Teaduskoostöö

Liikudes Koostöö Toel Uuenduste Poole 

Ajuhaigused nõuavad oma keerukuse tõttu ühiseid pingutusi. Meie eesmärk on töötada välja uusi ja paremaid ravivõimalusi, lähtudes uuendustest, mis on saavutatud meie ettevõttes või mujal. Teeme koostööd sidusrühmadega, kel on sarnased huvid, et tegutseda tõhusamalt, sest sellest sõltub nii meie edu kui ka patsientide heaolu. 

meie fookus koostöös

 

Lundbeck osaleb koos eri sidusrühmadega mitmes valdkondadevahelises teaduskoostööalgatuses. Oleme keskendunud strateegiliste tulevikusuundumuste ja tegurite toetamisele, mis võimaldavad:

 

  • teha teaduses uusi murrangulisi avastusi;
  • töötada välja platvorme, vahendeid ja standardeid, et toetada ravimite avastamist ja arendamist;
  • luua peamiste sidusrühmade vahel sünergiat ja võrgustikke;
  • täiendada oma praegust suutlikkust uute oskustega.

 

Lundbecki peetakse ajuhaiguste valdkonnas atraktiivseks koostööpartneriks ja me kasutame seda tõika väärtuse loomiseks. Jätkame ettevõttesiseste uuringute ja tegevustega kõigis väärtusahela etappides ning teeme lisaks koostööd ettevõtteväliste partneritega. Tegelikult võib öelda, et edus, mida oleme saavutanud viimase 20 aasta jooksul, on suur osa koostööl ja partnerlusel.

Koostööpõhine üleilmne võrgustik

 

Tänu Lundbecki pikaajalistele kogemustele ja pidevale tööle ajuhaiguste valdkonnas oleme kaasatud neuroteaduste prekliinilise ja kliinilise teadustöö tugevasse üleilmsesse võrgustikku. Meie koostööpartnerid, kes annavad oma panuse eriteadmistega mitmest teadusvaldkonnast, on üldjuhul akadeemilistest ringkondadest, tervise- ja patsiendiorganisatsioonidest, reguleerivatest asutustest, teadus- ja meditsiiniühendustest ning farmaatsia- ja biotehnoloogiatööstusest.

 

Tänu partnerlussuhetele on Lundbeckil võimalus vahetada eriteadmisi ja kogemusi, mis toetavad strateegilisi ühisprojekte. Olenevalt selle ulatusest võib partnerlus tagada juurdepääsu näiteks uuringuanalüüsidele, biomarkeritele, valideeritud kliiniliste lõpptulemuste näitajatele (sh digivahendid) ja mahukatele andmebaasidele ning lisaks väärtuslikele võrgustikele.

 

 

Partnerluse keskmes on tavaliselt ühine eesmärk, mille saavutamisse annavad kõik osalised oma panuse personaliga. Tööstus- ja ühiskondlikud partnerid saavad pakkuda ka rahatoetust. Koostööpartnerlused kestavad üldjuhul 2–5 aastat.

Meie partnerid

 

Lundbeck teeb kõikjal maailmas koostööd ettevõtete, akadeemiliste asutuste, üksikisikute ja kolmandate pooltega.

23andMe

IBM Watson

University of Glasgow

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

The Michael J. Fox Foundation

PD-Mito UANT

PHAG

CERVEAU

Massachusetts Life Sciences Center

NYU

Critical Path Institute

Alzheimer's Association

Wellcome

Mindstrong

Radar-CNS

Imprind

Ubiquent

Piramal

Confo

ImmunoBrain

Otsuka

Takeda

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.

Teva

Merz

Ovation

Chelsea Therapeutics

Prexton

Abide Therapeutics

Alder Biopharmaceuticals

Lähemalt lundbeckist

Meditsiiniharidus

Tõenduspõhine meditsiiniharidus ja -koolitus tervishoiutöötajatele.

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.

Tootearendus

Tutvuge arendusetapis projektide ja toimeainetega.