Meie eesmärk

Väsimatu Pühendumine Ajutervise Taastamisele 

Uute läbimurdeliste ravimite väljatöötamisele lisaks püüame tuua patsientide ellu muutust, töötades selle nimel, et pakkuda nende perekondadele tõhusamat tuge ja suurendada inimeste teadlikkust, saavutamaks ajuhaigustega inimeste laialdasem omaksvõtt ühiskonnas.

Sama tähtsad on see, mida me pakume ja kuidas me seda teeme. Meie käsitlus kogu väärtusahela ulatuses hõlmab säästlikku äritegevust. Meile on olulised nii inimesed, keskkond kui ka ühiskond ning töötame austades üksteise erisuguseid vaateid ja kogemusi.

Meie eesmärk on pakkuda ajuhaigustega inimeste ravis läbimurdelisi tulemusi

 

Töötame kogu hingega ajutervise taastamise nimel, sest:


ajutervise probleemid esinevad ligikaudu kolmel miljardil inimesel maailmas1;
ajuhaigused lähevad maksma 10% maailma SKPst2;
ajuhaigusega patsientide eluiga on 10–20 aastat lühem kui tervetel inimestel.3
Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul kaotatakse ainuüksi depressiooni ja ärevuse mõju tõttu tootlikkusele maailmamajanduses umbes üks triljon USA dollarit aastas.4


 

Meie eesmärk on patsiente kaasata, pakkudes neile abivahendeid ja ressursse, mis aitavad neil paremini mõista oma haigust ning selle kulgu.

 

Meie eesmärk on pidevalt pingutada, et parandada patsientide praegust olukorda ja toetada teadusuuringuid, et patsiendid kogeks oma elus tõelist muutust.

 

Meie eesmärk on toetada patsientide pereliikmeid, tagades neile tõenduspõhiste andmete kättesaadavuse, nende endi nähtavuse ja pakkudes tuge nende osaluses kroonilise haigusega toimetulekul.

 

Meie eesmärk on kogukondliku koolitustöö abil teha lõpp ajuhaiguste häbimärgistamisele, hirmule ja vaikimisele.

 

Meie ühiskondlik eesmärk on suurendada ravimite kättesaadavust kõige haavatavamatele inimrühmadele, tegutseda vastutustundlikult keskkonna suhtes ning käituda ausalt ja tervikut silmas pidades kõiges, mida me teeme.

„Depressioonis inimesed ei saa end ise aidata. Seda peavad tegema teised,“ 5 Xue Bing, depressiooniga patsient

Ajutervise taastamine

Teadustöö ja meditsiiniharidus

Lundbeck investeeris ajendatuna vajadusest uute ravimite järele 2021. aastal aju uurimisse 514 miljonit eurot6 (ligi 20% meie sissetulekust) ning teeme koostööd juhtivate teadlaste ja teaduskeskustega ning investeerime meditsiiniharidusse. 

Patsiendid ja nende pered

Võtame kuulda ja lõimime patsientide arvamused Lundbecki väärtusahelasse. Pakume neile nii patsiendikoolituse programme kui ka tugiprogrammide kõrval uudseid ravimeid. 

Kogukond ja ühiskond

Püüame suurendada ajutervise eest seisvate inimeste tegevust, töötame koos välja ja avaldame häbimärgistamisvastaseid tõendeid ning propageerime süsteemseid muutusi, et parandada ajutervise probleemidega inimeste elu.

 

Olles tööandja 5300 inimesele maailmas, on meil kohustus edendada inimeste heaolu, pakkuda väljaõpet meie töötajatele ja tagada neile mitmekülgne ja kõiki kaasav töökoht, sealhulgas ajutervise probleemidega inimestele.

Meie panus ühiskonda

Meie suurim panus ühiskonda on ravimite teadus- ja arendustegevus. Püüame parandada ajutervise teenuste kättesaadavust kõige haavatavamatele inimrühmadele. Meie eesmärk on kiirendada oma jõupingutusi strateegiliste partnerlussuhete abil ja juhtekspertidega koostöö kaudu.

 

Teadustöö ja innovatsioon võimaldavad meil saavutada läbimurdelisi avastusi neuroteaduste vallas. Kuid see mängib ka keskset rolli, aidates meil kui ettevõttel seada prioriteediks kliimameetmed. Oleme kliimameetmete valdkonnas juhtpositsioonil ja mõõdame kõiki oma toiminguid põhjalikke teaduslikke vähendamise sihtmärke silmas pidades. Jätkame süsinikujalajälje vähendamist kogu meie väärtusahelas ning suundume üha rohkem ringmajanduse ja ringlussevõtu suurendamise poole.

 

Usaldus on peamine. Meile ja meie tööstusharule. Äripartnerina edendame terviklahendusi ravimitööstuses. Me tegutseme usaldusväärsusprintsiibil, et jääda vastutustundlikuks. 

Meie kindel siht

Lundbecki tähtsaim panus ühiskonda on miljonite inimeste ajuhaigusest tuleneva haiguskoormuse vähendamine maailmas. Oleme üks väheseid ettevõtteid maailmas, kelle tähelepanu keskpunktis on üksnes see katmata ravivajadus. Üle 70 aasta oleme avardanud neuroteaduse piire.

 

Kuna ajutervisega seotud probleemid mõjutavad peaaegu poolt maailma elanikkonnast7, on olulisem kui kunagi varem keskenduda ja suurendada jõupingutusi selles valdkonnas. Oleme tõestanud, et suudame säilitada liidripositsiooni, pakkuda erialateadmisi ja terviklikku käsitlust ravimite väljatöötamisel.

 

Meie fookuses on parandada ajuhaigusega inimeste elukvaliteeti ja seda eesmärki meeles pidades liigub Lundbeck sihikindlalt edasi.

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9
  2. Henry Markram, Seven challenges for neuroscience, Funct Neurol. 2013 Jul-Sep; 28(3): 145 – 151
  3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
  5. https://www.lundbeck.com/global/stories/stories-library/xue-bing
  6. Lundbeck’s Annual Report 2021, page 6, 9 Feb. 2022, https://www.lundbeck.com/global/investors/reports-and-presentations/annual-reporting-2021#financial_highlights 
  7. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019)

 

 

lähemalt lundbeckist

Ajutervise Taastamine

Mida tähendab ajutervis Lundbecki jaoks?

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Teie Lood

Lood meie patsientidelt ja nende hooldajatelt, töötajatelt ning teadlastelt.