tegevdirektori ametikohale Deborah Dunsire. Pool aastat hiljem tutvustas Dunsire Lundbecki uut 2020. aasta strateegiat „Laienemine ja investeerimine kasvu nimel“, milles on Lundbecki kasvu edendava tegurina esikohal ajutervise taastamine.

 

Lundbeck La Jolla uurimiskeskus La Jolla, USA, California

2019. aastal ostis Lundbeck Californias asuva ettevõtte Abide Therapeutics, omandades sellega ainulaadse uurimisplatvormi, mis on keskendunud tugevatele ja selektiivsetele seriini hüdrolaasi inhibiitoritele, millel on potentsiaali mitme näidustuse raviks psühhiaatrias ja neuroloogias. Pärast tehingu sõlmimist nimetati Abide Therapeutics ümber La Jolla uurimiskeskuseks, mis tegutseb USAs Lundbecki ravimiarendusüksusena.

Eptinezumab on lisatud Lundbecki portfelli, et tuua tähelepanu hetkel rahuldamata vajadusele ennetada migreeni.

2019. aastal teenis Lundbeck tulu kokku 17 miljardit ja meil töötas  kokku umbes 5,800 inimest maailmas. 2019. aastal ostis Lundbeck ka Washingtonis asuva ettevõtte Alder Biopharmaceuticals, mis tegeleb migreeni ravi ja ennetamisega. Intravenoosse ravimi Vyepti® lisandumisega Lundbecki tootevalikusse hakati tähelepanu pöörama ka migreenivaldkonnale, kus on endiselt palju täitmata vajadusi.

 

2020 Uus aastakümme

Lundbeck alustas uut kümnendit USA-s migreeni profülaktikaks mõeldud ravimi eptinezumab turuletoomisega kaubamärgi all Vyepti®.

Energia säästmine ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine on Lundbecki pikaajalised strateegilised prioriteedid. Praegu tarbime energiat 35% vähem ja tekitame süsinikdioksiidi heitmeid 68% vähem kui 2006. aastal.

Sõltumatu organisatsioon Carbon Disclosure Project (CDP), mis kehtestab üleilmseid suuniseid kliimamuutustega võitlemiseks, on tunnustanud Lundbecki jätkuvaid maailmas silmapaistvaid püüdlusi vähendada CO2 heitkogust ja energiatarbimist. Lundbeck on arvatud CDP uude 2020. aasta A-kategooria kliimanimekirja, kuhu kuuluvad vaid kõrgeima võimaliku hinde saanud ettevõtted, mis moodustavad kõigest 3% maailma rohkem kui 9,600 ettevõttest, mis osalevad CDP uuringutes.

Säästva arengu eesmärgi 13. eesmärk on võtta kiireloomulised meetmed kliimamuutuste ja nende mõjude vastu võitlemiseks.

2020. aastal liitus ettevõte ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 25. kohtumisel kehtestatud ärivaldkonna algatusega, mille eesmärk on tagada, et üleilmse temperatuuri tõus ei ületa 1,5 °C võrreldes tööstusajastueelse tasemega. Kliimameetmete võtmine on meie kõigi ühine kohustus. Lundbeckis oleme alati andnud neisse püüdlustesse oma panuse ja teeme seda ka edaspidi.

Tähtsamad verstapostid tootearenduses

1937.  Turule jõuab Lundbecki esimene originaalravim Epicutan®, mis on mõeldud haavaraviks.

 

1940. Turule tuuakse kuseteede infektsioonide raviks mõeldud Lucosil®.

 

1952. Turule tuuakse tugev valuvaigisti Ketogan®.

 

1959. Turule tuuakse skisofreeniaravim Truxal®.

 

1989. Turule tuuakse depressiooniravim Cipramil®.

 

1996.  Turule tuuakse skisofreeniaravim Serdolect®.

 

2002. Turule tuuakse depressiooni ja ärevuse ravim Cipralex®/Lexapro®.

 

2003. Turule tuuakse Alzheimeri tõve ravim Ebixa®.

 

2003. Turule tuuakse Parkinsoni tõve ravim Azilect®.

 

2008. Turule tuuakse Xenazine®, mis on mõeldud Huntingtoni tõvega kaasneva korea raviks.

 

2009. Turule tuuakse epilepsiaravim Sabril®.

 

2011. Turule tuuakse Saphris®/Sycrest®, mis on mõeldud skisofreenia ja bipolaarse häirega seotud maaniaepisoodide raviks.

 

2012. Turule tuuakse Onfi®, mis on mõeldud Lennox-Gastaut' sündroomi (epilepsia) raviks.

 

2013. Turule tuuakse alkoholisõltuvuse ravim Selincro®.

 

2013. Turule tuuakse skisofreeniaravim Abilify Maintena®.

 

2014. Turule tuuakse depressiooniravim Brintellix®.

 

2014. Turule tuuakse NortheraTM, mis on mõeldud sümptomaatilise neurogeense ortostaatilise hüpotensiooni raviks.

 

2015. Turule tuuakse depressiooni ja skisofreenia raviks Rexulti® .

 

2020. Turule tuuakse Vyepti®, mis on mõeldud migreeni ennetamiseks. 

 Lähemalt Lundbeckist

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Teaduskoostöö

Meil on tugev üleilmne võrgustik, mille aluseks on meie edusammud ja pärand.

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.