Mitmekülgsus ja kaasatus

Meie 5500 Töötajat On Sama Mitmekülgsed Kui Patsiendid, Keda Teenindame

Et peegeldada patsientide mitmekülgsust ja nende vajadusi, keskendume sellise konteksti, kultuuri ja süsteemi loomisele, kus kõik Lundbecki töötajad, olenemata sellest, kes ja kus nad on, saavad olla nemad ise ning tegutseda parimal viisil.

Mitmekesisus on alati olnud üks Lundbecki DNA osa. Meie enam kui 100 aasta pikkuse ajaloo jooksul on erinevad inimesed, tooted ja partnerid ühitatud, et teha edusamme patsientide heaks, keda teenindame. Kuid 2021. aasta nõuab meilt enamat ja seepärast oleme võtnud eesmärgi muuta ettevõte veelgi kaasavamaks. Oleme oma andmeid põhjalikult analüüsinud ja teame, millele peame keskenduma.

 

Usume, et kui loome kaasava ettevõtte, lisandub sellele ka mitmekülgsus.

Lihtsamalt öeldes on mitmekülgsus segu. Kaasamine paneb selle segu toimima. Võrdsus tagab, et oleme selles protsessis õiglased ja erapooletud.    

Mitmekülgsus on oluline ja kaasamine loob võimsaid ettevõtteid

Et peegeldada patsientide mitmekülgsust ja nende vajadusi, keskendume sellise konteksti, kultuuri ja süsteemide loomisele, kus kõik Lundbecki töötajad, olenemata sellest, kes ja kus nad on, saavad olla nemad ise ning tegutseda parimal viisil. Praktikas tähendab see, et inimesed tunnevad end tugevana mitte erinevuste kiuste, vaid just nende tõttu.

 

Me teame, et mõnikord inimesi lahterdatakse – mõned neist lahtritest oleme endale ise valinud ja mõned on meile valinud teised. Lundbeck käsitleb mitmekülgsust ja kaasamist süstemaatiliselt ja ettevõtluspõhiselt, mis tähendab analüüsimist ning lahtrite lõhkumist. Meie julge tegevus kaasamise valdkonnas hõlmab ambitsioonikat kaheaastast kava, mis loob võrdseid võimalusi õigluse ja läbipaistvuse kaudu, edendab avatust, aitab võidelda kallutatuse ja diskrimineerimise vastu ning rõhutab kuuluvust meie ainulaadse Lundbecki kultuuri kaudu. Nii Lundbecki kõrgeim juhtkond kui ka tavatöötajad pingutavad selle nimel, et mitmekülgsus ja kaasatus oleks lõimitud meie tegevusse ja mõtteviisi.

Parema äri ajamine

Tänapäeval tähendab „paremat äri ajama“ kõigi meeskonnaliikmete jõustamist, austades ja hinnates seda, mis teeb meid erinevaks, sõltumata vanusest, soost, võimekusest, seksuaalsusest, etnilisest kuuluvusest, usust, vanemlikust seisundist, juhtimisstaatusest, töökohast ja muudest tingimustest.

 

Püüame Lundbecki kultuuri pidevalt edasi arendada. Mitmekülgsus ja kaasamine võimaldab meil arvestada erinevusi, mis laiendavad innovatsiooni ja tugevdavad otsuste tegemist, seetõttu oleme pühendunud looma (veelgi enam) kaasavat kultuuri, kus kõik saavad kasu ja mille eest me kõik ühiselt vastutame. Oleme sellel teekonnal alles alguses ja loodame, et liitute meiega.

Lähemalt Lundbeckist

Ajalugu

Lundbeckil on selja taga pikk ajalugu, mille üle võib uhkust tunda.

Töövõimalused

Otsime alati võimekaid, julgeid ja pühendunud töötajaid.

Lähemalt Lundbeckist

Ainult ajuhaigustele spetsialiseerunud ravimiettevõte.